Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego ronda. Upamiętnia on lotników, którzy we wrześniu 1939 roku w trakcie niemieckiej inwazji bronili nieba nad Łodzią. Dziś władze miasta i przedstawiciele organizacji kombatanckich złożyły przed nim kwiaty i zapaliły znicze

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

- Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy we wrześniu 1939 roku stawili opór niemieckim najeźdźcom. Życzyłabym sobie, aby nasze działania przyniosły taki efekt, by każdy kierowca czy rowerzysta, który porusza się rondem Lotników Lwowskich miał odpowiednią wiedzę na temat patronów tego miejsca - powiedziała wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

- Przez 45 lat po zakończeniu II wojny światowej lotnicy lwowscy byli zapomnianym elementem naszej historii. Rondo nosiło inną nazwę, a o bohaterskich pilotach czy w ogóle o Lwowie nie wspominano. Czuję przywiązanie do tego miejsca. Tu się wychowałem i chciałbym, aby szczególnie młodzież pobliskich szkół uczestniczyła w tych wydarzeniach. To świadczyć będzie o ciągłości historii i przywiązania do bohaterstwa lwowskich lotników, o których nie wolno zapomnieć - powiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.

Z inicjatywą upamiętnienia Lotników Lwowskich wystąpili członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz przedstawiciele środowisk lwowskich. Autorem projektu uchwały w tej sprawie był radny Mateusz Walasek.

- Pomnik Lotników Lwowskich stoi tu, by upamiętnić tych, którzy we wrześniu 1939 roku bronili Łodzi przed niemieckim lotnictwem. Tu nad łódzkim niebem toczyły się walki, w których zginęło trzech polskich pilotów. Są oni pochowani na cmentarzu na Dołach. Trzeba pamiętać o tych lotnikach, dlatego środowiska łódzkich seniorów lotnictwa, ale też środowiska lwowskie były zaangażowane w stworzenie ten skromny obelisk – powiedział radny Rady Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej Armia Łódź nie miała swojego lotnictwa. 31 sierpnia 1939 r. na lotnisko Widzew–Ksawerów i na lotnisko Lublinek przybyły 161 i 162 Eskadra Myśliwska oraz 63 i 66 Eskadra Obserwacyjna, wywodzące się z 6 Pułku Lotniczego we Lwowie. Lotnicy Lwowscy mieli za zadanie bronić Łodzi przed nalotami armii hitlerowskiej w pierwszych dniach wojny.

Walka powietrzna z okupantem rozpoczęła się 1 września o piątej rano. W dniach 1-5 września piloci eskadr myśliwskich wykonali 96 lotów bojowych, zestrzeliwując 7 samolotów niemieckich. Pierwszym sukcesem było strącenie w walce powietrznej, w pobliżu Pabianic, niemieckiego samolotu zwiadowczego Henkel HE-111. Lotnicy walnie przyczynili się do ograniczenia zniszczeń Łodzi w wyniku bombardowań, rozpraszając kilka wypraw bombowych przeciw naszemu miastu. Załogi eskadr rozpoznawczych wykonały ok. 20 lotów na rozpoznanie, pozyskując dla jednostek Armii „Łódź” ważne informacje o wojskach niemieckich.

Bohaterska walka Lotników Lwowskich, mimo przeważającej siły wroga i poniesionych dotkliwych strat, trwała do 5 września 1939 r. Trzech pilotów lwowskich, którzy zginęli, broniąc naszego miasta, zostało pochowanych na cmentarzu Doły. 6 września, ze względu na ogólną sytuację na froncie, jednostki te zostały wycofane z ziemi łódzkiej na wschód. Lotnicy Lwowscy kontynuowali walkę do 17 września, kiedy to rozkazy nakazały ewakuację do Rumunii i na Węgry. Cześć z nich walczyła potem w polskim lotnictwie we Francji i Wielkiej Brytanii.

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... więcej

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Kontakt