Pamiętajmy...

W mijającym roku pożegnaliśmy wiele wybitnych postaci łódzkiej kultury.

1 i 2 listopada, kiedy odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach bliskich, wspomnijmy też tych, którzy przez lata uczyli nas wrażliwości na piękno, przybliżali świat sztuki, dodawali otuchy słowem i gestem…

Piotr Andrejew  (1947-2017) -  scenarzysta i reżyser, absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej łódzkiej Szkoły Filmowej, współpracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi oraz SeMaFora („Rozmowa, „Okna”), reżyserował również fabuły (m.in "Kradzież”,  „Klincz”, „Czułe miejsca”).

Anna Iżykowska-Mironowicz (1938-2016) – kompozytorka, dziennikarka muzyczna, konsultant muzyczny i autorka oprawy muzycznej kilkuset polskich filmów, wykładowca łódzkiej Szkoły Filmowej.

Krystyna Jaguczańska- Śliwińska (1945-2016)  - absolwentka i profesor łódzkiej  ASP, poświęciła się projektowaniu specjalistycznemu i użytkowemu, twórczyni tkaniny unikatowej oraz grafik, autorka kostiumów dla łódzkiej opery oraz zespołów ludowych.  

Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz  (1921-2017) – aktorka teatralna i filmowa, w latach 50-tych związana z łódzkimi scenami: Teatrem im. Jaracza w Łodzi (1949–1954) oraz Teatrem Powszechnymi (1954–1958).

Grzegorz Królikiewicz  (1939-2017) - reżyser i scenarzysta filmowy, pedagog, profesor sztuk filmowych, absolwent UŁ oraz łódzkiej Szkoły Filmowej, wieloletni wykładowca tej uczelni, w latach 2003-2005 dyrektor  Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, reżyser i scenarzysta  filmów dokumentalnych i fabularnych oraz spektakli i widowisk telewizyjnych, ceniony teoretyk sztuki filmowej.

Konstanty Lewkowicz  (1929-2017) – filmowiec, producent filmowy i nauczyciel akademicki, absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, kierownik produkcji kilkudziesięciu polskich filmów i seriali (m.in. „Czarne chmury”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”).

Leokadia Migielska-Świrta  (1931-2017) – reżyserka, scenarzystka, absolwentka łódzkiej Szkoły Filmowej, związana z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, ma w dorobku filmy krótkometrażowe oraz seriale dla młodzieży (m.in. „Detektywi na wakacjach”)

Zofia Perczyńska  (1928-2017) – aktorka teatralna i filmowa, w latach 50-tych związana z Teatrem im. Jaracza w Łodzi,

Waldemar Presia (1959-2017)  - aktor, lalkarz, przez ponad 30 lat związany z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi, niezapomniany z ról kapitana Haka w "Piotrusiu Panu" czy Asasella w "Mistrzu i Małgorzacie".

Jerzy Skrzepiński (1923-2017) – malarz, scenograf i kostiumograf filmowy, przez  wiele lat związany z łódzką Wytwórnią Filmów  Fabularnych, twórca scenografii oraz kostiumów do kilkudziesięciu filmów fabularnych i spektakli  telewizyjnych.

Romuald Tesarowicz (1952-2017) - światowej sławy śpiewak operowy, bas, występował od Mediolanu po Nowy Jork, latach 1983-1991 solista teatru Wielkiego w Łodzi (partie basowe m.in. w ''Mefistofelesie'' Arrigo Boito, ''Eugeniuszu Onieginie'' Piotra Czajkowskiego, ''Łucji z Lammermooru'' Gaetano Donizettiego, ''Żydówce'' Fromentala Halévy'ego, ''Walkirii'' Ryszarda Wagnera i ''Don Carlosie'' Giuseppe Verdiego).

Zostaną po nich Ich dzieła i ślad, jaki odcisnęli w naszej pamięci.

Polecane aktualności

Wizualizacja parkingu wielopoziomowego z usługami. Jest to pierwsza nagroda w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architekta Miasta - Maja Wrońska, Przemysław Sobecki

Działka przy ul. Nawrot sprzedana. Powstanie tu wielopoziomowy parking

Aleksandra Hac / BRPiNM

Działka przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi została sprzedana za ponad 2,6 mln złotych. Inwestor - zgodnie z... więcej

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Straż Miejska i Centrum Zarządzania Kryzysowego niebawem w nowej siedzibie

Tomasz Walczak / BPKSiT

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania... więcej

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Szukasz pracy i chcesz się rozwijać? Zapraszamy na Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

Marlena Kamińska / BPKSiT

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi. więcej

W budynku przy al. Piłsudskiego 67 wymieniono 156 pieców, przyłączając się jednocześnie do miejskiej sieci ciepłowniczej - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź walczy ze smogiem, program dotacji wymiany pieców coraz popularniejszy

Tomasz Walczak / BPKSiT

W 2018 roku miasto przeznaczyło 5 milionów złotych na program wymiany pieców. To o 2 miliony więcej... więcej

Budowa chodnika na ul. Cieszyńskiej - mat. ZIM

Układamy nowy chodnik na ulicy Rogozińskiego

Piotr Wasiak / ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich modernizuje chodniki zarówno przy dużych inwestycjach jak budowa ulicy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.