Park Staromiejski czekają wielkie zmiany. Znamy firmy, które chcą go wyremontować

Przebudowany park Staromiejski uzupełni zmieniający się ten fragment miasta i dołączy do wyremontowanego Starego Rynku oraz ulic Podrzecznej i Wolborskiej. W piątek (8 kwietnia) minął termin składania ofert na jego remont. Zgłosiły się trzy firmy.

Park Staromiejski - wizualizacja
Park Staromiejski - wizualizacja - okolice krańcówki tramwajowej

Do przebudowania parku Staromiejskiego zgłosiły się trzy podmioty. Najniższą ofertę złożyła firma Sorted Sp. z o.o. Chyliczki  - 34 370 000 mln zł. Wyremontować park chcą także Park M Poland Sp. z o.o. (za kwotę 34 995 384,20 mln zł) oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel (38 745 000 zł).

Kwota zagwarantowana przez miasto na realizację tej inwestycji to 18 mln złotych. Złożone oferty znacznie przewyższają zaplanowany budżet. Ostateczną wartość inwestycji poznamy jednak dopiero po elektronicznej aukcji, która odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Następnie rozpocznie się procedura podpisania umowy z wykonawcą. Inwestor planuje, że prace przy odnowie parku wystartują w IV kw. tego roku, a zakończą się w 2023 r.

Jak się zmieni park Staromiejski?

Park Staromiejski to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych w Łodzi, odwiedzana przez mieszkańców i turystów. Po przebudowie odzyska swój dawny blask. W ramach działań rewitalizacyjnych wykonana zostanie przebudowa zniszczonych nawierzchni alejek parkowych, powstanie także nowa oś widokowa biegnąca śladem naturalnego koryta Łódki. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Pojawi się także system iluminacji "Promienie Światła", który połączy przestrzeń parku ze Starym Rynkiem.

Z myślą o aktywnym spędzaniu czasu wolnego zaplanowano zbudowanie nowego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych, doposażenie słowni i budowę siłowni typu street work-out, budowę boisk do gry w bule i toru rolkowego, ustawienie stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.

Pojawi się nowe oświetlenie, ławki, kosze i stojaki na rowery. Istniejące rzeźby parkowe zostaną odnowione, a fontanna przebudowana. Przywrócone mają być także ślady przedwojennej zabudowy.

Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji. Pojawią się nowe nasadzenia, krzewy ozdobne i kwiaty.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt