PL Music Video Awards. Nowy festiwal w kalendarzu kulturalnym miasta

16 i 17 listopada odbędzie się w Łodzi pierwsza edycja festiwalu poświęconego w całości sztuce wideoklipu.

PL MVA - nowy festiwal w Łodzi - fot. mat. organizatora

Będzie to dwudniowa, cykliczna impreza, której celem jest promowanie tej formy artystycznego wyrazu. W jej ramach odbywać się będą pokazy teledysków, spotkania, debaty. Kulminacją festiwalu będzie gala wręczenia nagród dla najlepszych polskich twórców wideoklipów, która w tym roku odbędzie się w klubie Format na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi. 

 - Łódź słynie na cały kraj ze swoich festiwali cenionych przez mieszkańców miasta i gości spoza Łodzi – mówi Iza Zbonikowska, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, partnera głównego PL Music Video Awards. - Dlatego tym bardziej cieszy, że do grona tych już uznanych dołącza kolejna inicjatywa, która jednocześnie wypełnia tematyczną niszę.   

Festiwal ma charakter konkursowy. Twórcy mogli zgłaszać swoje prace w siedmiu kategoriach: Pop, Rock i ostre brzmienie, Hip-hop, Alternatywa, Folk, Muzyka Elektroniczna oraz Extra - jeśli twórca uznał, że jego praca nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii.  Dodatkowo przyznane zostaną nagrody w kategorii Debiut oraz Ważny Przekaz - dla teledysku wyrażającego i promującego istotne idee społeczne – mówi Wojciech Augustyniak, współtwórca i producent wydarzenia.

W tym roku do konkursu zgłoszono aż 405 wideoklipów. Komisja selekcyjna wyłoniła nominowane teledyski. W każdej z kategorii nominowanych jest od 3 do 6 wideoklipów. Nominacje w kategorii Debiut zostaną ogłoszone 12 listopada.  Poziom prac jest bardzo wysoki, w wszystkie nominowane teledyski będzie można obejrzeć podczas Nocy Polskich Wideoklipów w Kinie Bodo 16 listopada. Zwycięzców kategorii i zdobywcę Grand Prix wybierze jury w skład którego weszli uznani twórcy wideoklipów: Anna Maliszewska i Konrad Aksinowicz, dziennikarze muzyczni: Jędrzej Słodkowski i Damian Sikorski oraz Maria Apoleika - twórczyni jednego z najpopularniejszych polskich fanpage’y graficznych – „Psie Sucharki”.

Punktem głównym otwarcia Festiwalu, które odbędzie się w kinie Szkoły Filmowej, będzie pokaz wybranych teledysków zespołu Maanam i Kory, z których wiele zostało zrealizowanych w Łodzi. Po projekcji organizatorzy zapraszają na spotkanie z Kamilem Sipowiczem - filozofem, pisarzem i partnerem życiowym Kory, wydawcą płyt zespołu Maanam i Kory oraz z Mariuszem Grzegorzkiem - rektorem Szkoły Filmowej w Łodzi, reżyserem filmowym i teatralnym, twórcą wielu wideoklipów Maanamu i Kory. Spotkanie poprowadzi Jędrzej Słodkowski, szef działu Kultura “Gazety Wyborczej”.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster, której sztandarowym projektem w Łodzi do tej pory był Letni Festiwal Filmowy Polówka. Partnerem głównym wydarzenia jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.  

Ważne linki:

www.plmva.pl - strona festiwalu

https://www.facebook.com/plmusicvideoawards - fanpage

https://www.instagram.com/plmusicvideoawards/ - instagram

 

Ważne terminy:

15 października - ogłoszenie składu jury

21 października - zakończenie przyjmowania zgłoszeń teledysków do konkursu

31 października - ogłoszenie pełnego programu festiwalu

5 listopada - ogłoszenie nominowanych teledysków w konkursie

16-17 listopada - Festiwal PL Music Video Awards (Łódź)

Polecane aktualności

Wyjątkowa inwestycja. Na Księżym Młynie powstaje pierwszy zielony parking - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wyjątkowa inwestycja. Na Księżym Młynie powstaje pierwszy zielony parking

Aleksandra Górska / BPKSiT

Trwa rewitalizacja jednego z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie. W jej ramach na... więcej

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od stycznia użytkowanie wieczyste zamienia się we własność - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od stycznia użytkowanie wieczyste zamienia się we własność

Marcin Masłowski / BRPiNM

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste zamienia się we... więcej

23 mln na wsparcie finansowe bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej - fot. CC0 license

23 mln na wsparcie finansowe bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Łódź zwiększa możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.... więcej

Fabryka Sztuki zaprasza na prekursorskie I Forum Mody Polskiej

Startuje Modopolis. Fabryka Sztuki zaprasza na prekursorskie I Forum Mody Polskiej

Aleksandra Górska / BPKSiT

W programie panele, warsztaty, showroom i spotkania z wyjątkowymi gośćmi, m.in. z Agą Prus, Tomaszem... więcej

Wizualizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018 - mat. ŁCW

Czym zachwyci tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy? Ruszyły przygotowania do imprezy

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Wzorem z poprzedniego roku łódzki Jarmark rozpocznie się 1 grudnia i wprowadzi nas w podniosłą,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.