Podpisana umowa na remonty kamienic przy ul. Mielczarskiego

Dom gościnny, kawiarnia, świetlica dla młodzieży i komfortowe mieszkania komunalne, czyli kolejne kamienice w śródmieściu do remontu. Podpisaliśmy umowy na remonty przy ulicy Mielczarskiego.

Mielczarskiego 3 - wizualizacja
Mielczarskiego 3 - wizualizacja

- Łódzka rewitalizacja przyspiesza. W tym miesiącu podpisaliśmy trzy umowy na generalny remont kolejnych kamienic. Inwestycja w trzech budynkach to wartość 25 mln złotych. Obecnie trwa etap projektowania, jesienią przyszłego roku wykonawca rozpocznie budowę. W kamienicach łącznie powstaną 53 komfortowe mieszkania,
4 lokale dla lokalnych przedsiębiorców, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży oraz dom gościnny połączony z kawiarnią –
mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

 - Kamienica przy ulicy Mielczarskiego 33 przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań oraz utworzenie lokali użytkowych przeznaczonych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem podwórka. Przebudowie podlegać będzie budynek frontowy oraz dwie boczne oficyny. Na parterze kamienicy przewidziana jest przestrzeń na lokal małej gastronomii oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego – dodaje Marcin Bajerski, dyrektor kontraktu, firma VIK-BUD.

Mielczarskiego 3

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań i utworzenie lokali użytkowych. Parter kamienicy przeznaczony będzie na cele społeczne, działalność organizacji pozarządowych, w tym np. na  kawiarnię. Podwórko znajdujące się od frontu będzie połączone z woonerfem na ul. Mielczarskiego oraz podwórzem famuły przy ul. Ogrodowej 26. Pojawią się na nim place zieleni, w większości zaaranżowane w nawiązaniu do istniejących drzew, ścieżki oraz małe kameralne wnętrza, w których znajdą się ławki. Latem możliwe będzie zagospodarowanie tych wnętrz w formie prywatnych i usługowych ogródków. We wschodniej części działki przewidziano plac zabaw. Dodatkowo zaprojektowano klomby bezpośrednio przy budynku oraz pnącza od strony istniejącej trafostacji i wschodniej granicy działki. Od strony ul. Mielczarskiego, istniejącej trafostacji i wzdłuż wschodniej granicy działki, przewidziano ażurowe stylizowane ogrodzenie (kute) na niskiej podmurówce, wraz z bramą i furtką. Na terenie podwórza pojawią się latarnie oraz podświetlenie zieleni.

W budynku powstanie:

 • 11 mieszkań komunalnych,
 • 2 lokale prowadzone przez podmiot ekonomii społecznej, np. świetlica środowiskowa i dom gościnny z kawiarnią.

Wartość inwestycji:   6 490 000 zł. Wykonawca:  konsorcjum firm:  FHU ,,WarBud” Wojciech Wardencki i WarBud Sp. z o.o.

Mielczarskiego 22

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań, utworzenie mieszkania chronionego i zagospodarowanie podwórka. Na podwórku zaprojektowano teren rekreacyjno-wypoczynkowy, chodnik z ławkami oraz pasy zieleni. Pojawi się drzewo, jak i nasadzenia krzewów, bylin i traw. W południowo-wschodnim narożniku przewidziano plac zabaw. Mur rozdzielającym posesje obsadzony zostanie pnączami. Zaplanowano również wykonanie ażurowego ogrodzenia na niskiej podmurówce od strony wschodniej i południowej (ogrodzenie murowane od strony południowej – do rozbiórki). Przewidziano oświetlenie zarówno wysokie, jak i w postaci podświetlenia zieleni. Przebudowie podlegać będzie budynek frontowy oraz dwie boczne oficyny, natomiast dwa budynki gospodarcze przeznaczono do rozbiórki. Po remoncie i przebudowie zaplanowano:

 • w budynku frontowym – mieszkania i adaptację poddasza na cele gospodarczo - techniczne, mieszkanie chronione dla 4 osób
  z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze i windę,
 • w budynku prawej oficyny – mieszkania oraz komórki lokatorskie na poddaszu,
 • w budynku lewej oficyny – mieszkania oraz komórki lokatorskie na poddaszu.

W budynku powstanie:

 • 19 mieszkań komunalnych,
 • 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość inwestycji: 8 050 050,00 zł

Wykonawca: PAGMA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Mielczarskiego 33

Wzdłuż chodnika przy budynku powstaną pasy zieleni ze szpalerem drzew i nasadzeniami krzewów, bylin i traw ozdobnych. W tylnej części działki zaprojektowano mały wewnętrzny placyk wypoczynkowy. Na terenie podwórza – wzdłuż chodnika i na placu – zaprojektowano ławki stałe. Pojawi się oświetlenie w postaci latarni wysokich, niskich i podświetlenia zieleni. Dostęp do podwórza będzie możliwy dzięki nowej bramie wjazdowej w stylizowanej formie z furtką. Od strony Ogrodów Karskiego przewiduje się ogrodzenie działki stylizowanym ogrodzeniem ażurowym na niskiej podmurówce z furtką.

W budynku powstaną:

 • 23 mieszkania komunalne
 • 4 lokale usługowe

Wartość inwestycji: 10 047 000 zł

Wykonawca: konsorcjum firm: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz Sp. z o.o. i VIK-BUD Sp. z o.o.

Ulica Mielczarskiego

Planowana przebudowa ulicy Mielczarskiego zakłada zmianę jej dotychczasowego charakteru - ze zwykłej ulicy dojazdowej na ulicę o charakterze woonerfu o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużą ilością zieleni. Ulica Mielczarskiego pozostanie ulicą jednokierunkową. Jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone od siebie zielenią i meblami miejskimi. Ułatwi to poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dla uspokojenia ruchu na części przewidzianej dla samochodów pojawią się szykany (zmiany toru ruchu), place oraz trzy progi zwalniające w jezdni z łagodnym najazdem tzw. poduszki berlińskie. Uporządkowany zostanie również obustronny, istniejący w ulicy podwójny szpaler drzew, pojawią się nowe nasadzenia, system nawadniający i podświetlenia. Postawione zostaną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie ulicy.

Projekt obejmuje przebudowę ulicy Mielczarskiego oraz trzech przebić międzykwartałowych (ul. Mielczarskiego 33 do Ogrodów Karskiego, ul. Mielczarskiego 25 do Ogrodów Karskiego oraz ul. Mielczarskiego 26 do ul. Legionów 27).

Umowa na projekt została podpisana w dniu 12.05.2020 r. na kwotę  381 300 zł.

Wartość inwestycji: 8 063 237 zł

Wykonawca projekt: Ewa Urban URBAN MEDIA  i  Marcin Łukasiewicz REM PROJEKT


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Polecane aktualności

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi - fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

Kontakt