Podsumowanie i nowe wybory do Miejskiej Rady Seniorów

- W Łodzi mieszka ponad 30% osób, które są powyżej sześćdziesiątego roku życia. Stanowią 1/3 mieszkańców naszego miasta. Należy tą grupę zmobilizować do działań, aby była jeszcze bardziej aktywna w życiu publicznym – powiedziała Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

- Ze względu na zmiany w Ustawie o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Łodzi powołała w 2015 roku Miejską Radę Seniorów. Na mocy tej uchwały Rada Seniorów istniała do zakończenia obecnej kadencji Rady Miejskiej. Trzeba podkreślić, że Rada Seniorów pod przewodnictwem pani Janiny Tropisz działała bardzo aktywnie. Obecni radni uczestniczyli w ponad 130-stu dyżurach, na których rozwiązywali problemy seniorów. Odbyły się 22 posiedzenia i 2 konferencje, podjęto 44 uchwały. Kadencja się zakończyła i należy powołać kolejną Miejską Radę Seniorów. Należy jednak zmodyfikować Statut tej Rady. Seniorzy postulowali, iż chcą uczestniczyć w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej, a także wnosić propozycje dotyczące podejmowania uchwał. Takie działania już miały miejsce. Został powołany przez Prezydent Miasta w styczniu 2018 roku Miejski Rzecznik ds. Seniorów. Chciałabym także, aby wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Seniorów były publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi. Zostanie zamieszczony również zapis, że jeśli w wyborach dwie osoby uzyskaj równą liczbę punktów, to odbędzie się decydujące głosowanie. Aby usprawnić wybory, zamierzam powołać Komisję Wyborczą. Przypomnę, że seniorzy wyszli z inicjatywą „Miasta Ławek”, która jest obecnie realizowana. Seniorzy mają wiele pomysłów, z których wszyscy możemy być dumni – podsumowała radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

 

- Łódzcy seniorzy są fantastyczni i kochani – uznał Wiceprezydent Miasta Adam Wieczorek. - Jest to najlepsza grupa osób, z którą miałem przyjemność pracować. Cieszę, się, że mogę realizować wiele projektów na ich rzecz. Należy spożytkować ich energię. Seniorzy nie mają wystarczającej aktywności ze strony miasta, samorządu, państwa. Został stworzony program „Aktywizacja 60+”, w ramach którego wchodzi szereg działań kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych. Łączymy seniorów w „Łódzkich senioraliach”. Wydajemy „Tytkę seniora”, w której mogą znaleźć informacje, co dla nich miasto przygotowało. Osoby, które wchodzą w wiek emerytalny, często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia. Dla nich powstał „Niezbędnik emeryta”. Tworzymy także Centra zdrowego i aktywnego seniora, w których można korzystać z różnych działań. Już 80 tys. seniorów w Łodzi szczepiliśmy przeciwko grypie. Wprowadzamy zadania i zajęcia związane z profilaktyką zdrowia. W parkach realizujemy nordic walking. Zachęcamy seniorów do aktywności na świeżym powietrzu. Podejmujemy szereg dodatkowych działań w tym obszarze. Paleta tych możliwości systematycznie się poszerza. Niedługo ruszy program związany z teleopieką. Chcemy, aby odpowiednie urządzenia kontrolowały ich stan zdrowia. Takie rzeczy ratują życie. Warto wspomnieć o „Karcie życia” i „Pudełku życia”. Seniorzy aktywizują się także w „Telefonie życzliwości”. Jest to program związany z wolontariatem i doradzaniem sobie w różnych sprawach. Nie każdy wie, jak pewne sprawy załatwić w ZUS-ie czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Można także zadzwonić i się pożalić, a senior seniorowi na pewno pomoże – podkreślił Wiceprezydent Miasta Adam Wieczorek.

Polecane aktualności

Łódź stawia na rehabilitację - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W Łodzi powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji

Jolanta Baranowska / UMŁ

Łódź stawia na rehabilitację. W mieście powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji, które... więcej

Można wylicytować przedmioty zagubione czy porzucone przez właścicieli - mat. BRZ

Aukcja Biura Rzeczy Znalezionych. Na sprzedaż rowery, narzędzia, portfele i inne

Adam Góra / WZKzM

8 maja o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153... więcej

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.