Podsumowanie lata na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował letni sezon. Z bezpłatnych zajęć będzie można skorzystać również jesienią.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował letni sezon - fot. Archiwum UMŁ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował letni sezon , fot. Archiwum UMŁ

- Mimo epidemii i wynikających z niej obostrzeń i ograniczeń z letnich zajęć i atrakcji przygotowanych przez MOSiR skorzystało około 180 tys. osób. Gorąco dziękuję łodzianom za tak liczny udział bo świadczy on również o dobrym przygotowaniu oferty i obiektów MOSiR. Koniec lata nie oznacza końca bezpłatnych zajęć. Przystosowujemy się do panującej aury i z otwartych kąpielisk, przystani wodnych część zajęć przenosimy pod dach. Aerobik, gimnastyka w wodzie, zdrowy kręgosłup, samoobrona czy zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków to tylko niektóre z nich  – zapewniam, że jest w czym wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu również nie będą się nudzić – na nich czekają m. in. zajęcia nordic walking z instruktorem w parkach. – powiedziała wiceprezydent miasta Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Podsumowanie: Sport i rekreacja

Podczas wakacji 2020 r. łódzki MOSiR prowadził autorski projekt pod nazwą „Łódzkie Miasteczko Sportu”. Celem projektu było zapewnienie możliwości  spędzenia aktywnie czasu przez dzieci i młodzież szkolną, która podczas wakacji pozostała w Łodzi oraz popularyzacja niszowych sportów, które są mniej znane, jednak równie atrakcyjne niż tradycyjne. Łódzkie Miasteczko Sportu zlokalizowane było w hali wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21. Projekt był realizowany z uwzględnieniem wszelkich zaleceń związanych z  COVID – 19.  Zajęcia podzielono na bloki sportowe dla uczestników w różnych grupach wiekowych. Zajęcia były tak ustawione, aby uczestnicy mogli z nich korzystać w całym wymiarze 4 godzin każdego dnia. Dyscypliny w ramach Łódzkiego Miasteczka Sportu w zależności od poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży (od 7 r.ż. do 18 r.ż.) były następujące: piłka nożna, gry i zabawy sportowe, tenis stołowy, unihokej mini rugby, badminton, siatkówka, kendo, karate, brazylijskie jiu-jitsu, kickboxing, capoeira, gimnastyka artystyczna, taniec użytkowy, taniec towarzyski, ultimate frisbee. Największą popularnością cieszyły się gry i zabawy dla dzieci, zajęcia z piłki nożnej, tenisa stołowego, unihokeja i capoeiry. Aktywność dzieci i młodzieży w roku bieżącym była znacznie większa, niż w latach poprzednich.

W zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Łódzkie Miasteczko Sportu” wzięło udział prawie 1 tys osób.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone były także na terenie innych obiektów MOSiR, co stwarzało możliwość uczestnictwa w tych zajęciach mieszkańcom różnych części naszego miasta, tj.:

„Bezpieczne wakacje z rowerem”, które polegały na nauce podstaw bezpieczeństwa ruchu drogowego – prowadzone na terenie Motodromu przy
ul. Małachowskiego 9. Zajęcia realizowaliśmy we współpracy ze Strażą Miejską w Łodzi, która utworzyła na Motodromie punkt znakowania rowerów.

„Technikum Piłkarskie” - zajęcia nauki podstaw techniki piłkarskiej, prowadzone każdego dnia tygodnia przez instruktorów MOSiR, które odbywały się na orliku przy ul. Karpackiej 61.

„Bądź bezpieczny nad wodą” -  zajęcia na Pływalni Wodny Raj ul. Wiernej Rzeki
2 polegające na prowadzeniu nauki pływania, podstaw z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania nad wodą.

W zajęciach wzięło udział prawie 300 osób.

Poza zajęciami dla dzieci i młodzieży szkolnej, MOSiR w okresie wakacji prowadził zajęcia cykliczne dla dorosłych: ćwiczenia ogólnousprawniające, nordic walking, Ving Tsun Kung Fu, samoobrona dla kobiet.

W zajęciach uczestniczyło ponad 2,4 tys. osób.

Należy pamiętać, że w tym roku ze względu na panującą pandemię oraz obowiązujące zalecenia sanitarne zajęcia odbywały się z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych w określonych grupach.

Razem w ww. aktywnościach sportowych udział wzięło 3700 osób.


Podsumowanie: Pływalnie, kąpieliska, przystanie wodne

Mimo epidemii COVID 19 i obostrzeń, w sezonie  letnim 2020 zanotowaliśmy duże zainteresowanie łodzian korzystaniem z obiektów i usług MOSiR. Należy również zaznaczyć, że nad bezpieczeństwem na miejskich kąpieliskach oraz pływalniach czuwali ratownicy wodni i w sezonie letnim nie zanotowaliśmy żadnych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu łodzian wypoczywających na obiektach MOSiR, a bieżące oceny Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wypadały pozytywnie.

Pływalnie sezonowe były udostępniane etapami ze względu na konieczność wypracowania procedur związanych z epidemią oraz koniecznymi procesami uzdatniania wody. Pływalnia sezonowa „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 funkcjonowała od dnia 11 czerwca, a na  pływalniach sezonowych działających przy ul. Głowackiego 10/12 i Sobolowej 1 sezon rozpoczął 26 czerwca br. Wszystkie pływalnie sezonowe funkcjonowały do 13 września br.

Razem z pływalni odkrytych w sezonie letnim skorzystało  prawie 43 tys. osób.

Trzeba też podkreślić, że z powodzeniem działała całoroczna Pływalnia Wodny Raj, która tylko w okresie letnim gościła 14 tys. osób.

Miejskie kąpieliska w „Arturówku” przy ul. Skrzydlatej 71 na „Stawach Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 i na „Stawach Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej  funkcjonowały od  dnia 10 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r.

Szacujemy, że z kąpielisk i pływalni skorzystało w granicach 115 tys. osób.

Przystanie wodne w „Arturówku”, na „Stawach Jana”  i „Młynku” przy ul. Śląskiej 168 czekały na mieszkańców w majowe i czerwcowe weekendy  oraz od  11 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r. codziennie. Ze względu na utrzymującą się sprzyjającą pogodę sezon letni na przystaniach przedłużony został o wszystkie wrześniowe weekendy. Przystanie wodne gościły w sezonie letnim ponad 10 tys. użytkowników.

Razem z obiektów sezonowych: pływalni, kąpielisk i przystani wodnych skorzystało w granicach 180 tys. osób. 


Aktualna oferta zajęć Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi: 

 • gimnastyka w wodzie* (Pływalnia "Wodny Raj");
 • ćwiczenia z gumami oporowymi (hala przy ul. Skorupki, hala przy ul. Małachowskiego, Pływalnia "Wodny Raj");
 • ćwiczenia rozciagajaco-stabilizujące (hala przy ul. Skorupki);
 • ćwiczenia z piłkami body ball (hala przy ul. Skorupki);
 • ćwiczenia ogólnousprawniające (hala przy ul. Skorupki, hala przy ul. Małachowskiego, Pływalnia "Wodny Raj", OR "Stawy Jana", OR "Stawy Stefańskiego", Park Poniatowskiego, Park Piłsudskiego oraz do końca października OR "Młynek", Park Źródliska, Park Szarych Szeregów);
 • aerobik (Pływalnia "Wodny Raj");
 • aerobik dla seniorów (hala przy ul. Skorupki);
 • nordic walking (OR "Stawy Jana", OR "Stawy Stefańskiego", Park Poniatowskiego, Park Piłsudskiego, Park Mickiewicza, Park 3          Maja oraz do końca października OR "Młynek", Park Źródliska, Park Szarych Szeregów);
 • samoobrona dla kobiet (hala przy ul. Skorupki);
 • Ving Tsun Kung Fu (hala przy ul. Skorupki);
 • warsztaty aikido (hala przy ul. Skorupki);
 • Sprawny Przedszkolak (hala przy ul. Skorupki, hala przy ul. Małachowskiego) - zajęcia sportowo-rekreacyjne skierowane dla dzieci
  z najstarszych grup z Przedszkoli Miejskich;
 • zdrowy kręgosłup (Centrum Medyczne im. dr Wacława Łęckiego przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi, wejście od ulicy Przedświt) - zajęcia współorganizowane ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów im. Jana Bożego
  w Łodzi sp. z. o. podczas których uczestnicy dowiedzą się m. in. jak usprawnić i wzmocnić kręgosłup oraz jak odpowiednio oddychać podczas ćwiczeń;
 • sportowa sobota – projekt realizowany od września 2020 r. w ramach którego, raz w miesiącu, na obiektach MOSiR oraz na terenie parków miejskich instruktorzy zaprezentują różne formy aktywności fizycznej, zachęcając łodzian do aktywnego spędzania czasu wolnego. We wrześniu prowadziliśmy trening z hantlami, zajęcia z siatkówki oraz z piłki nożnej na OS „Karpacka”, w najbliższą sobotę (17.10.2020 r.) zapraszamy na Pływalnię „Wodny Raj”, na aerobik, pilates oraz gimnastykę w wodzie, natomiast jeśli sytuacja pozwoli 21.11.2020 r. w hali przy ul. Małachowskiego odbędzie się wspólny trening, a później mecz. Dzieci, rodzice oraz instruktorzy MOSiR. Za imprezę odpowiedzialni będą: Marek Chojnacki, Piotr Szarpak i Kamil Bartos.

 * gimnastyka w wodzie to jedyne zajęcia na które trzeba kupić bilet wstępu na pływalnie w cenie 9 zł.

Polecane aktualności

Prezydent Hanna Zdanowska

Pomożemy osobom głuchym i słabosłyszącym wyjść z domu i znaleźć pracę

Jolanta Baranowska / BRP

Miasto z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych zaprasza osoby głuche i słabosłyszące do... więcej

Komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Tegoroczne święto zmarłych wymaga szczególnego przygotowania i zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego... więcej

 - fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (22.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Aleksandra Podębska - fot. UMŁ

Łączenie domów kultury w Łodzi

Wydział Kultury

Trwają konsultacje społeczne oraz rozmowy o możliwym sieciowaniu łódzkich domów kultury. W... więcej

Kamienica przy ul. Sienkiewicza 79

Łódź rewitalizuje. Przy Sienkiewicza 79 powstaje Centrum Vigor Senior

Małgorzata Loeffler / ZIM

Trwa intensywny remont i przebudowa budynków przy ulicy Sienkiewicza 79. Powstanie tam Dom Dziennego... więcej

Kontakt