Pomagamy założyć firmę. 4 mln dla tych, którzy mają pomysł na biznes

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Teraz możesz wziąć dotację, która bardzo pomoże w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy.

Przedszkole Niepubliczne ABC, zaczęło funkcjonować m.in. dzięki wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej - fot. Paweł Łacheta/UMŁ
Przedszkole Niepubliczne ABC, zaczęło funkcjonować m.in. dzięki wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej , fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Miasto Łódź ma prawie 4 mln zł dla tych, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i mają pomysł na biznes. Właśnie rozpoczyna się realizacja dwóch projektów unijnych, które dedykowane dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą i mieszkają lub przeprowadziły się z obszarów rewitalizowanych.

- Projekty przewidują dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardzo często to nie jest łatwa decyzja, dlatego miasto chce pomagać we wczesnym procesie inkubacji przedsiębiorstwa. Fundusze, które będą rozdysponowywane mogą pomóc jednorazowo w zakupie wyposażenia czy koniecznych urządzeń, ale również może być to dofinansowanie cykliczne, które będzie wypłacane co miesiąc nawet przez rok w wysokości 2,1 tys. zł - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

We wdrożeniu projektu wartego 2 mln zł magistratowi pomaga Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych.

Zgłaszać będzie można się od marca. Potrzebne do tego dokumenty znajdą się na stronie internetowej operatora projektu, ale także Urzędu Miasta Łodzi i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. O wszystkich założeniach i wymaganiach projektów mieszkańcy obszaru rewitalizacji zostaną poinformowani na dwa tygodnie przed rozpoczęciem naboru.

- Trzeba będzie przyjść do naszego biura, wypełnić formularz. Po okresie rekrutacji powstanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych. Wsparcie będzie udzielone dla 40 mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotację otrzymają 32 - poinformowała Joanna Szyszkiewicz ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych.

Żeby otrzymać dotację trzeba mieć pomysł na biznes, zamieszkiwać na terenie rewitalizacji bądź być osobą przeniesioną ze względu na działania rewitalizacyjne i mieć minimum 30 lat, żadne branże nie są premiowane. Premiowane będą osoby niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami czy kobiety po 50 roku życia.

Jednorazowe dofinansowanie wynosi prawie 28 tys. zł. Natomiast wsparcie na bieżącą działalność, czyli opłaty za ZUS, media, księgową lub inne i może wynieść do 2,1 tys. zł i może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Przewidziano też merytoryczne wsparcie doradcy. To pożyczki bezzwrotne, ale trzeba się z nich rozliczyć w formie oświadczenia.

Prezydent odwiedziła dziś Przedszkole Niepubliczne ABC, które zaczęło funkcjonować m.in. dzięki wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- Ja zaryzykowałam 9 lat temu i bardzo się cieszę, ze zdobyłam się na założenie firmy, choć początki nie były proste. Dziś prowadzę wymarzone przedszkole na Dąbrowie. Zastrzyk gotówki na start bardzo nam pomógł – mówiła Katarzyna Jagóra, która skorzystała kiedyś z dotacji. Zadowolone były również dzieci uczęszczające do placówki, które przy okazji Walentynek obdarowały prezydent Hannę Zdanowską "drzewkiem miłości".

Projekt, w którym rozdysponowane zostanie 1,8 mln zł, poprowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i obejmie on 36 dotacji oraz wsparcie pomostowe warte jest także 2,1 tys. zł.

Polecane aktualności

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019 - fot. z arch. UMŁ

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019

Informacja prasowa

W czwartek, 23 maja odbyła się w Gdyni uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia w... więcej

Procedura zgłaszania projektów została maksymalnie uproszczona i odbywała się drogą elektroniczną - fot. CC0 license

Koniec przyjmowania wniosków do miejskiego programu mikrograntów

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

W II edycji miejskiego programu mikrograntów zakończyło się przyjmowanie wniosków. W kolejnym etapie... więcej

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci

Jolanta Baranowska / BRP

Pastelowe kolory ścian, naklejki ze zwierzętami i bajkowymi postaciami, stoliki i krzesełka w... więcej

Kolumbia była lepsza

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W swoim pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata FIFA U-20 reprezentacja Polski w grupie... więcej

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki - mat. UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki

Piotr Wasiak / UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki. Powstają już nowe alejki, sadzimy dodatkowe drzewa.... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.