Pożyczki dla przedsiębiorców umorzone z urzędu. Na jakich warunkach można skorzystać ze wsparcia?

Mikroprzedsiębiorcy mają powody do zadowolenia. Udało się zlikwidować biurokratyczne formalności. Bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł będzie automatycznie umarzana, a jedyny warunek to prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące.

Ponad 40 tysięcy łódzkich przedsiębiorców bez zawiłych procedur i skomplikowanych wniosków może skorzystać z umorzenia pożyczek udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

- Jedną z najważniejszych form pomocy, którymi dysponuje PUP jest bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł. Żeby była ona bezzwrotna, przedsiębiorca musiał złożyć wniosek o jej umorzenie. Ciężar pamiętania o zobowiązaniu spoczywał na przedsiębiorcy i w przypadku niedopełnienia formalności, Powiatowy Urząd Pracy wysyłał harmonogram spłat. W rozmowach zespołu powołanego do walki ze skutkami pandemii wielokrotnie pojawiała się kwestia, że część łódzkich przedsiębiorców zapomni o wniosku, a wtedy PUP nie będzie miał możliwości umorzenia pożyczki. Dlatego z inicjatywy prezydent Hanny Zdanowskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 25 maja zwrócił się z pismem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, żeby pożyczki dla mikroprzedsiębiorców umarzane były niejako z automatu i żeby robił to Powiatowy Urząd Pracy. Rząd przychylił się do inicjatywy prezydent Łodzi – powiedział Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ.

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi do tej pory przekazał lokalnym przedsiębiorcom środki w kwocie ponad 205 mln zł. Jak podkreśla dyrektor PUP Krzysztof Barański, teraz wreszcie proces umarzania pożyczek został odformalizowany: - Po trzech miesiącach intensywnej pracy zamykamy pewien proces. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o wsparcie – na dzień 3 lipca – otrzymali pożyczki. Teraz będzie jeszcze łatwiej. Urzędnicy Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie danych dostępnych w bazach CEIDG i KRS będą sami podejmować decyzje i zgodnie z ustawą wysyłać do wszystkich przedsiębiorców informację o dokonanym umorzeniu. Warunkiem jest kontynuowanie działalności przez co najmniej 3 miesiące od momentu otrzymania pożyczki.

Pożyczka, o której mowa wynosi do 5 tys. zł i udzielana jest z środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przyznawana jest przez powiatowe urzędy pracy i może być przeznaczona m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS, na towary, materiały lub czynsz.

 

 

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... więcej

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... więcej

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... więcej

 -  fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. więcej

Kontakt