Prace drogowe na rondzie Powstańców

Od 16 lipca do końca wakacji potrwają prace drogowe u zbiegu Inflanckiej i Łagiewnickiej.

Prace prowadzone będą przy torowisku w ul. Łagiewnickiej, które przebiega przez ul. Inflancką, oraz na przystanku autobusowo-tramwajowym na Łagiewnickiej przed skrętem w ul. Warszawską. Są to prace gwarancyjne przy nawierzchni betonowej przystanku, oraz styku jezdni z płytami torowiska. Prace mają potrwać do września.

Ze względu na prace w torowisku, nie będzie kursować Łagiewnicką linia 3. Autobusy tylko częściowo zmienią swój przejazd.

Linia 3 z Widzewa pojedzie na Koziny. Od skrzyżowania Zachodnia – Legionów, pojedzie ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Srebrzyńską do pętli Koziny. Zawieszona zostanie linia 7.

 

Uruchomiony zostanie autobusu zastępczy Z3 na trasie:

Legionów / Zachodnia – Zachodnia, Limanowskiego, Bałucki Rynek, Łagiewnicka, Inflancka, Astrów, Warszawska – Marysin Warszawska

Marysin Warszawska – Warszawska, rondo Powstańców 1863 r. (przejazd przez krańcówkę), Inflancka, Łagiewnicka, Bałucki Rynek, Limanowskiego, Zachodnia, Ogrodowa, Nowomiejska, Legionów – Legionów / Zachodnia

 

Linia 70 i N6 jadąc Inflancką do ronda Powstańców 1863 r. dojedzie na krańcówkę ulicami Inflancką, Astrów i Warszawską. Wyjazd bez zmian.

 

Linia T1 pojedzie ze Zdrowia na Doły po trasie: Konstantynowska, Legionów, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Strykowska.

Linia T2 zmieni swoją trasę tylko w stronę Arturówka. Z Inflanckiej skręci w Astrówi dojedzie do Warszawskiej.

Rozkłady jazdy linii T1 i T2 będą synchronizowane, a na przystanku Wojska Polskiego / Sporna będzie możliwość przesiadki.

 

Zmieni się również lokalizacja przystanków Łagiewnicka – rondo Powstańców 1863 r. dla linii 65A, 65B, N2. Przystanki przeniesione zostaną na ul. Łagiewnicką przed skrzyżowanie z Inflancką. Również na tym przystanku zatrzymają się autobusy linii Z3.

Nie zmieni się trasa linii 66 i 81.

Podczas prac dla kierowców pojawią się utrudnienia na ul. Inflanckiej. Po kolei, zajmowane będą pojedynczo, wszystkie pasy ruchu, na środku skrzyżowania przy torowisku. Ruch ma się odbywać we wszystkich kierunkach. Prosimy zwracać uwagę na znaki informujące o zakresie prac i zmianach pasa. Nie będzie możliwości skrętu
z Łagiewnickiej w Warszawską od południa.

 

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.