„Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne 2019” – rusza nabór Partnerów projektu

Zapraszamy pracodawców – fundatorów staży do współpracy w tegorocznej edycji największego łódzkiego programu stażowego „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2019” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

- Mówimy dzisiaj o projekcie, który cieszy się ogromnym i z roku na rok rosnącym zainteresowaniem. Jego celem jest nie tylko umożliwienie łódzkim studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie atrakcyjnej pracy. Promujemy także wśród pracodawców staże wakacyjne, bo to doskonały sposób pozyskiwania wartościowych, wykwalifikowanych  pracowników gotowych związać się z daną firmą na dłużej. Nasze doświadczenie pokazuje, że ponad 80% podmiotów uczestniczących w projekcie nawiązuje dalszą współpracę z wybranymi stażystami. To cieszy, zwłaszcza, że płatne staże fundują najprężniej rozwijające się przedsiębiorstwa z Łodzi i regionu, reprezentujące bardzo różne branże m.in. IT i BPO/SSC, produkcyjną, budowlaną, finansową, logistyczną, marketingową, farmaceutyczną i medyczną, architektoniczną – mówi Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. I dodaje: - Wszystkie staże w projekcie są płatne, w tym roku minimalna godzinowa stawka dla stażysty wynosi 14,70 zł brutto, co daje minimum 2250 zł brutto za miesięczny staż w pełnym wymiarze czasu pracy. Dziękuję bardzo wszystkim dotychczasowym partnerom projektu i zachęcam kolejne firmy do włączania się w niego, bo to po prostu efektywny sposób na pozyskanie młodych, świetnie wykształconych kadr.

Jak informuje Adam Pustelnik, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ, do nowej edycji projektu zgłosiło się na tę chwilę już 12 partnerów, deklarując w sumie ponad 80 staży. Chęć przystąpienia do programu pracodawcy mogą zgłaszać jeszcze do 28 lutego 2019 roku. Głównym, największym partnerem miasta w tegorocznej edycji projektu jest firma Clariant, globalny lider w  pionie usług dla biznesu

- Młodzi ludzie są dla naszej firmy niezwykle ważni. Uważamy staże za praktykę po prostu obopólnie korzystną. Dla nas jest źródłem pozyskania wartościowych pracowników. Dla młodych ludzi to okazja do zdobycia zawodowego doświadczenia. Dla wielu z nich jest to pierwsza poważna styczność z firmą międzynarodową, a my jesteśmy firmą bardzo międzynarodową, bo jako centrum usług wspólnych obsługujemy i Amerykę Łacińską, i Europę. W ciągu ostatnich dwóch lat praktyki letnie odbyło u nas blisko 30 osób. Część z nich zdecydowała się z nami zostać. W 2019 roku  zaproponujemy praktyki letnie podobnej liczebnie grupie i bardzo serdecznie zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych ze znajomością języków obcych – podkreśla Ewa Zając, Country HR Manager Poland w firmie Clariant.

 

Przebieg projektu:

 • Pracodawcy zgłaszają swój udział w projekcie do 28 lutego 2019 r.  deklarując przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie lipiec-wrzesień 2019 r.
 • Wszystkie staże w projekcie są płatne. Minimalne wynagrodzenie dla stażysty wynosi 14,70
 • Rekrutacja kandydatów na staż będzie trwać od 1 do 26 kwietnia 2019 r.
 • Na staże będzie można aplikować poprzez serwis praktyki.lodz.pl.
 • Organizator – Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą projektu oraz fundatorów staży w oparciu o kanały informacyjne takie jak:
 • kampania outdoorowa
 • kampania w social mediach, Internecie oraz prasie
 • materiały drukowane rozpowszechniane w tracie trwania targów pracy, szkoleń i innych wydarzeń dedykowanych studentom i absolwentom.
 • Organizator zapewnia przeprowadzenie rekrutacji, a na życzenie fundatora, może dokonać preselekcji nadesłanych aplikacji kandydatów lub udostępnić firmie wszystkie aplikacje.
 • Laureatów projektu poznamy w czerwcu.
 • Pierwsze staże rozpoczną się od 1 lipca 2019

 

Edycja projektu 2018 w liczbach:

 • 6000 złożonych aplikacji
 • 200 stażystów - laureatów projektu.
 • 68 łódzkich firm – fundatorów staży
 • 80% firm zatrudniło stażystów po odbytym stażu.

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: praktyki.lodz.pl

Polecane aktualności

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Na parterze remontowanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 142 znajdować się będą lokale użytkowe, a... więcej

Rewitalizacja Pałacu Steinertów. Widok od strony ogrodu. - fot. Paweł Łacheta

Pałac Steinertów uratowany od ruiny

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Od kwietnia 2017 trwa rewitalizacja perły architektonicznej naszego miasta czyli Pałacu Steinertów.... więcej

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli - fot. CC0 license

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli

Monika Pawlak / BRP

Jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie indywidualnych... więcej

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Łódzka Organizacja Turystyczna zaprasza na drugą edycję cyklu wakacyjnych spacerów z przewodnikiem... więcej

Mikrogranty to niewielkie – do 5 tys. zł dofinansowanie do działań sąsiedzkich, społeczników, czy grup nieformalnych, a nastawione na poprawę jakości życia mikrospołeczeństw w mieście, takich jak przestrzeń wspólna dla kilku kamienic, czy - fot. Radosław Jóźwiak

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.