Projekt Fuzja. Wmurowano kamień węgielny pod nowy fragment Łodzi

Na placu budowy Fuzji przy ulicy Tymienieckiego wmurowano w poniedziałek (17.06) kamień węgielny. W uroczystości uczestniczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera na Księżym Młynie powstaje inwestycja pn. Fuzja. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, uczestniczyli m.in.: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera na Księżym Młynie powstaje inwestycja pn. Fuzja. Będzie to otwarty i przyjazny fragment miasta pełen historycznego dziedzictwa, w którym przeszłość połączy się z teraźniejszością. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, uczestniczyli m.in.: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment oraz Łukasz Zagała, architekt studia projektowego Medusa Group. , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera na Księżym Młynie powstaje inwestycja pn. Fuzja. Będzie to otwarty i przyjazny fragment miasta pełen historycznego dziedzictwa, w którym przeszłość połączy się z teraźniejszością. W poniedziałek odbyła się tam uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli m.in.: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment oraz Łukasz Zagała, architekt studia projektowego Medusa Group. W specjalnej kapsule, umieszczonej w fundamentach Fuzji, znalazł się akt erekcyjny, drobne pamiątki związane z historią fabryki Scheiblera, a także deklaracja Fuzji napisana przez jej społeczność.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi mówi: - Każda nowa inwestycja niezmiernie cieszy. Taka jak ta, zalicza się jednak do wyjątkowych, bo mówimy o najważniejszych łódzkich zabytkach. O naszym dziedzictwie. To nie tylko część imperium największego w historii Łodzi fabrykanta, ale również jedyna w swoim rodzaju elektrownia zakładowa, która jest prawdziwą ozdobą Księżego Młyna i miasta. Fabryczno-mieszkalne imperium Scheiblera z każdym rokiem coraz bardziej odżywa. Osiągamy to dzięki wspólnemu wysiłkowi miasta, Akademii Sztuk Pięknych oraz prywatnych inwestorów. Echo Investment od lat realizuje w Łodzi ważne projekty, które zmieniają oblicze miasta. Dzisiaj wspólnie z nami przywraca blask fabryczno-mieszkalnemu imperium o skali niespotykanej nie tylko w kraju, ale i Europie.

Projekt Fuzja przy ul. Tymienieckiego tworzyć będzie 20 budynków o różnorodnych funkcjach, z czego aż 14 to zaadoptowane budynki historyczne. Sercem tego obszaru będzie zabytkowy budynek dawnej elektrociepłowni projektu inżyniera Alfreda Frischa. W ramach inwestycji powstanie 90 tys. m.kw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i usługowej, nowoczesne koncepty gastronomiczne, handlowe, usługowe oraz obiekty kulturalne, a także place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone.

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment dodaje: - Projekt Fuzja to znakomity przykład strategii Echo Investment opartej na realizacji tzw. destinations, czyli przemyślanych i dobrze zaprojektowanych kwartałów pełniących wszystkie miejskie funkcje. Już niedługo dawna fabryka Scheiblera przy ul. Tymienieckiego stanie się otwartym i przyjaznym fragmentem Łodzi, wygodnym do życia, inspirującym do pracy oraz atrakcyjnym do spędzania czasu. Chcemy, żeby Fuzja stała się integralną częścią Łodzi.

Podczas uroczystości zaprezentowano serię krótkich form filmowych „Żywioły”, pokazujących w nietypowy sposób dziedzictwo historyczne i kulturowe tego miejsca. Jest to historia miejsca opowiedziana przez jej opiekuna, związanego z nim od 40 lat - Pana Andrzeja Szkudlarka, wieloletniego pracownika Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju, przemianowanych potem na „Uniontex”.

W trakcie uroczystości inwestor powołał Komitet Fuzji zrzeszający znanych architektów, urbanistów, historyków, fotografików oraz inne osoby utożsamiające się z projektem Fuzja. Pierwszym jego członkiem honorowym został Andrzej Szkudlarek, opiekun tego miejsca od ponad 40 lat.

Łukasz Zagała, architekt studia projektowego Medusa Group podkreśla: - Tworzymy miejsce, które ma być bazą dobrego życia. Chcemy, żeby Fuzja odpowiadała potrzebom najbardziej wymagających klientów, stąd też tak rozbudowany program wielu różnych funkcji – mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych, gastronomicznych, kulturalnych i miastotwórczych. Chcemy tworzyć tu społeczność, która będzie mogła spotykać się i spędzać wspólnie czas na miejskich placach, w kafejkach, restauracjach. Wprowadzamy zieleń nie tylko w postaci widocznej za oknem, ale także w formie ogrodów miejskich, które mieszkańcy będą mogli nie tylko uprawiać, ale sami zakładać.

Mieszkańcy oraz użytkownicy Fuzji będą mogli skorzystać z licznych udogodnień, wśród których są usługi car sharingu, ścieżki rowerowe, stacje serwisowe dla rowerów, paczkomaty czy ładowarki elektryczne.

Fuzja będzie realizowana wieloetapowo. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki mieszkalne, w których znajdzie się 274 lokali o powierzchniach od 29 mkw. do 111 mkw. z możliwością łączenia, 227 miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskie. Pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się już na początku 2021 roku. Równocześnie z zakończeniem pierwszego etapu oddany zostanie plac publiczny przed elektrownią z wygodnym dostępem od ulicy Tymienieckiego.

W kolejnych etapach powstaną przestrzenie biurowe, kolejne budynki mieszkalne, a zrewitalizowane historyczne obiekty zostaną przekształcone w restauracje oraz punkty handlowe. Dzięki temu Fuzja stanie się atrakcyjną częścią miasta dla przyszłych mieszkańców oraz turystów.

Polecane aktualności

Łódź Stand-up Festiwal, czyli Wielki Roast Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Największe gwiazdy polskiego stand-upu wystąpią w listopadzie w Atlas Arenie podczas pierwszej... więcej

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Polska EKOstrategia pod kierownictwem Łodzi

Aleksandra Hac / BRP

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich. Będą z niej... więcej

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego

Jolanta Baranowska / BRP

16-letnia Zosia z Seattle kolejny raz zachęcała łódzkie przedszkolaki do nauki języka angielskiego.... więcej

Możliwe będą docelowe wjazdy dla mieszkańców i najemców lokali, z wyłączeniem możliwości parkowania na ulicach - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Stare Polesie. Utrudnienia w ruchu i parkowaniu w związku z realizacją zdjęć filmowych

Łódź Film Commission

Zdjęcia realizowane będą od 22 do 28 lipca na na skrzyżowaniu ulic Legionów z Żeromskiego. więcej

Rozpoczyna się układanie nawierzchni na ul. Nawrot - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Po remontowanych ulicach w centrum Łodzi pojedziemy po wakacjach

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Wykorzystujemy wakacje na intensywne prace na łódzkich ulicach. W centrum, na kolejnej z nich... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.