Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie

Magiczne dywany, projektory nieba, kule lustrzane. Łódź dostała ponad 6 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie dla szkół i przedszkoli. Dzięki temu dzieci chore i z niepełnosprawnościami mogą uczyć się i bawić ze zdrowymi maluchami. Skorzystało na tym kilka integracyjnych szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie - mat. prasowe
Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie , mat. prasowe

- Miasto przeznaczyło na ten cel w sumie 7 mln złotych, a w tym 6 mln złotych, które udało nam się zdobyć jako dofinansowanie z UE - mówi Sławomir Granatowski, zastępca dyrektora Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, dodając: - Dlaczego zdecydowaliśmy się, by realizować takie projekty? By dzieci z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w takim samym życiu w przedszkolu i w szkole, jak ich zdrowi rówieśnicy. By miały szansę na taki sam rozwój.

W 2017 r. miasto dostało 3,7 mln zł dotacji, a w 2018 r. 2,5 mln zł. Dodatkowo miasto przeznaczyło na ten cel ponad milion złotych ze swojego budżetu. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakupy dla: Szkoły Podstawowej nr 194, Przedszkola Miejskiego nr 206, Przedszkola Miejskiego nr 137, SP nr 44, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 i nr 6, Szkoły Specjalnej nr 168.

Szkoły i przedszkola wzbogaciły się o: 

 • materace rehabilitacyjne;
 • pufy rehabilitacyjne;
 • hamaki terapeutyczne;
 • opony, walce
 • huśtawki, helikoptery
 • łóżko wodne
 • kabina lustrzana
 • podświetlany blat
 • kolumna wodna
 • urządzenia do aromaterapii
 • tor świecący w ciemności
 • projektory imitujące rozgwieżdżone niebo
 • zestaw do treningu zapachowo - węchowego
 • okulary do mieszania barw
 • magiczny dywan
 • kula lustrzana
 • tzw. "elektroniczne ucho",
 • programy multimedialne
 • pomoce dydaktyczne do zajęć: logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej usprawniające zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe, ruchowe i mowy
 • materiały do arteterapii (m.in. krosna i wibrujące ołówki)
 • tablety do alternatywnych metod porozumiewania się
 • sztućce dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • zestawy do zabaw w majsterkowanie, ogrodnictwo czy gotowanie
 • pomoce dydaktyczne usprawniające dzieci manualnie
 • wyposażenie do sal rehabilitacyjnych

Polecane aktualności

Więcej spektakli i koncertów, występy komików i wiele imprez plenerowych. Sprawdź, co ciekawego wydarzy się na ul. Piotrkowskiej w najbliższych miesiącach - fot. z arch. UMŁ

Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i lato 2019 r. Oto wydarzenia, których nie możecie przegapić

Anna Janocha / BKSiDŁ

Więcej spektakli i koncertów, występy komików i wiele imprez plenerowych. Sprawdź, co ciekawego... więcej

Największe dofinansowanie dostała 11. Letnia Akademia Jazzu - fot. CC0 license

2 mln zł na festiwale, premiery, działania animacyjne. Oto, kto dostał dofinansowanie na organizację wydarzeń kulturalnych

Aleksandra Górska / BKSiDŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki,... więcej

W ofercie są m.in. zajęcia pozalekcyjne z krav magi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Filmowanie, krav maga, unihokej, spotkania z dietetykiem. 1,5 mln zł na zajęcia i wyjazdy wakacyjne

Jolanta Baranowska / BRP

Miasto przeznaczyło 1,5 mln zł m.in. na zajęcia pozalekcyjne oraz wakacyjne wyjazdy dla dzieci i... więcej

4 dni z Francją na talerzu, czyli Goût de France po łódzku - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

4 dni z Francją na talerzu, czyli Goût de France po łódzku

Aleksandra Górska / BKSiDŁ

Podczas organizowanej pod auspicjami ambasady Francji imprezy łódzkie restauracje będą promować... więcej

Miasto szuka "planu B" na strajk nauczycieli - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Miasto szuka "planu B" na strajk nauczycieli

Monika Pawlak / BRP

W 87 przedszkolach na 146 wszystkich prowadzonych przez miasto będzie strajk - wynika z... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.