Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie

Magiczne dywany, projektory nieba, kule lustrzane. Łódź dostała ponad 6 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie dla szkół i przedszkoli. Dzięki temu dzieci chore i z niepełnosprawnościami mogą uczyć się i bawić ze zdrowymi maluchami. Skorzystało na tym kilka integracyjnych szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie - mat. prasowe
Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie , mat. prasowe

- Miasto przeznaczyło na ten cel w sumie 7 mln złotych, a w tym 6 mln złotych, które udało nam się zdobyć jako dofinansowanie z UE - mówi Sławomir Granatowski, zastępca dyrektora Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, dodając: - Dlaczego zdecydowaliśmy się, by realizować takie projekty? By dzieci z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w takim samym życiu w przedszkolu i w szkole, jak ich zdrowi rówieśnicy. By miały szansę na taki sam rozwój.

W 2017 r. miasto dostało 3,7 mln zł dotacji, a w 2018 r. 2,5 mln zł. Dodatkowo miasto przeznaczyło na ten cel ponad milion złotych ze swojego budżetu. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakupy dla: Szkoły Podstawowej nr 194, Przedszkola Miejskiego nr 206, Przedszkola Miejskiego nr 137, SP nr 44, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 i nr 6, Szkoły Specjalnej nr 168.

Szkoły i przedszkola wzbogaciły się o: 

 • materace rehabilitacyjne;
 • pufy rehabilitacyjne;
 • hamaki terapeutyczne;
 • opony, walce
 • huśtawki, helikoptery
 • łóżko wodne
 • kabina lustrzana
 • podświetlany blat
 • kolumna wodna
 • urządzenia do aromaterapii
 • tor świecący w ciemności
 • projektory imitujące rozgwieżdżone niebo
 • zestaw do treningu zapachowo - węchowego
 • okulary do mieszania barw
 • magiczny dywan
 • kula lustrzana
 • tzw. "elektroniczne ucho",
 • programy multimedialne
 • pomoce dydaktyczne do zajęć: logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej usprawniające zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe, ruchowe i mowy
 • materiały do arteterapii (m.in. krosna i wibrujące ołówki)
 • tablety do alternatywnych metod porozumiewania się
 • sztućce dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • zestawy do zabaw w majsterkowanie, ogrodnictwo czy gotowanie
 • pomoce dydaktyczne usprawniające dzieci manualnie
 • wyposażenie do sal rehabilitacyjnych

Polecane aktualności

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

Geyer Music Factory - fot. Archiwum UMŁ

11. Geyer Music Factory. Rusza sprzedaż biletów

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Koncerty tegorocznej edycji odbędą się pod hasłem przewodnim "Łódź bez prądu i pod prąd" – na... więcej

Stawy Stefańskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Lato w pełni, plaża czeka…

Monika Pawlak / BRP

Ponad 30 tysięcy łodzian wypoczywało w długi czerwcowy weekend na obiektach MOSiR: dopisała pogoda,... więcej

Remont torowiska na al. Włókniarzy między dworcem Struga, a Legionów. - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wakacyjne remonty ulic. Sprawdź zmiany w trasach MPK

Piotr Wasiak / ZIM

Chcemy jak najlepiej wykorzystać okres wakacyjny, gdy ruch w mieście jest zdecydowanie mniejszy i... więcej

Polówka - fot. Archiwum UMŁ

Filmowe lato pod chmurką. 150 bezpłatnych pokazów filmowych w plenerze

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

To będzie prawdziwie filmowe lato. W całej Łodzi odbędzie się 150 bezpłatnych pokazów filmowych w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.