Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie

Magiczne dywany, projektory nieba, kule lustrzane. Łódź dostała ponad 6 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie dla szkół i przedszkoli. Dzięki temu dzieci chore i z niepełnosprawnościami mogą uczyć się i bawić ze zdrowymi maluchami. Skorzystało na tym kilka integracyjnych szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie - mat. prasowe
Przedszkola i szkoły w Łodzi dostały nowatorskie, specjalistyczne wyposażenie , mat. prasowe

- Miasto przeznaczyło na ten cel w sumie 7 mln złotych, a w tym 6 mln złotych, które udało nam się zdobyć jako dofinansowanie z UE - mówi Sławomir Granatowski, zastępca dyrektora Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, dodając: - Dlaczego zdecydowaliśmy się, by realizować takie projekty? By dzieci z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w takim samym życiu w przedszkolu i w szkole, jak ich zdrowi rówieśnicy. By miały szansę na taki sam rozwój.

W 2017 r. miasto dostało 3,7 mln zł dotacji, a w 2018 r. 2,5 mln zł. Dodatkowo miasto przeznaczyło na ten cel ponad milion złotych ze swojego budżetu. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakupy dla: Szkoły Podstawowej nr 194, Przedszkola Miejskiego nr 206, Przedszkola Miejskiego nr 137, SP nr 44, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 i nr 6, Szkoły Specjalnej nr 168.

Szkoły i przedszkola wzbogaciły się o: 

 • materace rehabilitacyjne;
 • pufy rehabilitacyjne;
 • hamaki terapeutyczne;
 • opony, walce
 • huśtawki, helikoptery
 • łóżko wodne
 • kabina lustrzana
 • podświetlany blat
 • kolumna wodna
 • urządzenia do aromaterapii
 • tor świecący w ciemności
 • projektory imitujące rozgwieżdżone niebo
 • zestaw do treningu zapachowo - węchowego
 • okulary do mieszania barw
 • magiczny dywan
 • kula lustrzana
 • tzw. "elektroniczne ucho",
 • programy multimedialne
 • pomoce dydaktyczne do zajęć: logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej usprawniające zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe, ruchowe i mowy
 • materiały do arteterapii (m.in. krosna i wibrujące ołówki)
 • tablety do alternatywnych metod porozumiewania się
 • sztućce dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • zestawy do zabaw w majsterkowanie, ogrodnictwo czy gotowanie
 • pomoce dydaktyczne usprawniające dzieci manualnie
 • wyposażenie do sal rehabilitacyjnych

Polecane aktualności

Od lewej: Olaf Kacperski - prezes zarządu Eurofins GSC Poland, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi oraz Marek Cieślak - prezes Bionanoparku. - fot. Radosław Jóźwiak

Eurofins zainwestuje w Łodzi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Światowy lider w badaniach laboratoryjnych, zatrudniający 40 tys. pracowników w 31 krajach świata... więcej

Portret Heleny Geyer prezentuje Wacław Bogdan Dobrowolski, syn artysty. - fot. Paweł Łacheta

Portret Heleny Geyer w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Anna Janocha / BPKSiT

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy publicznie... więcej

Migawkę można teraz mieć w telefonie. Aby ją kupić wystarczy mieć aplikację. To kolejne udogodnienie dla pasażerów łódzkiego MPK. - fot. Stefan Brajter

Łódź wprowadza kolejne udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Migawkę można teraz mieć w telefonie. Aby ją kupić wystarczy mieć aplikację. To kolejne udogodnienie... więcej

Kamienica przy ul. Sienkiewicz 79 / wizualizacja

Pracownie artystyczne, klub seniora i mieszkania. Kamienica przy ul. Sienkiewicza 79 wypięknieje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Rozpoczął się remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 79, wchodzącej w skład obszaru objętego... więcej

Od wielu lat w styczniu mieszkańcy Łodzi upamiętniają pamięć pomordowanych w więzieniu politycznym na Radogoszczu składając kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii. - fot. Witold Ancerowicz

„Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej…". 74 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

19 stycznia Łódź wspomina tragedię więzienia politycznego na Radogoszczu, utworzonego podczas... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.