Radni popierają postulaty niepełnosprawnych

Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę - stanowisko popierające postulaty rodzin osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie

Dyskusja nad projektem uchwały była również okazją do przypomnienia, co miasto robi i oferuje dla osób niepełnosprawnych.

Mateusz Walasek, przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Łodzi zwrócił uwagę, że powstaje właśnie, Łódzka Karta Osoby Niepełnosprawnej, która będzie uprawniała do różnego rodzaju zniżek - zarówno w miejskich instytucjach, jaki i u prywatnych partnerów. Zarządzenie w tej sprawie jest gotowe. Jednak Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wprowadzi ją w życie, gdy zbierze się pierwszych 50 partnerów. Dziś jest już 37 instytucji i firm, które zaoferują bonifikaty dla klientów niepełnosprawnych. Znajdą się wśród nich chociażby ulgi przy usługach medycznych czy dla korzystających z propozycji instytucji kultury.

Sylwester Pawłowski, przewodniczący Klubu Radnych SLD wymienił szereg działań dla niepełnosprawnych w Łodzi: dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną, dotacje na likwidację barier oraz refundację studiów, przekazywanie przez miasto budynków i lokali na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz organizacji działających na ich rzecz, likwidację szeregu barier architektonicznych - również przy prowadzeniu nowych inwestycji np. drogowych, instalowanie sygnalizacji świetlnej z sygnałami dźwiękowymi dla osób niewidomych, przewóz osób niepełnosprawnych oraz wydawanie bezpłatnych "biletów" na przejazdy komunikacji miejskiej, finansowanie usług opiekuńczych oraz DPSów i domów dziennego pobytu. Świadczone są też bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych, zaś w 2017 r. wprowadzono standardy dostępności przestrzeni
publicznej dla niepełnosprawnych, które dają wytyczne co do przygotowania inwestycji.

Projektodawcą uchwały była radna Urszula Niziołek - Janiak. Radna prezentowała uchwałę wraz z mamą niepełnosprawnego dziecka.

Radny Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że zgłoszony przez radną Urszulę Nizołek - Janiak projekt został uwzględniony w programie sesji tylko ze względu na wyjątkową sytuacje oraz emocje towarzyszące problemowi pomocy osób niepełnosprawnych a wywołane przez rząd aktualnym kryzysem.
- Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że przedstawiony przez Panią Radną dokument nie zawierał żadnych konkretów, żadnych merytorycznych propozycji, ani jednego dającego się zastosować rozwiązania, który realnie pomógłby rozwiązać problemy osób niepełnosprawnych. To nieumiejętne wykorzystywanie zainteresowania opinii publicznej tym zagadnieniem do własnej autopromocji i próby budowania swojego wizerunku jest wyjątkowo nieuczciwe w stosunku do osób najbardziej zainteresowanych otrzymaniem wymiernej pomocy i wsparcia. To smutne że pani radna nie poprzedziła swojego wniosku jakąkolwiek rozmową z osobami zajmującymi się ta tematyką w urzędzie miasta ani nie zadała sobie trudu, aby zapoznać się z decyzjami urzędu miasta w tym zakresie - dodał radny Walasek.

I na jego wniosek wprowadzono poprawki do uchwały, która wyraża poparcie protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Radni z Klub Radnych PiS zadeklarowali, że nie wezmą udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. I rzeczywiście radni z tego klubu nie głosowali przy przyjmowaniu tego stanowiska.

Polecane aktualności

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać wyposażenie nowych "kieszonek". Czy będą pełną zabawek przestrzenią dedykowaną najmłodszym, czy też oazą zieleni przeznaczoną do sąsiedzkich spotkań - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy wybrali. Oto lokalizacje nowych parków kieszonkowych

Anna Janocha / BPKSiT

Zachodnia 14 oraz skwer u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kominiarskiej i Ciesielskiej to miejsca, w... więcej

Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1 - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Nowe przestrzenie wystawiennicze, kino letnie w ogrodzie, nowoczesny sprzęt multimedialny. 7,5 mln zł na remonty łódzkich domów kultury

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W sierpniu 2018 r. miasto podpisało umowę z wykonawcą na kapitalne remonty trzech łódzkich domów... więcej

46 nowych autobusów dla MPK-Łódź - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Niskopodłogowe, klimatyzowane, niektóre zasilane energią słoneczną. 46 nowych autobusów dla MPK-Łódź

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Za 10 miesięcy po Łodzi zacznie kursować 46 nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów... więcej

Bogaty program rozrywkowy czeka na gości także w łódzkich parkach - fot. z arch. UMŁ

Kino plenerowe, atrakcje Zielonej Łodzi, stare tramwaje, rekreacja? Oto kilka pomysłów na długi weekend w Łodzi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z uwagi na środowe (15 sierpnia) święto szykuje się ostatni długi weekend tego lata. Łódzkie... więcej

Pomóż zaprojektować park Helenów od nowa, aby służył dzieciom, rodzicom i seniorom - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pomóż zaprojektować park Helenów, aby służył dzieciom, rodzicom i seniorom

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Pod koniec sierpnia odbędą się społeczne konsultacje, w których łodzianie będą mogli wypowiedzieć... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.