Regulamin konkursu dot. zaproszeń na cykl koncertów Letniej Akademii Jazzu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Łodzi (Piotrkowska 104, 90-926 Łódź), zwany dalej organizatorem.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Klub Wytwórnia.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego do poniedziałku, 17 lipca 2017 roku, do godziny 12:00.


§2 Uczestnicy

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które pod postem konkursowym wykonają zadanie konkursowe.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu.
4. Przystępując do konkursu i wykonując zadanie konkursowe, uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w regulaminie.

§3 Zasady konkursu

1. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wykonaniem zadania zawartego w poście konkursowym.
2. Nagrodę zdobywa 10 osób, które uzyskają najwięcej polubień swojego komentarza, w którym wykonają zadanie konkursowe.
3. Zadanie konkursowe ma być wykonane indywidualnie.
4. Każda osoba może wykonać zadanie konkursowe tylko raz.
5. Zadanie konkursowe zadane jest w poście na Facebooku dotyczącym konkursu.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia na cykl koncertów Letniej Akademii Jazzu. Koncerty odbędą się w dniach od  20 lipca do 31 września 2017 roku. Zaproszenia nie obejmują koncertu otwarcia, który odbędzie się 18 lipca 2017 roku.
2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Żaden ze zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez zwycięzców, organizator nie ma obowiązku przyznania jej innemu uczestnikowi.
5. Nagrody przyznawane są 10 osobom, których komentarze zawierają rozwiązanie zadania konkursowego i w momencie zakończenia konkursu mają najwięcej polubień komentarza.
6. Po zakończeniu konkursu organizator w prywatnej wiadomości przekaże informacje o szczegółach dotyczących odbioru nagrody.

§5 Prawa autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, ze jest autorem treści, które przesyła w zgłoszeniu konkursowym.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym materiałów w zakresie dalszego ich rozpowszechniania na profilu Facebookowym, na którym jest organizowany konkurs.
 
§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage Łodzi.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Polecane aktualności

Startuje X edycja największego programu stażowego w Łodzi

Młodzi w Łodzi

Każdego roku w projekcie płatne staże fundują najprężniej rozwijające się firmy z Łodzi i regionu,... więcej

Jubileusze prawdziwej miłości

Magdalena Kardas / BKSiDŁ

38 par małżeńskich zostało uhonorowanych medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie... więcej

Trwa budowa nowej noclegowni oraz ambulatorium (izby wytrzeźwień) przy ul. Przybyszewskiego 253. Powstanie tu 40 pojedynczych pomieszczeń „izby wytrzeźwień” dla 40 osób oraz ponad 60 miejsc noclegowych.  -  fot. Radosław Żydowicz

Pomoc dla osób bezdomnych w Łodzi. Miasto buduje nową noclegownię.

Jolanta Baranowska / BRP

Trwają prace wykończeniowe w budynku przy ul. Przybyszewskiego, który w tym roku zostanie oddany... więcej

 -  Fot. Straż Miejska w Łodzi

Strażnicy miejscy jako nauczyciele? Lekcje tolerancji dla najmłodszych w łódzkich szkołach

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Łódzcy strażnicy miejscy spotykają się z uczniami szkół, by prowadzić z nimi zajęcia o tolerancji.... więcej

Lambert – artysta wytwórni Mercury KX na jedynym koncercie w Łodzi w tym roku!

informacja prasowa ŁCW

Tajemniczy fortepianista związany z wytwórnią Mercury KX zagra na jedynym koncercie w Łodzi w tym... więcej

Kontakt