Rozpoczyna się remont ul. Skorupki

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki na odcinku między ulicami Piotrkowską i Wólczańską.

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ
W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki , fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Od czwartku, 19 lipca, w związku z rozpoczynającym się remontem, ul. Skorupki zostanie zamknięta dla ruchu. Jak informuje Maciej Sobieraj, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu, ulica będzie zamknięta na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Wólczańskiej. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ul. św. Stanisława Kostki. Jako objazd ZDiT proponuje pobliską ul. Czerwoną. Prace na ul. Skorupki nie wpłyną na przebieg linii tramwajowych i autobusowych na ul. Piotrkowskiej i Wólczańskiej.

Bartosz Zimny, architekt z Zarządu Inwestycji Miejskich, powiedział: - Plac wokół katedry to przestrzeń publiczna dobrze znana łodzianom, która jest jednocześnie strefą ochrony konserwatorskiej. Z tego powodu remont ul. Skorupki nie przeniesie rewolucyjnych zmian. Ponieważ jest to miejsce, gdzie odbywają się liczne uroczystości, w których uczestniczą m.in. osoby starsze, obniżone zostaną bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki. Stara kostka, którą wyłożona jest ul. Skorupki, zostanie zdemontowana i oczyszczona a następnie wykorzystana przy układaniu nowej nawierzchni. Po obu stronach remontowanej ulicy powstaną miejsca parkingowe.

Dodatkowo, latarnie po północnej stronie ul. Skorupki, obecnie stojące na wąskim chodniku, zostaną przesunięte na część parkingową. Po tej samej stronie ul. Skorupki pojawią się również krzewy. Po przeciwnej stronie ZIM planuje dosadzenie 14 nowych, dużych drzew – będą to lipy. Od strony ul. Wólczańskiej zainstalowanych zostanie kilka nowych latarni. Wzdłuż ul. Skorupki, od strony katedry, zamontowane zostaną wygodne ławki z oparciami, a także stojaki na rowery.

Planowane zmiany na ul. Skorupki pozytywnie ocenia Celina Maciejewska, rzecznik ds. seniorów w Łodzi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ: - Dla osób starszych, a także matek z wózkami, to duże udogodnienia. Osoby młode być może teraz nie doceniają takich ułatwień, ale pamiętajmy, że każdy z nas będzie kiedyś seniorem.

Przy okazji remontu ul. Skorupki powstaną też wyniesione przejścia dla pieszych  przy ul. Piotrkowskiej oraz na wysokości pomnika na tyłach katedry. Wyniesione będzie też skrzyżowanie z ulicą św. Stanisława Kostki.

Remont ul. Skorupki powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.

Polecane aktualności

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Konserwatorski remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 1

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1. To ostatnia z zaplanowanych... więcej

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Anna Janocha / BKSiDŁ

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz... więcej

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Wyprodukowany przez łódzki Opus Film kolejny po "Idzie" film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" ma... więcej

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Rozpoczął się kompleksowy remont zabytkowej willi, w której mieści się Poleski Ośrodek Sztuki. W... więcej

Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Walka ze smogiem. 64 kamienice zostaną przyłączone do sieci cieplnej i gazowej

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Walczymy ze smogiem. Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.