Rząd zawodzi. Nie ma modernizacji podmiejskich linii tramwajowych

Łódź i ościenne gminy powinny tworzyć Związek Metropolitalny i skorzystać z dofinansowania na remont podmiejskich linii tramwajowych. Pomoc w tworzeniu Związku obiecał wojewoda łódzki i... obietnicy nie dotrzymał - twierdzą radni PO Monika Malinowska - Olszowy i Bartosz Domaszewicz. - Zamiast tego wojewoda zajmuje się zmienianiem nazw ulic.

- Czym dziś zajmuje się Pan wojewoda? - pyta radna Monika Malinowska - Olszowy. - Zmianami nazw ulic, czyli piętrzeniem kłopotów i tworzeniem dodatkowych kosztów dla mieszkańców oraz dla firm. A czym powinien się zajmować? Mamy poważny problem z połączeniem tramwajowym gmin ościennych: Zgierza, Pabianic, Konstantynowa czy Ozorkowa z Łodzią. W tej sprawie Pan wojewoda nie zrobił nic. Mimo wielu pism i próśb do niego. Mało tego, wojewoda zobowiązał się, że pomoże przy staraniach o dofinansowanie na zrównoważony rozwój Łodzi i miast ościennych. A nie podjął żadnych działań, aby tak się stało.

Radny Bartosz Domaszewicz przypomina również, jak rząd "wsparł" region w tym temacie. - W Sejmie przegłosowano ustawę, która wsparła tylko obszar Śląska, zaś Łódź na tym nie skorzystała w ogóle - wymienia Bartosz Domaszewicz. - I to mimo pism do ówczesnej Pani Premier i ministrów w jej rządzie oraz do wojewody. Mimo składanych przez nich obietnic. Szkoda. Ponieważ dziś moglibyśmy wnioskować o 200 mln zł i remontować tramwaj dla metropolii. Uważam, że my te pieniądze straciliśmy.

Wojewoda zdecydował, że woli zmieniać nazwy ulic, niż budować nowe i modernizować komunikację - stwierdza radny Domaszewicz. - Mamy korespondencję z wakacji 2017 r., w której miasto wystąpiło do ministra infrastruktury, z prośbą o informację, jakie wsparcie metropolia łódzka może uzyskać na modernizację podmiejskich linii tramwajowych. W odpowiedzi od ministra, w lipcu, zostaliśmy odesłani do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, żeby tam szukać środków. Tyle, że w 2017 r. już nie było właściwie możliwości aplikowania o nie, ponieważ wszystkie… zostały już rozdysponowane. I jest to tylko fragment obszernej korespondencji w tej sprawie, która trwa od 2016 r. W marcu, kwietniu i maju 2017 r. miasto również zwracało się do wojewody w sprawie wsparcia starań Łodzi i gmin aglomeracji o dofinansowanie.

Tymczasem koszt modernizacji podmiejskich linii tramwajowych oscyluje na poziomie od miliarda do nawet 1,2 mld zł, co by oznaczało, że małe samorządy musiałyby ponieść koszty na poziomie 200-300 mln zł.
- Na co ich nie stać - mówi Bartosz Domaszewicz. - W porozumieniu zawartym w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, już w 2015 r., zapisano, że gminy nie są w stanie takiego wkładu pokryć. I jedyną szansą jest zdobycie dofinansowania zewnętrznego. Gdybyśmy mogli zastosować taki mechanizm, jaki dziś ma tylko Śląsk – a przypomnijmy, że obietnica dotyczyła również nas – moglibyśmy uzyskać 5 proc. wpływu z podatku PIT. Co nawet przy ostrożnych przeliczeniach oznacza 120-140 mln zł dodatkowego dochodu dla takiego związku rocznie. Plus składki ŁOM na poziomie 90 mln zł. Daje nam to 250 mln zł rocznie. To pozwoliłoby na wspólne wystąpienie Łodzi i gmin po środki zewnętrzne.

Radni przypominają, że już w październiku 2015 r. ustawa metropolitalna została przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta i właściwie … "wyrzucona do kosza" przez obecne władze.
- Nie ma do niej rozporządzeń. Jedyny akt, który powstał - w czerwcu 2016 r. - dotyczący Śląska. Łódź jest całkowicie pominięta. A jest to strategiczna sprawa dla naszego regionu. Ważniejsza niż zmiana nazw ulic. Apelujemy do Pana wojewody, by realizował obietnice i skoncentrował się na pomocy w uzyskaniu przez nasz rejon statusu metropolii - apeluje Bartosz Domaszewicz i zapowiada pismo w tej sprawie do wojewody łódzkiego.

Radna Monika Malinowska - Olszowy przypomina, że nawet milion mieszkańców Łodzi i regionu mogłoby na tym skorzystać.

- Ten milion osób został zlekceważony przez wojewodę. A przy dzisiejszych zapisach Łódź - nawet gdyby chciała - nie może dać wkładu za mniejsze gminy do projektu unijnego. Nie możemy więc podjąć żadnych wspólnych działań przy modernizacji linii tramwaju podmiejskiego. Nie możemy bowiem inwestować jako miasto na terenach gmin, czyli nie należących do nas. Jesteśmy w kropce. A realizacji obietnic powołania Związku Metropolitarnego dla naszego regionu na horyzoncie nie widać. Rząd zawodzi – kolejny raz - podkreśla radna Malinowska - Olszowy.

Polecane aktualności

Wizualizacja parkingu wielopoziomowego z usługami. Jest to pierwsza nagroda w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architekta Miasta - Maja Wrońska, Przemysław Sobecki

Działka przy ul. Nawrot sprzedana. Powstanie tu wielopoziomowy parking

Aleksandra Hac / BRPiNM

Działka przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi została sprzedana za ponad 2,6 mln złotych. Inwestor - zgodnie z... więcej

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Straż Miejska i Centrum Zarządzania Kryzysowego niebawem w nowej siedzibie

Tomasz Walczak / BPKSiT

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania... więcej

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Szukasz pracy i chcesz się rozwijać? Zapraszamy na Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

Marlena Kamińska / BPKSiT

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi. więcej

W budynku przy al. Piłsudskiego 67 wymieniono 156 pieców, przyłączając się jednocześnie do miejskiej sieci ciepłowniczej - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź walczy ze smogiem, program dotacji wymiany pieców coraz popularniejszy

Tomasz Walczak / BPKSiT

W 2018 roku miasto przeznaczyło 5 milionów złotych na program wymiany pieców. To o 2 miliony więcej... więcej

Budowa chodnika na ul. Cieszyńskiej - mat. ZIM

Układamy nowy chodnik na ulicy Rogozińskiego

Piotr Wasiak / ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich modernizuje chodniki zarówno przy dużych inwestycjach jak budowa ulicy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.