Srebrny Biznes. Zapraszamy do udziału w projekcie, który pozwoli rozwinąć Ci Twój własną firmę

Marzysz o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jesteś osobą bezrobotną lub biernie zawodową powyżej 50 toku życia? A może jesteś osobą bezrobotną, która ukończyła 30 rok życia i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze srebrnej gospodarki?

Zapraszamy do udziału w projekcie, który pozwoli rozwinąć Ci Twój własny biznes. W ramach wsparcia otrzymasz:

 • jednorazową dotację w wysokości 23 050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej na okres 6 lub 12 miesięcy.
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze, które obejmie pomoc w przygotowaniu biznesplanu

 

Celem projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby 50+, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

 • pozostaje bez zatrudnienia (osoba bezrobotna); 
 • osoba powyżej 30 roku życia;
 • osoba zamieszkała na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski oraz Miasto Łódź);

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca jedno z następujących wymagań:

 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia; 
 • profil planowanej działalności gospodarczej w obszarze srebrnego biznesu (usługi skierowane do osób w wieku senioralnym).

Dodatkowo osoba musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • kobieta;
 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • osoba o niskich kwalifikacjach max ICED 3 (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne – typy szkół: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa); 
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba pozostająca bez pracy przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy);
 • w przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

Nabory:

EDYCJA I: 22 CZERWCA – 21 LIPCA 2020 r.
Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy HRP ul. Tymienieckiego 19 a, Łódź w godz. 9:00-15:00
Termin składania dokumentów: od 29/06/2020 r. – 21/07/2020 r. lub do złożenia 30 Formularzy rekrutacyjnych.

II EDYCJA - WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020

III EDYCJA - STYCZEŃ-LUTY 2021

Realizatorzy Projektu Lider Projektu:

HRP Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19a, Łódź

Partnerzy:

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104

Gmina Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6,

Aleksandrów Łódzki

Wartość projektu: 2 079 051,84 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT”

Polecane aktualności

Północny wiadukt na ul. Dąbrowskiego po remoncie - fot. ZDiT

Wiadukt na ul. Dąbrowskiego jak nowy

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Zakończyliśmy remont wiaduktu na ul. Dąbrowskiego. We wtorek popołudniu znikną barierki i ponownie... więcej

 - fot. Archiwum CMWŁ

Nie zakładając butów można się udać w fascynującą podróż śladami rodziny Geyerów

informacja prasowa

E-przewodnik – to nowa propozycja Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – narzędzie online... więcej

Blok przy ul. Lubelskiej 9/11 (wizualizacja)

70 nowych mieszkań przy ul. Lubelskiej 9/11

BRP

Miasto przygotowuje się do budowy 70 kolejnych mieszkań dla łodzian. Przy ul. Lubelskiej 9/11 mają... więcej

 - fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (23.11)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Nowe bezpieczne przejście dla pieszych - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Nowe bezpieczne, nowe przejście dla pieszych na ul. Zachodniej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Na skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Ogrodowej powstaje nowe bezpieczne przejście dla pieszych, w tym... więcej

Kontakt