Stadion i szkoła

Spółka Sweco Consulting wygrała przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb rozbudowy stadionu ŁKS. Umowę podpisano w środę 11 kwietnia, a na realizację zadania wykonawca ma 75 dni. Miasto za przygotowanie PFU zapłaci 223 860 zł.

- To kolejny etap rozbudowy stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego, stadionu miejskiego przy al. Unii 2. Przetarg ogłoszono 9 lutego, a dzisiaj jest umowa. Zwyciężył duży podmiot, który ma ogromne doświadczenie w zakresie wsparcia różnych inwestycji budowlanych w wielu krajach. Liczymy więc na to, że nie będzie żadnych problemów z realizacją tego zamówienia – powiedział na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Paweł Bliźniuk.

Podkreślił, że zgodnie z harmonogramem pod koniec czerwca powinien już być gotowy dokument, na podstawie którego będzie można określić koszt rozbudowy obiektu przy al. Unii, co umożliwi wpisanie odpowiednich kwot do budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. - Liczę na to, że na podstawie PFU zostanie przygotowana odpowiednia poprawka do budżetu i WPF, żebyśmy jako radni mogli 4 lipca, na ostatniej sesji przedwakacyjnej, zająć się kwestią zabezpieczenia tych środków – dodał Bliźniuk.

Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego z koncepcją rozbudowy stadionu przy al. Unii Lubelskiej obejmuje m.in.: wytyczne dot. zaprojektowania i wybudowania trzech trybun (wschodniej, północnej i południowej) wraz z podaniem funkcji wszystkich pomieszczeń, koncepcję projektową dot. budowy trybuny północnej i uwzględniającą wykorzystanie przestrzeni pod trybuną na powierzchnie biurowo-usługowe oraz zaplecze socjalne i magazynowe, opracowanie wizualizacji całego obiektu, a także określenie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę określi również wartość prac projektowych i kosztów robót budowlanych oraz dostaw i usług, związanych z realizacją obiektów i związanej z nimi infrastruktury technicznej. W PFU znajdą się też warunki techniczne przyłączenia obiektu od gestorów sieci oraz wszelkie inne niezbędne warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i zawartej w środę umowy. Mają być tam również przedstawione dwa warianty oświetlenia stadionu (tradycyjny i w technologii LED) oraz uwzględniona rozbudowa węzła cieplnego do zasilania ogrzewania murawy.

Do przetargu na wykonanie PFU przystąpiły trzy firmy: Metropolis Sp. z o. o. ze Szczecina, ART. Artur Grodziński z Tarnowa i Sweco Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Zwyciężyła ta ostatnia, choć jej oferta nie była najtańsza. - Wygrała oferta najkorzystniejsza, a nie najtańsza. Cena stanowiła 60 proc. oceny, a najtańszy wykonawca nie obronił swojej oferty – poinformowała z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Małgorzata Belta.

Z takiego obrotu sprawy zadowolony był prezes ŁKS Tomasz Salski. - Każdy ełkaesiak wyczekuje tego stadionu. Tu nie ma już miejsca na błędy i uchybienia, więc cieszę się, że miasto podpisało umowę z firmą o dużym prestiżu. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem – powiedział Salski, który w środę miał jeszcze jedną dobrą informację, dotyczącą oficjalnej współpracy klubu ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

- Bez zaplecza edukacyjnego nie ma dzisiaj szans na stworzenie akademii z prawdziwego zdarzenia, więc bardzo się cieszymy, że udało nam się ten pomysł wdrożyć w życie. W ten projekt uwierzyli m.in. prezydent Hanna Zdanowska i prezydent Tomasz Trela, za co chcielibyśmy im podziękować – powiedział Salski.

Kilka szczegółów dot. współpracy podał dyrektor SMS Gortata Michał Feter. - Oprócz najwyższego poziomu edukacji gwarantujemy także 16 godzin sportu tygodniowo. Zależy nam na tym, żeby wspólnie budować wielodyscyplinową akademię Łódzkiego Klubu Sportowego, choć współpracujemy też z innymi partnerami. Myślę, że będzie to kompleksowy projekt. Od września 2018 uruchamiamy szkołę podstawową i jednocześnie drugą lokalizację w Łodzi. Udało nam się porozumieć z miastem, za co jesteśmy wdzięczni władzom Łodzi i radnym. Zaczynamy prace w obiekcie przy ul. Minerskiej 1/3, sąsiadującym z ośrodkiem treningowym i prowadzimy już rekrutację do klas 1-8 – poinformował Feter.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.