Stanowisko radnych w sprawie zawiadomienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli o możliwych nieprawidłowościach przy rozdziale środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- Dziś na sesji Rada Miejska w Łodzi przyjęła stanowisko w sprawie zawiadomienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli o możliwych nieprawidłowościach przy rozdziale środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – poinformował Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej.

- Rada Miejska ze zdziwieniem i niepokojem przyjęła decyzję o rozdziale środków w ramach drugiej transzy. Brak konkretnie zdefiniowanych kryteriów, podsumowania procesu wyboru konkretnych projektów, punktacji i uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia wniosku do jego finansowania, budzą olbrzymie wątpliwości co do obiektywności i transparentności rozdziału środków publicznych.

Żaden z 27 złożonych przez Łódź wniosków na sumę około 720 mln zł, przy wnioskowanej kwocie wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości około 430 mln zł, nie został rozpatrzony pozytywnie. Tym samych Łódź uzyskała kwotę wsparcia w wysokości 0 zł.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podzielił Polskę na: Polskę PiS oraz Nie-PiS. Samorządy, nie będące po linii politycznej PiS-u, otrzymały 0 zł.

Podejrzewamy, że przyznanie środków nastąpiło według klucza politycznego, a nie merytorycznego. Dlatego nastąpiło naruszenie prawa w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Radni PiS-u głosowali dziś przeciwko przyjęciu tego stanowiska. Pokazali tym samym, że nienawidzą naszego miasta i nie chcą dla Łodzi żadnych pieniędzy.

Rada Miejska protestuje przeciwko wykluczaniu łodzian z procesu wsparcia. Protestuje przeciwko nieuczciwym i krzywdzącym decyzjom niemającym żadnego uzasadnienia merytorycznego. Domaga się wyjaśnień ze strony rządowej, których dotychczas samorządowi łódzkiemu nie udzielono – dodał przewodniczący Marcin Gołaszewski.

 

- Rozdział środków publicznych był nietransparentny i niezgodny z prawem – powiedział Bartosz Domaszewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

- Konwent Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia br. zwrócił się do wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z żądaniem przedstawienia szczegółowych kryteriów, które były uwzględniane przy ocenie projektów. W przypadku oceny punktowej oczekiwano podania wyników wszystkich projektów z całego województwa łódzkiego. Rada Miejska nie uzyskała niestety żadnej odpowiedzi.

W ramach wnioskowanych projektów Łódź starała się o wsparcie na przykład takich przedsięwzięć: rozbudowa i przebudowa ul. Telefonicznej (na odcinku Weselna-Czorsztyńska), ul. Kniaziewicza (na odcinku Zgierska-Kalinowa), ul. Traktorowej (na odcinku Rojna-Aleksandrowska), ul. Biegunowa (na odcinku Garnizonowa-Krakowska).

Wśród wniosków znalazły się także te dotyczące modernizacji linii tramwajowych, remontu torowisk, budowy estakad, termomodernizacji budynków domów pomocy społecznej – wyliczał wiceprzewodniczący Bartosz Domaszewicz.

 

 

Polecane aktualności

Obiekt Rudzkiego Klubu Sportowego

Łódź buduje. Rozpoczęła się budowa nowej areny lekkoatletycznej Rudzkiego Klubu Sportowego

Małgorzata Loeffler / ZIM

Rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy i modernizacji obiektów Rudzkiego Klubu Sportowego. RKS zyska... więcej

Dziecko rysuje

Nabór do miejskich przedszkoli według nowych kryteriów

Monika Pawlak / UMŁ

1 kwietnia ma się rozpocząć rekrutacja do miejskich przedszkoli, gdzie dla maluchów przygotowano... więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały „śmieciowej”

Monika Pawlak / UMŁ

27 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwale "śmieciowej". Stosowne... więcej

Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z innymi gośćmi na konferencji prasowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź przyjazna dla obcokrajowców

Jolanta Baranowska / UMŁ

Do Łodzi ściągnęli obcokrajowcy. Miasto wielokulturowe i otwarte na inne narodowości przygotowało... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska

Co w tym roku znalazło się wśród miejskich licytacji WOŚP?

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

WOŚP w Łodzi! Wyjątkowe zwiedzanie Orientarium, sesja fotograficzna w Pasażu Róży, czy odlewy detali... więcej

Kontakt