Stanowisko SLD w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

- Po raz kolejny mówimy zdecydowane „nie” projektowi ustawy Jarosława Gowina dotyczącemu szkolnictwa wyższego. To autorytaryzm w nauce, bo reforma ta znacznie ogranicza autonomię wyższych uczelni. Na to zgodzić się nie możemy – mówili na konferencji prasowej radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Podkreślają, że solidaryzują się z protestującymi w tej sprawie studentami i pracownikami naukowymi. Zdaniem wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak reforma ta może doprowadzić do degradacji mniejszych ośrodków akademickich i utrudnić młodzieży dostęp do państwowego szkolnictwa wyższego.

- Zwracamy uwagę na to, że dzisiaj nakłady na badania naukowe, na szkolnictwo wyższe są mniejsze niż 1% produktu krajowego brutto.  Postulowaliśmy, żeby było to 2% - mówiła Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

- W kwestii tzw. konstytucji dla nauki już w styczniu wypowiadaliśmy się bardzo krytycznie. Teraz uwzględniając fakt, iż Łódź akademicka to studenci, pracownicy nauki, jako radni reprezentujący łodzian chcemy powiedzieć im, że popieramy ich protest. Uważamy, że niezbędne jest wycofanie z prac legislacyjnych w Sejmie tej ustawy, którą przygotował wicepremier Gowin – podkreślił Grzegorz Matuszak, radny i profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodał, że w projekcie tym nie uwzględniono poprawek zgłaszanych w toku konsultacji. Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD Małgorzata Moskwa–Wodnicka odwiedziła protestujących studentów i wykładowców.

- Oni mówią jednym głosem, że protestują ponieważ ich postulaty nie zostały wysłuchane. Jest to ostatnia deska ratunku. Nie jest prawdą, że konsultacje były tak dobrze przeprowadzone jak przedstawia to wicepremier Jarosław Gowin. Wyrazem naszego poparcia dla protestujących będzie jutrzejsze stanowisko, które przedstawimy na sesji Rady Miejskiej. Mamy nadzieje, że poprą je wszystkie kluby – mówiła Małgorzata Moskwa–Wodnicka.

- W łódzkim samorządzie powinno znaleźć się miejsce na taką dyskusję. Mamy bowiem bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z uczelniami łódzkimi na przykład poprzez cały czas działającą od 1996 roku Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi – podkreślił przewodniczący Klubu Radnych SLD Sylwester Pawłowski.

Utworzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi jest projektem unikalnym w skali kraju i nie znajduje odpowiednika w działalności samorządów innych ośrodków akademickich w Polsce.

Temat skomentował radny PiS Włodzimierz Tomaszewski.

- Dzięki projektowi wicepremiera Gowina ścieżka kariery dla studentów, naukowców, pracowników uczelni będzie otwarta, a jednocześnie zwiększy się konkurencyjność na polskich uczelniach. Nie ma lepszych możliwości niż to, żeby być bardzo konkurencyjnym w stosunku do świata, a jednocześnie zwiększać ścieżki kariery, a nie konserwować stan łódzkich uczelni. Na wdrożenie tej reformy będzie przeznaczonych 2,5 mld zł. Jeżeli ktoś chce wykorzystywać tę reformę do zaistnienia politycznego, zwłaszcza działacze tych organizacji o zabarwieniu lewicowym, po to żeby tylko stworzyć wrażenie protestu, to przypomnę, że również w Łodzi były konferencje w tej sprawie. Wszystkie te zmiany były omawiane. O wszystkim i tak będzie decydować senat uczelni – mówił Włodzimierz Tomaszewski.

Dodał, że jego zdaniem po reformie zwiększy się autonomia uczelni wyższych.

Polecane aktualności

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i... więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i... więcej

Autobus wyrusza teraz na szlak po województwie łódzkim, a potem również na Śląsk, Kujawy, czy w Świętokrzyskie - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Jednorożec ruszył w Polskę. Wystartowała "Mobilna Łódź", czyli wyjątkowa kampania promocyjna miasta

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Ruszył ogólnopolski projekt promocyjny Łodzi, która z pomocą nowoczesnego multimedialnego autobusu... więcej

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.