Stawy Stefańskiego z roku na rok atrakcyjniejsze. W tym roku powstanie tam m.in. pumptruck

Stawy Stefańskiego dzięki budżetowi obywatelskiemu zmieniają się z roku na rok i stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców Chojen i Rudy.

Stawy Stefańskiego z roku na rok stają się atrakcyjniejsze - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ
Stawy Stefańskiego z roku na rok stają się atrakcyjniejsze , fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Stawy Stefańskiego to największy akwen w Łodzi - lustro wody ma ponad 11 ha. Przez ostatnie trzy lata to miejsce bardzo się zmieniło i cieszy się coraz większą popularnością wśród łodzian.

Jak powiedział Eryk Rawicki, dyrektor MOSiR, w ramach zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2016 dokończono budowę szerokich na 3 metry żwirowo-gliniastych ścieżek dla pieszych i asfaltowych dróg pieszo-rowerowych o szerokości 2 metrów. Ustawiono również ławki, kosze na śmieci, tablice, stojaki na rowery, wykonano plac utwardzony od strony ul. Patriotycznej. Powstały też miejsca do grillowania wyposażone w grille parkowe, kosze na popiół, stoły i ławki. W ramach utrzymania terenów zielonych został zakupiony sprzęt do pielęgnacji.

Koszt realizacji to 1,45 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 11,4 tys. zł i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 140,8 tys. zł.

W roku 2017, w ramach środków z budżetu obywatelskiego utwardzono m.in. drogi dojazdowe, wybudowano boiska do piłki plażowej, zamontowano latarnie solarne, zaaranżowano tereny zielone oraz uzupełniono małą architekturę, m.in. przebieralnie, stojaki rowerowe. Koszt prac wyniósł 433,8 tys. zł.

We wcześniejszych latach, w ramach realizacji zadania "Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie" odmulono zbiornik główny o powierzchni 11,5 ha i osadnik o powierzchni 1,85 ha. Koszt tych prac to 742,8 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 587,8 tys. zł.

Dyrektor Eryk Rawicki poinformował, że do końca 2018 r. wybudowany zostanie rowerowy plac zabaw typu "pumptruck" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, rowerowa stacja naprawcza oraz oświetlenie w postaci latarni wzdłuż jednej alei parkowej oraz rowerowego placu zabaw. Szacowany koszt prac wynosi 395 tys. zł. Prace budowlane powinny rozpocząć się najpóźniej w czerwcu i potrwają do końca 2018 r. Pumptruck wraz z infrastrukturą zostanie udostępniony łodzianom w 2019 r.

Nawiązując do tegorocznego budżetu obywatelskiego Grzegorz Justyński, dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, przypomniał: - Tak jak w roku ubiegłym do dyspozycji mamy 40 mln zł. W tej chwili kończymy analizowanie złożonych wniosków, a było ich blisko 1300. Pod koniec miesiąca rozpoczną się spotkania z mieszkańcami w osiedlach. Chcemy łodzianom pokazać wszystkie złożone projekty. Zainteresowanych zapraszamy również na stronę budżetu obywatelskiego, gdzie jest specjalna mapa prezentująca zarówno już zrealizowane projekty, jak i te zgłoszone do realizacji. Tworząc tę mapę zaprosiliśmy do aktywnego udziału autorów tych projektów, którzy mogą uzupełnić informacje o projektach poprzez dołączenie dokumentacji i zdjęć.

Polecane aktualności

Konferencja prasowa poświęcona akcji "Zima 2019" - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Akcja "Zima 2019". Sprawdź, gdzie zgłaszać śliskie chodniki i zasypane ulice

Monika Pawlak / BRPiNM

Dotychczas ponad 6,3 mln zł kosztowała budżet miasta akcja "Zima 2019", czyli ośnieżanie,... więcej

100 nowych mieszkań powstaje na Starym Polesiu - fot. Stefan Brajter / UMŁ

100 nowych mieszkań na Starym Polesiu

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

102 mieszkania powstaną dzięki inwestycji przy ul. Legionów 66, gdzie z udziałem prezydent Hanny... więcej

Krzyż Powstańczy u zbiegu ulic Łagiewnickiej i Inflanckiej upamiętnia miejsce, w którym rozstrzeliwano powstańców schwytanych z bronią w ręku. - fot. Andrzej Janecki

Szlakiem powstańców styczniowych

Andrzej Janecki, Katarzyna Zielińska / BPKSiT

W rocznicę wybuchu powstania styczniowego młodzież z łódzkich szkół i przedstawiciele władz oraz... więcej

Na zdjęciu prezydent Łodzi oraz przedstawicielki realizatorów programu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Rusza nowy nabór do program "In vitro w Łodzi"

Marlena Kamińska / BPKSiT

Wraz z początkiem lutego rozpoczyna się nowy nabór par do miejskiego programu in vitro. więcej

Restauracja „Quale” otrzymała najwyższą w Łodzi ocenę w najnowszej edycji przewodnika Gault & Millau 2019 i zdobyła dwie czapki oraz 14 na 20 możliwych punktów. - fot. Archiwum UMŁ

Łódź staje się gastronomiczną potęgą

Marlena Kamińska / BPKSiT

Łódzka gastronomia jest coraz potężniejsza. A w gronie restauracji polecanych w Żółtym Przewodniku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.