Stopa bezrobocia w Łodzi spadła, miasto zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu

Stopa bezrobocia w Łodzi spadła do najniższego w historii poziomu, czyli do 5,6 proc, a od 2014 roku liczba osób bez pracy zmniejszyła się o połowę. Warto podkreślić, że spadek bezrobocia w Łodzi jest tendencją stałą.

W wielu branżach brakuje rąk do pracy, dlatego magistrat zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu i osiedlania się w Łodzi - fot. CC0 license
W wielu branżach brakuje rąk do pracy, dlatego magistrat zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu i osiedlania się w Łodzi , fot. CC0 license

- Po raz kolejny dobra informacja. Stopa bezrobocia na koniec października 2018 r. wynosiła 5,6%. To najniższy wynik w historii miasta i ostateczny dowód na to, że tendencja, o której mówimy od kilkunastu miesięcy jest tendencją stałą - mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela i dodaje: - Bezrobocie każdego miesiąca jest coraz niższe, a co najważniejsze przybywa także nowych miejsc pracy. Mam nadzieję, że działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy przyniosą zamierzony efekt i w przyszłym roku stopa bezrobocia w mieście spadnie poniżej 5 punktów procentowych. To sytuowałoby Łódź w czołówce miast z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce.

Ponieważ mamy najniższe bezrobocie w historii, a w wielu branżach brakuje rąk do pracy, magistrat zachęca Polaków ze Wschodu do przyjazdu i osiedlania się w Łodzi. Prezydent Hanna Zdanowska wysłała list do ambasad zlokalizowanych w różnych krajach na wschodzie, głównie w byłych republikach radzieckich, by rozpropagować wśród tamtejszej Polonii informację o możliwościach powrotu do kraju. Akcja wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

- Ponieważ dzisiejszy rynek pracy pozwala zatrudniać obcokrajowców to w stulecie odzyskania niepodległości Polska musi również pamiętać o tych, którzy za nią walczyli. Jednym z takich działań, które mają powiększyć grono osób, które mogą podjąć pracę w Łodzi jest próba ściągnięcia tych Polaków, którzy przed wieloma laty zostali zesłani na wschodnie części byłego Związku Radzieckiego. Własnymi siłami udało nam się pozyskać już trzy rodziny, z którymi rozmawiamy na temat ich powrotu do Polski. Będzie praca i pieniądze na zagospodarowanie - zapewnia Piotr Bors, dyr Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ.

Miejscy urzędnicy chcieliby w przyszłym roku sprowadzić do Łodzi co najmniej dziesięć rodzin z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Polecane aktualności

Rozpoczynamy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Łodzi

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Już za kilka dni, 23 maja 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków i projektów łodzian do... więcej

Muzyczne święto kultury rave, miłości i przyjaźni. Ravekjavik po raz pierwszy w EC1 Łódź - fot. CC0 license

Muzyczne święto kultury rave, miłości i przyjaźni. Ravekjavik po raz pierwszy w EC1 Łódź

Daria Głowacka / ŁCW

Dwie sceny, kilkunastu wykonawców i multum elektronicznych gatunków od ambientu po schranz w bogatej... więcej

Ulica Piotrkowska podczas Urodzin Łodzi - fot. z arch. UMŁ

Happysad, Voo Voo i Sokół wśród muzycznych gwiazd Urodzin Łodzi

Daria Głowacka / ŁCW

Happysad, formacja Voo Voo i raper Sokół - to pierwsze, muzyczne gwiazdy Urodzin Łodzi, które odbędą... więcej

Ronda, remont jezdni i chodników, droga dla rowerów. Ulica Obywatelska do przebudowy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ronda, remont jezdni i chodników, droga dla rowerów. Ulica Obywatelska do przebudowy

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Nowe ronda, jezdnie, chodniki, droga rowerowa, przystanki MPK oraz oświetlenie i nasadzenia zieleni... więcej

Oto nowa elewacja zabytkowej "Szuflandii" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Oto nowa elewacja zabytkowej "Szuflandii". Ostatni etap remontu

Agnieszka Rutkowska / BRP

Wchodzimy w ostatni etap prac rewitalizacyjnych, budowlanych i remontowych słynnej "Szuflandii".... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.