Święto kina europejskiego w Łodzi, czyli FKE Orlen Cinergia 2017

23 listopada br. rozpocznie się 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia. To blisko 150 projekcji filmowych, konkursy dla młodych twórców, spotkania z mistrzami kina, koncerty i inne wydarzenia towarzyszące, które na dziesięć dni zmienią Łódź w stolicę filmu i kinematografii europejskiej.

Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 2017 to m.in. blisko 150 projekcji filmowych - CC0 license
Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 2017 to m.in. blisko 150 projekcji filmowych , CC0 license

Tegoroczna edycja festiwalu FKE Orlen Cinergia przebiegać będzie pod hasłem "Relacje: Side by side". Festiwal otworzy film Jagody Szelc "Wieża. Jasny Dzień", a zamknie "Happy End" Michaela Hanekego. Obie projekcie to łódzkie premiery. W trakcie 10-dniowej uczty filmowej powrócą dobrze znane i cenione formaty: Panorama Filmowej Europy, sekcja filmów polskich Polonica oraz Europejskie Kino dla Dzieci, które debiutowało w zeszłym roku i odniosło niebywały sukces. Organizatorzy festiwalu przygotowali także wiele nowości. Na widzów czekają wyjątkowe filmy z cyklu europejskiego kina gatunków i czeskiego chilloutu. Wyjątkowa sekcja poświęcona będzie twórczości gościa specjalnego - reżysera Daria Argento, mistrza włoskiego horroru.    

Młodzi twórcy po raz kolejny podejmą wyzwanie i powalczą o statuetki w konkursach na Europejski Debiut Filmowy i Film Drugi oraz Polski Debiut i Film Drugi. W tym roku o wyróżnienie rywalizować będą nie tylko filmy fabularne, ale również dokumenty i animacje. Jak mówią dyrektorzy festiwalu, to oczekiwana zmiana, którą z entuzjazmem przyjęto w branży filmowej. - Te trzy dziedziny spotykają się ze sobą, choć w konkursach filmów pełnometrażowych rzadkością jest konfrontacja tych gatunków. My chcemy, by dokumenty i animacje stawały na równi z filmami fabularnymi - tłumaczy Krzysztof Spór, dyrektor programowy festiwalu.

Wybór zwycięzcy to będzie trudne i zarazem interesujące wyzwanie dla jury obu konkursów, w którym zasiądą znakomici goście, znani przedstawiciele polskiego środowiska filmowego. O tym, kto wygra Kryształowe Jabłko zdecydują: Roman Gutek, Piotr Jaxa, Katarzyna Smutniał i Anna Zamecka, zaś laureata Kryształowej Łódki wybiorą: Radosław Piwowarski, Jowita Budnik, Emilia Mira Haviarova i Radosław Ochnio.

Festiwal FKE Orlen Cinergia to także wydarzenia towarzyszące, które coraz częściej angażują przestrzeń miejską. Wśród nich pojawią się specjalne pokazy filmowe, wystawy, koncerty, panele dyskusyjne oraz warsztaty filmowe i spotkania z wyjątkowymi gośćmi, m.in. Januszem Gajosem, Kazimierzem Kutzem, Grzegorzem Królikowskim i Jakubem Gierszałem. Dla łodzian przygotowano również widowisko multimedialne - koncert "Trzy Dźwięki Komedy", poświęcony łódzkim wątkom w twórczości polskiego jazzmana Krzysztofa Komedy oraz niezwykły pokaz mody filmowej - Cinema en Vogue.

Szczegółowy program festiwalu FKE Orlen Cinergia na stronie: www.cinergiafestival.pl

Polecane aktualności

Wizualizacja parkingu wielopoziomowego z usługami. Jest to pierwsza nagroda w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architekta Miasta - Maja Wrońska, Przemysław Sobecki

Działka przy ul. Nawrot sprzedana. Powstanie tu wielopoziomowy parking

Aleksandra Hac / BRPiNM

Działka przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi została sprzedana za ponad 2,6 mln złotych. Inwestor - zgodnie z... więcej

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Straż Miejska i Centrum Zarządzania Kryzysowego niebawem w nowej siedzibie

Tomasz Walczak / BPKSiT

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania... więcej

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Szukasz pracy i chcesz się rozwijać? Zapraszamy na Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

Marlena Kamińska / BPKSiT

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi. więcej

W budynku przy al. Piłsudskiego 67 wymieniono 156 pieców, przyłączając się jednocześnie do miejskiej sieci ciepłowniczej - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź walczy ze smogiem, program dotacji wymiany pieców coraz popularniejszy

Tomasz Walczak / BPKSiT

W 2018 roku miasto przeznaczyło 5 milionów złotych na program wymiany pieców. To o 2 miliony więcej... więcej

Budowa chodnika na ul. Cieszyńskiej - mat. ZIM

Układamy nowy chodnik na ulicy Rogozińskiego

Piotr Wasiak / ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich modernizuje chodniki zarówno przy dużych inwestycjach jak budowa ulicy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.