Trener Osiedlowy 2018

Na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyło się w środę podsumowanie dziesiątej edycji programu Trener Osiedlowy, w której wzięło udział przeszło 22 tysiące uczestników.

- Dziesiąta edycja to taki skromny jubileusz. Program wpisał się już na stałe w krajobraz naszych działań edukacyjno-sportowych, prowadzonych w okresie wiosenno-letnim. Liczba 22 tysięcy uczestników pokazuje, że projekt jest bardzo potrzebny i popularny. Dzisiaj mogę zapowiedzieć, że w 2019 roku będzie jedenasta edycja, na którą w projekcie budżetu wpisano 300 tys. zł – powiedział wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

Przypomniał, że w ramach Trenera Osiedlowego organizowane są nie tylko zajęcia sportowe, ale też wspólne wyjścia na pływalnię, kręgielnię itp. - Wszystko jest bezpłatne, a na zajęcia nie trzeba się zapisywać. Uważamy, że kultura fizyczna, sport i aktywność to bardzo ważne elementy funkcjonowania młodych ludzi. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w dziesiątą edycję i już teraz zaprosić na kolejną – zakończył Trela.

Szkoła Podstawowa z ul. Sterlinga była jedną z kilkunastu szkół, które w tym roku gościły na swoich obiektach uczestników Trenera Osiedlowego. I były z tego zadowolone. - Jest mi niezmiernie miło, że miasto wymyśliło i sfinansowało taki projekt, a my w nim uczestniczymy. Dzięki temu nasi uczniowi oraz okoliczni mieszkańcy mogli korzystać z zajęć organizowanych przez Trenera Osiedlowego i aktywnie spędzać czas w wakacje oraz po ich zakończeniu. Teraz z utęsknieniem czekamy na kolejną edycję – powiedziała dyrektor SP 1 Magdalena Prokaryn-Dynarska.

Zajęcia w ramach Trenera Osiedlowego organizuje klub sportowy BBRC Łódź, przy finansowym wsparciu magistratu. Urząd Miasta Łodzi na ten cel przeznaczył w tym roku 300 tys. zł. Dzięki tej pomocy przez sześć miesięcy od poniedziałku do piątku Trener Osiedlowy był obecny na 15 obiektach sportowych, zlokalizowanych w szkołach publicznych. Zajęcia były otwarte dla wszystkich chętnych w wieku od 6 do 19 lat, a uczestnicy mieli okazję aktywnego kontaktu z różnymi dyscyplinami sportowymi. Wśród nich znalazły się: rugby, tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, badminton, siatkówka i pływanie. Oprócz zajęć na obiektach szkolnych były również wyjścia na treningi do na basen, kręgle, ściankę wspinaczkową, bilard, do kina itp.

 - Każde dziecko może przyjść na placówkę biorącą udział w programie i uprawiać tam sport. Na wszystkich obiektach jest zapewniona opieka osoby dorosłej, woda do picia, sprzęt sportowy, apteczka. Wystarczy przyjść na boisko i ma się wszystko. Łatwiej sportu nie da się już uprawiać sportu – powiedział Zbigniew Grądys z BBRC. Dodał, że na przestrzeni lat zwiększyło się zainteresowanie programem i jednocześnie obniżył się wiek uczestników. - Dziewięć lat temu była to głównie młodzież w wieku 16-17 lat, a teraz są to dzieci w przedziale wiekowym 9-12 lat. To fajna tendencja, gdyż te dzieci wcześniej zaczynają obcować ze sportem, co przekłada się później na liczbę osób zainteresowanych rozpoczęciem regularnych treningów w klubach sportowych – zakończył Grądys.  

Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ Marek Kondraciuk przypomniał, że Trener Osiedlowy to jeden z wielu łódzkich programów popularyzujących wśród łodzian sport i aktywność fizyczną. – Kolejne to m.in. Mój przyjaciel wf, Pływać każdy może, Sportowa Łódź i Koszykarska Łódź, a w planach jest już Olimpijska Łódź. To wszystko są nowe narzędzia oddziaływania na młodzież w ramach możliwości, jakie ma samorząd. Trener Osiedlowy był pierwszym takim programem i uważam, że się sprawdził. Mam nadzieję, że pozostałe również będą miały taki finał – podsumował Kondraciuk.

Polecane aktualności

Obsługa biletomatów MPK Łódź także w języku ukraińskim - mat. UMŁ

Obsługa biletomatów MPK Łódź także w języku ukraińskim

Informacja prasowa MPK Łódź

Język angielski, niemiecki, teraz także ukraiński w biletomatach w łódzkich tramwajach i autobusach.... więcej

Dwie kamienice przy ul. Rewolucji 1905 r. przejdą gruntowną metamorfozę - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Rewitalizacja kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. Powstanie 60 mieszkań i 6 lokali użytkowych

Piotr Wasiak / ZIM

Kolejne kamienice w centrum miasta odzyskają swój blask w ramach rewitalizacji. Rozpoczynają się... więcej

W miejskiej przychodni powstał przyjazny pacjentom oddział stomatologiczny - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W miejskiej przychodni powstał przyjazny pacjentom oddział stomatologiczny

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty powstał przyjazny pacjentom oddział... więcej

Łodzianki znalazły pracę dzięki unijnemu projektowi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Pomogły sobie, pomagają innym. Dzięki unijnemu projektowi

Marlena Kamińska / BPKSiT

Kolejne bezrobotne łodzianki znalazły pracę dzięki unijnemu projektowi realizowanemu przez miasto,... więcej

Wręczenie wyróżnień uczniom klas maturalnych w ramach programu Mia100 Talentów - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Mia100 Talentów. Wyróżniono 46 uczniów klas maturalnych

Alicja Dobrska / BOIiWzZ

We wtorek, 18 grudnia wręczono wyróżnienia uczniom klas maturalnych w ramach programu Mia100... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.