Trener Osiedlowy 2018

Na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyło się w środę podsumowanie dziesiątej edycji programu Trener Osiedlowy, w której wzięło udział przeszło 22 tysiące uczestników.

- Dziesiąta edycja to taki skromny jubileusz. Program wpisał się już na stałe w krajobraz naszych działań edukacyjno-sportowych, prowadzonych w okresie wiosenno-letnim. Liczba 22 tysięcy uczestników pokazuje, że projekt jest bardzo potrzebny i popularny. Dzisiaj mogę zapowiedzieć, że w 2019 roku będzie jedenasta edycja, na którą w projekcie budżetu wpisano 300 tys. zł – powiedział wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

Przypomniał, że w ramach Trenera Osiedlowego organizowane są nie tylko zajęcia sportowe, ale też wspólne wyjścia na pływalnię, kręgielnię itp. - Wszystko jest bezpłatne, a na zajęcia nie trzeba się zapisywać. Uważamy, że kultura fizyczna, sport i aktywność to bardzo ważne elementy funkcjonowania młodych ludzi. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w dziesiątą edycję i już teraz zaprosić na kolejną – zakończył Trela.

Szkoła Podstawowa z ul. Sterlinga była jedną z kilkunastu szkół, które w tym roku gościły na swoich obiektach uczestników Trenera Osiedlowego. I były z tego zadowolone. - Jest mi niezmiernie miło, że miasto wymyśliło i sfinansowało taki projekt, a my w nim uczestniczymy. Dzięki temu nasi uczniowi oraz okoliczni mieszkańcy mogli korzystać z zajęć organizowanych przez Trenera Osiedlowego i aktywnie spędzać czas w wakacje oraz po ich zakończeniu. Teraz z utęsknieniem czekamy na kolejną edycję – powiedziała dyrektor SP 1 Magdalena Prokaryn-Dynarska.

Zajęcia w ramach Trenera Osiedlowego organizuje klub sportowy BBRC Łódź, przy finansowym wsparciu magistratu. Urząd Miasta Łodzi na ten cel przeznaczył w tym roku 300 tys. zł. Dzięki tej pomocy przez sześć miesięcy od poniedziałku do piątku Trener Osiedlowy był obecny na 15 obiektach sportowych, zlokalizowanych w szkołach publicznych. Zajęcia były otwarte dla wszystkich chętnych w wieku od 6 do 19 lat, a uczestnicy mieli okazję aktywnego kontaktu z różnymi dyscyplinami sportowymi. Wśród nich znalazły się: rugby, tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, badminton, siatkówka i pływanie. Oprócz zajęć na obiektach szkolnych były również wyjścia na treningi do na basen, kręgle, ściankę wspinaczkową, bilard, do kina itp.

 - Każde dziecko może przyjść na placówkę biorącą udział w programie i uprawiać tam sport. Na wszystkich obiektach jest zapewniona opieka osoby dorosłej, woda do picia, sprzęt sportowy, apteczka. Wystarczy przyjść na boisko i ma się wszystko. Łatwiej sportu nie da się już uprawiać sportu – powiedział Zbigniew Grądys z BBRC. Dodał, że na przestrzeni lat zwiększyło się zainteresowanie programem i jednocześnie obniżył się wiek uczestników. - Dziewięć lat temu była to głównie młodzież w wieku 16-17 lat, a teraz są to dzieci w przedziale wiekowym 9-12 lat. To fajna tendencja, gdyż te dzieci wcześniej zaczynają obcować ze sportem, co przekłada się później na liczbę osób zainteresowanych rozpoczęciem regularnych treningów w klubach sportowych – zakończył Grądys.  

Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ Marek Kondraciuk przypomniał, że Trener Osiedlowy to jeden z wielu łódzkich programów popularyzujących wśród łodzian sport i aktywność fizyczną. – Kolejne to m.in. Mój przyjaciel wf, Pływać każdy może, Sportowa Łódź i Koszykarska Łódź, a w planach jest już Olimpijska Łódź. To wszystko są nowe narzędzia oddziaływania na młodzież w ramach możliwości, jakie ma samorząd. Trener Osiedlowy był pierwszym takim programem i uważam, że się sprawdził. Mam nadzieję, że pozostałe również będą miały taki finał – podsumował Kondraciuk.

Polecane aktualności

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019 - fot. z arch. UMŁ

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019

Informacja prasowa

W czwartek, 23 maja odbyła się w Gdyni uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia w... więcej

Procedura zgłaszania projektów została maksymalnie uproszczona i odbywała się drogą elektroniczną - fot. CC0 license

Koniec przyjmowania wniosków do miejskiego programu mikrograntów

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

W II edycji miejskiego programu mikrograntów zakończyło się przyjmowanie wniosków. W kolejnym etapie... więcej

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci

Jolanta Baranowska / BRP

Pastelowe kolory ścian, naklejki ze zwierzętami i bajkowymi postaciami, stoliki i krzesełka w... więcej

Kolumbia była lepsza

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W swoim pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata FIFA U-20 reprezentacja Polski w grupie... więcej

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki - mat. UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki

Piotr Wasiak / UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki. Powstają już nowe alejki, sadzimy dodatkowe drzewa.... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.