Trwa sezon wyprzedaży. Sprawdź, co radzi miejski rzecznik konsumentów

Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Zatem na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym? Radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi.

Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym – radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi. - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ
Sezon wyprzedaży trwa w najlepsze. Na co zwracać uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa przysługują kupującym – radzi Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi. , fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Wyprzedaże to dobry moment na dokonanie zakupów, ale trzeba robić je rozsądnie i z uwagą. Bardzo ostrożnie należy podchodzić do nieoczekiwanie korzystnych ofert szczególnie wtedy, gdy zakupów dokonujemy przez Internet. Tymczasem do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ w grudniu 2017, w ciągu 20 dni roboczych zgłosiło się (osobiście, listownie, telefonicznie lub przez Internet) aż 740 osób z prośbą o rozstrzygnięcie sporów ze sprzedawcami.

Klienci muszą pamiętać, że sprzedawcy wywieszający w sklepach informację o nieprzyjmowaniu zwrotów postępują zgodnie z prawem. Jeśli jakiś sklep czy sieć handlowa dopuszcza zwrot towarów (nie chodzi tu o przypadek wadliwego towaru lub niespełniającego oczekiwania kupującego), to jest to wyłącznie dobra wola sprzedawcy albo działanie mające zachęcić klientów do robienia zakupów. Ponieważ w tym wypadku nie ma żadnych przepisów określających czas, w jakim klient może dokonać zwrotu, trzeba podczas zakupów dowiedzieć się od sprzedawcy, jakie obowiązują zasady zwrotów w miejscu zakupu. Dlatego też klient nie może kwestionować zasady, że zamiast gotówki za zwrot kupionego w sklepie towaru, dostaje od sprzedawcy bon do zrealizowania w tym samym sklepie lub sieci.

Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów w Łodzi przypomina, że wszystkie towary również kupione podczas wyprzedaży - podlegają reklamacji. W wypadku zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu na ulicy, prezentacji w hotelu itp.) oraz przy zakupach na odległość klientom przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Ta regulacja prawna jest niezależna od prawa klienta do reklamowania wadliwych towarów. W przypadku rękojmi klient ma prawo reklamowania wadliwego towaru przez dwa lata od daty zakupu, natomiast w przypadku gwarancji, okres jej ważności określa umowa, jaką podczas zakupu zawieramy z producentem towaru.

Klient, który uważa, że został wprowadzony w błąd np. w kwestii wysokości obiecywanych rabatów, czy też czuje się pokrzywdzony sposobem rozpatrzenia reklamacji, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Handlowej albo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podobne skargi można składać w przypadku imprez turystycznych, gdy szczegółowe informacje pojawiające się w ofercie (np. o bezpłatnych leżakach), nie znajdują odzwierciedlenia w zawartej umowie. W przypadku wystąpienia różnic między przedstawioną ofertą a zawartą umową, sprzedawca ma obowiązek poinformowania kupującego o wszystkich takich różnicach.

Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ przypomina też o planowanych zmianach w przepisach dotyczących praw konsumentów:

oraz o zmianie w Kodeksie Postępowania Cywilnego:

 • Konsumenta można pozwać tylko i wyłącznie przed sądem w miejscu jego zamieszkania. W praktyce oznacza to, że w przypadku sprawy sądowej wytoczonej przez przedsiębiorcę z innego miasta konsument nie będzie musiał jeździć na rozprawy, bo będą się one odbywać w miejscu jego zamieszkania.

Polecane aktualności

Dzień Edukacji Narodowej. 121 łódzkich nauczycieli z Nagrodą Prezydenta Miasta

Anna Janocha / BPKSiT

Nagrody finansowe, listy gratulacyjne, kwiaty i życzenia – tak łódzcy nauczyciele świętowali... więcej

Kończy się pierwszy etap budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

Końcówka pierwszego etapu budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej

Piotr Wasiak / ZIM

Kończymy budowę pierwszego etapu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej. Wykonane zostały chodniki... więcej

Rewitalizacja ulicy Włókienniczej. Pierwsze prace już się rozpoczęły - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rewitalizacja ulicy Włókienniczej. Pierwsze prace już się rozpoczęły

Tomasz Walczak / BPKSiT

Rozpoczęły się pierwsze remonty zdegradowanych budynków przy ul. Włókienniczej. Łącznie... więcej

Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych podczas wyborów - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych podczas wyborów

Konrad Ciężki / BRPiNM

Osoby niepełnosprawne, pragnące wziąć udział w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku... więcej

Andrzej Pągowski odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Andrzej Pągowski w Łódzkiej Alei Gwiazd

Tomasz Walczak / BPKSiT

Jeden z najsłynniejszych polskich grafików i plakacistów Andrzej Pągowski odsłonił swoją gwiazdę w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.