UMŁ wprowadza kolejne udogodnienia dla pracowników z Ukrainy

Obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Łodzi w celach zarobkowych, ale także z uwagi na sytuację polityczną. W jakich zawodach jest ich najwięcej?

Pod adresem www.lodz.pl/ua przygotowano informacje niezbędne Ukraińcom podejmującym pracę w Łodzi - fot. CC0 license
Pod adresem www.lodz.pl/ua przygotowano informacje niezbędne Ukraińcom podejmującym pracę w Łodzi , fot. CC0 license

- Goście zza wschodniej granicy przyjeżdżają do Polski głownie w celach zarobkowych i z uwagi na sytuację w swojej ojczyźnie, gdzie pracy nie ma albo jest bardzo nisko płatna. Średnie wynagrodzenie na terenie Ukrainy wynosi 500 zł netto. A ponieważ Polska potrzebuje rąk do pracy, obowiązuje u nas procedura uproszczona, która daje Ukraińcom możliwość niemal natychmiastowego zatrudnienia, a czasem także zakwaterowania - mówi Karolina Rząsa z firmy Manpower.

Nie potwierdzają się też początkowe obawy, że goście zza wschodniej granicy będą traktować Polskę jako kraj przelotowy. Firma Manpower w grudniu ubiegłego roku, po otwarciu rynku niemieckiego dla Ukraińców, przeprowadziła badania na grupie 500 osób tej narodowości pracujących w Polsce i tylko 30% z nich zadeklarowało chcę wyjazdu do Niemiec.

- Przyjeżdżają do nas bardzo różne grupy, nierzadko całe rodziny, które są gotowe pracować nawet poniżej swoich kwalifikacji, bo często są to kandydaci z wyższym wykształceniem: księgowi, inżynierowie, osoby znające języki obce. Natomiast z uwagi na specyfikę gospodarczą Łodzi potrzebujemy przede wszystkim pracowników produkcji, głównie w branżach IT, produkcji sprzętu AGD, branży motoryzacyjnej. Dlatego na początku, żeby zdobyć doświadczenie i środki do życia, goście zza wschodniej granicy wybierają stanowiska produkcyjne. Początkową barierą w pracy na wyższych stanowiskach jest brak znajomości języka polskiego, jednak przyjezdni szybko się go uczą i wielu naszych kandydatów wykorzystuje potem swój potencjał drogą awansu - dodaje Rząsa.

- Bardzo nas cieszy rosnąca populacja obywateli ukraińskich w aglomeracji łódzkiej, bo są nam bardzo potrzebni. Napływ ludzi spoza kraju zapełnia pewną lukę społeczno-demograficzną, która powstała w Łodzi po przemianach gospodarczo-społecznych, szczególnie lat 90-tych i z otwartymi ramionami witamy każdego, kto chce u nas pracować, mieszkać, żyć - mówi Adam Pustelnik dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ i dodaje: - Cieszy nas nie tylko fakt, że wedle szacunków już ponad 85 tys. Ukraińców pracuje w aglomeracji łódzkiej, ale również różnorodność branż i stanowisk, w których podejmują zatrudnienie. To nie tylko rynek budowlany i przemysł, bo w sektorze usług dla biznesu, czyli tym, który jest jednym z motorów wzrostu gospodarczego Łodzi, w pułapie średnich i wyższych wynagrodzeń ponad 60% zatrudnionych obcokrajowców to Ukraińcy, podobnie jest z branżą informatyczną. Stad nasze działania mające na celu ułatwienie poruszania się gościom zza wschodniej granicy w naszym mieście.

Łódź jest w trakcie opracowywania pakietu relokacyjnego, czyli szybkiej ścieżki administracyjno-informacyjnej, która uprości życie przyjezdnym, oferując im zestaw ułatwień i udogodnień. - Pierwszym krokiem w jej ramach jest kompendium podstawowych informacji niezbędne obcokrajowcom podejmującym pracę w Łodzi - mówi Łukasz Goss, dyr. Biura Promocji i Nowych Mediów UMŁ, dodając: - Dzięki współpracy z firmą Manpower przetłumaczyliśmy te najpotrzebniejsze informacje na język ukraiński. W specjalnej zakładce goście zza wschodniej granicy dowiedzą się m.in, jak mogą zdobyć Kartę Polaka, jakie są zasady ruchu granicznego i pobytu na terenie RP, co trzeba zrobić, żeby zameldować się i starać się o pracę w mieście, na co zwrócić uwagę w trakcie jej poszukiwań i wszelkie inne potrzebne lub przydatne informacje oraz dane kontaktowe.

Kompendium powstawało w konsultacji z Ukraińcami, którzy podpowiedzieli, jakie informacje z ich punktu widzenia są kluczowe i powinny być przetłumaczone w pierwszej kolejności. - Oczywiście, jeśli będą docierały do nas sygnały, że czegoś brakuje, będziemy ją systematycznie uzupełniać - dodaje dyrektor Goss.

Wersja strony lodz.pl opracowana z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy mieszkają oraz pracują w Łodzi i regionie, działa od blisko tygodnia. Znaleźć można na niej w języku ukraińskim informacje na temat procedur dotyczących m. in.:

 • zasad ruchu i pobytu na terenie RP
 • Karty Polaka
 • legalizacji pobytu
 • zameldowania
 • pracy
 • podatków
 • ubezpieczeń
 • opieki lekarskiej
 • edukacji
 • prawa jazdy
 • ważnych adresów i telefonów

Na ukraińską wersję strony można dostać się bezpośrednio przez adres: www.lodz.pl/ua lub przez stronę główną portalu lodz.pl.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Łódź stawia na rehabilitację - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W Łodzi powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji

Jolanta Baranowska / UMŁ

Łódź stawia na rehabilitację. W mieście powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji, które... więcej

Można wylicytować przedmioty zagubione czy porzucone przez właścicieli - mat. BRZ

Aukcja Biura Rzeczy Znalezionych. Na sprzedaż rowery, narzędzia, portfele i inne

Adam Góra / WZKzM

8 maja o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153... więcej

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.