Uzupełniający nabór na rachmistrzów

16 lipca rozpoczął się nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis "wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia",

 Nabór ma charakter otwarty, udział w nim wziąć może każda osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór trwa do poniedziałku, 26 lipca 2021 r. Kandydatury można zgłaszać m. in. drogą mailową wysyłając zdjęcie wypełnionego formularza.

Ogłoszenie i formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ.

Kandydaci na rachmistrzów przechodzą szkolenie on-line, które kończy się egzaminem. Umowę podpisują z Urzędem Statystycznym, a wynagradzani są w zależności od liczby przeprowadzonych wywiadów. Stawka wynosi 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad (spisaną osobę). Praca rachmistrzów organizowana będzie z uwzględnieniem trwającej pandemii COVID-19. Wywiady, w zależności od sytuacji epidemicznej, przeprowadzane będą bezpośrednio w terenie lub telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, iż rachmistrz może spisywać osoby, również spoza listy (którą otrzyma od dyspozytorów z Urzędu Statystycznego), w tym rodzinę i znajomych oraz uczestników różnych wydarzeń, które odbywają się w Łodzi w sezonie letnim.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o naborze do osób potencjalnie zainteresowanych (np. krewnych, znajomych) a także zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Polecane aktualności

Weekend "Kultury bez barier" w Łodzi

Wydział Kultury

Najbliższe wolne dni będą wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, które zostały specjalnie... więcej

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

Kontakt