W hołdzie kobietom – patriotkom

Z okazji Dnia Kobiet przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi upamiętnili miejsca poświęcone łódzkim kobietom związanym z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.

Bukietem tulipanów ozdobione zostało miejsce pamięci Zofii Hertz, pierwszej w Polsce kobiecie – notariusz. Tablica, pod którą złożono kwiaty znajduje się na pl. Wolności 2, w miejscu, w którym Zofia Hertz w latach 1929-1939 pracowała jako notariuszka w kancelarii rejenta Apolinarego Karnawalskiego. Egzamin na stanowisko notariusza zdała w roku 1933, jednak jej losy powojenne są równie ciekawe. Współpracowała z Jerzym Giedroyciem m.in. przy współtworzeniu Instytutu Literackiego w Paryżu.

Kwiaty zostały złożone również pod tablicą, upamiętniającą bohaterkę łódzkich wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. To właśnie na ówczesnym Nowym Rynku doszło do największych starć z Niemcami. W wyniku strzelaniny zginęło kilka osób w tym Eugenia Wasiak, 20-letnia ochotniczka. Na cześć tamtych wydarzeń Nowy Rynek otrzymał nową nazwę, czyli dzisiejszy plac Wolności.

Pamiętano również o Janinie Żyźniewskiej, łódzkiej patriotce. W latach I wojny światowej,  wraz z siostrami Wandą, Leonią i Zofią zaangażowana była w działalność niepodległościową w ramach Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego. Współpracowała także z Polską Organizacją Wojskową i Legionami Józefa Piłsudskiego, za co w odrodzonej II Rzeczypospolitej odznaczona została Krzyżem Legionowym oraz Medalem Niepodległości. Po wybuchu  II wojny światowej stała się jedną z pierwszych w Łodzi organizatorek pracy konspiracyjnej. W kamienicy swoich rodziców przy ul. Legionów 24, wraz z matką i siostrami, stworzyła i prowadziła jeden z najważniejszych punktów kontaktowych AK. Była dwukrotnie aresztowana przez gestapo wraz z całą rodziną i przetrzymywana w więzieniu przy ul. Gdańskiej 13. W dniu 13 października 1942 roku wywieziona została do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie  zmarła 4 stycznia 1943 roku. Odznaczona została pośmiertnie Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militari V kl.

Ponadto upamiętniono miejsce, gdzie kobiety, zrzeszone w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego w latach 1914-1918 organizowały pomoc legionistom. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, w Łodzi powstała w październiku 1914 r. Głównym jej celem było niesienie pomocy moralnej i materialnej w walce zbrojnej o niepodległość Polski. Jednym z pierwszych zadań jakie postawiły sobie członkinie łódzkiego oddziału było przygotowanie paczek świątecznych dla legionistów. Pomoc dla legionistów i ich rodzin uważano za jedną z najważniejszych kwestii. W szeregach łódzkich LKPW zaangażowanych było kilkadziesiąt kobiet, m.in. wspomniana już Janina Żyźniewska wraz z siostrami, Maria Jodkowa (żona Witolda Jodko-Narkiewicza), Jadwiga Rowińska, Dionizja Lipieńska, Wanda Smolikówna czy Maria Wocalewska.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.