W Łodzi powstaje Miejska Strefa Kultury

Reforma domów kultury wkracza w nową fazę. Rozpoczynamy konsultacje i pokazujemy proponowaną strukturę.

Rozpoczynają się konsultacje i badanie potrzeb mieszkańców, a także debata nad rolą domu kultury w życiu miasta.

Przygotowujemy się do zmian funkcjonowania domów kultury. 5 obecnie działających ośrodków wraz z podległymi im filiami będzie składało się na jedną dużą i nowoczesną instytucje – Miejską Strefę Kultury. Tym samym w Łodzi działać będzie 15 samodzielnych merytorycznie, równorzędnych placówek, które nadal funkcjonować będą w obecnych lokalizacjach.

Zmiana polegać będzie na zastąpieniu dotychczasowych pięciu administracji – jedną. Zamiast pięciu dyrektorów pozostanie – jeden. Liczymy, że proponowane rozwiązanie przyczyni się do lepszej komunikacji, sprawniejszego zarządzania, pozwoli na utworzeniu działów dedykowanych pozyskiwaniu funduszy czy promocji, pracownicy - instruktorzy zostaną odciążeni angażowaniem się w prace administracyjne na rzecz działań wyłączenie merytorycznych. 

- Naszym celem, co staram się podkreślać od samego początku, nie jest odebranie autonomii domom kultury, których wyjątkowość polega na tym, że indywidualnie podchodzą do swojego grona odbiorców – znają specyfikę danego obszaru, znają uczestników zajęć i ich oczekiwania. Zmiana, która ma się dokonać po połączeniu pięciu ośrodków ma – jedynie spoić administracje, a nie ujednolicić działalność merytoryczną. Chcemy aby instruktorzy w całości swojego etatu poświęcali swój czas na prowadzenie zajęć a nie np. angażowanie się w pozyskiwanie środków czy rozliczanie projektów. To tego będą specjalnie powołane stanowiska. Ostateczną decyzję o powołaniu Miejskiej Strefy Kultury podejmą Radni Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 23 grudnia podczas sesji, ale moim zdaniem  jest to dobra decyzji korzystna nie tylko dla pracowników merytorycznych, ale także dla mieszkańców. Docierają do nas cały czas różne opinie, w tym także te negatywne. Chciałam jednak zapewnić, że wszystkie one są brane pod uwagę i na bieżąco dyskutowane. Dlatego zachęcam cały czas do rozmów i wspólnego budowania nowej przestrzeni jaką ma szansę stać się Miejska Strefa Kultury - mówi Małgorzata Moskwa - Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi.

Konsultacje

Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj rozpoczynają się konsultacje, w trakcie których chcemy zapytać łodzian, jak widzą rolę domów kultury w naszym mieście, z jakich działań najczęściej korzystają albo z jakich aktywności chętnie by skorzystali, ale także skąd czerpią informacje o ofercie kulturalnej ośrodków. Wszystkie uwagi oraz pomysły zgłaszane przez naszych mieszkańców posłużą jako punkt wyjścia do określenia celów i wskaźników działalności programowej i organizacyjnej na etapie tworzenia się nowej instytucji czyli Miejskiej Strefy Kultury. Materiał ma przedstawiać konkretne rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności placówki, jako miejsca gdzie łodzianie w różnym wieku chcą spędzać czas wolny.

- Prowadzone w najbliższym czasie konsultacje mają wskazać obszary działalności merytorycznej i rozwiązania organizacyjne, które oczekiwane są od tego rodzaju placówki w obecnej rzeczywistości. Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał i umiejętności obecnych pracowników, a także zasoby MSK - mówi Aleksandra Podębska, Pełnomocnik d/s łączenia ośrodków kultury.

Zachęcamy aby wszystkie osoby, które zainteresowane są rozwojem oferty kulturalnej w naszym mieście weszły od jutra na stronę lodz.pl/konsultacje i wypełnili ankietę dotyczącą tego. jak wyobrażają sobie wymarzony dom kultury. Gotowy formularz należy wysłać do 16 grudnia na jeden z podanych adresów mailowych: pelnomocnikdk@uml.lodz.p i kultura@uml.lodz.pl.

Ankieta do wypełnienia pojawi się od dzisiaj także na stronie vox populi: vox.uml.lodz.pl.

O swoich pomysłach, uwagach i oczekiwaniach względem działalności domów kultury będzie można opowiedzieć podczas otwartego spotkania online już 10 grudnia w godzinach od 17 do 19. 

Link do konsultacji on line >>>

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... więcej

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... więcej

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... więcej

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... więcej

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... więcej

Kontakt