W Łodzi przybywa cudzoziemców

Już blisko 1/5 mieszkańców Łodzi to cudzoziemcy, w większości zza wschodniej granicy. Miasto podejmuje różnorodne działania aby pomóc im w integracji i poznaniu Łodzi oraz ułatwić poruszanie się w urzędach i placówkach ochrony zdrowia.

W ostatnich latach w Łodzi znacząco wzrosła liczba obcokrajowców, którzy przyjechali do naszego miasta w poszukiwaniu pracy. Przeważają wśród nich osoby ukraińsko- i rosyjskojęzyczne, ale i nie brak też przybyszów z Hiszpanii, gdzie wśród młodych panuje wysokie bezrobocie. Aby ułatwić cudzoziemcom pierwsze kroki w naszym mieście Urząd Miasta Łodzi przygotował szereg ułatwień. Przykładem jest np. Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami, gdzie osoby słabo znające język polski mogą uzyskać pomoc od urzędników znających język rosyjski i ukraiński. Wkrótce taką pomoc będą mogli uzyskać cudzoziemcy posługujący się językiem hiszpańskim.

Michał Śmiechowicz, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej mówi: - Urząd Miasta Łodzi już od pewnego czasu realizuje strategię wsparcia dla cudzoziemców. Nabiera ona szczególnego znaczenia właśnie teraz, gdyż w Łodzi znacząco wzrosła liczba cudzoziemców. Cieszy nas to, bo dzięki temu powstrzymany został niekorzystny trend wyludniania się Łodzi. Intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby zwiększyć świadomość Łodzi u cudzoziemców, bo jeszcze kilka lat temu gdy cudzoziemcy rozważali przyjazd do Polski do pracy, myśleli o Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie. Dzięki naszej polityce wsparcia udało się to zmienić. Teraz naszymi działaniami staramy się sprawić, by cudzoziemcy, którzy przyjechali do Łodzi szybko zaaklimatyzowali się w naszym mieście i poczuli się jak u siebie w domu.

Inną formą wsparcia cudzoziemców przyjeżdżających do Łodzi jest pomoc w zatrudnieniu. Dlatego dyrektor Michał Śmiechowicz zachęca łódzkich pracodawców, którzy skłonni są zatrudnić cudzoziemców, do nawiązywania współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.

Jak podkreśla dyrektor Michał Śmiechowicz, największym problemem dla cudzoziemców jest nieznajomość języka polskiego. Dlatego w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami, w miejscu gdzie obcokrajowcy zgłaszają się w sprawach meldunkowych, uzyskania numeru PESEL itd., zostało stworzone stanowisko dla osoby znającej język rosyjski i ukraiński. Wkrótce cudzoziemcy będą mogli porozumieć się również po hiszpańsku.

Dodatkowo Urząd Miasta Łodzi przygotował broszurę (już dostępną m.in. na Ukrainie i Białorusi) zachęcającą cudzoziemców do wyboru naszego miasta, jako najlepszego miejsca do osiedlenia i podjęcia pracy. Dobiegają końca prace przy informatorze dla cudzoziemców, którzy już są w Łodzi. Będzie on dostępny pod koniec wakacji m.in. w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami, na dworcach, w miejscach chętnie odwiedzanych, takich jak np. Manufaktura. Będzie on zawierać informacje prawno-administracyjne, edukacyjne, dotyczące ochrony zdrowia. Jedną z jego części będzie również informator o wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Cały czas trwają prace nad poszerzeniem zakresu stron w serwisie internetowym UMŁ, dostępnych w języku ukraińskim.

Kolejnym przykładem działań mających ułatwić obcokrajowcom życie w Łodzi, jest powstające we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, centrum szkoleniowe, które będzie prowadziło m.in. szkolenia językowe.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Damian Raczkowski, przewodniczący komisji ds. budżetu obywatelskiego Rady Miejskiej oraz Grzegorz Justyński, dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ - fot. Paweł Łacheta

Budżet obywatelski. Ruszają prace komisji radnych

Kończy się etap opiniowania wniosków, które wpłynęły do VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Teraz... więcej

Do łódzkiego programu in vitro zgłosiło się dotychczas aż 768 par. - fot. Radosław Żydowicz

Program in vitro w Łodzi ma trzy lata. Od tego czasu dzięki wsparciu miasta urodziło się ponad 170 maluchów

Jolanta Baranowska/ BRP

Dzięki łódzkiemu programowi in vitro urodziło się już 170 dzieci. Kolejny samorząd w Polsce idzie... więcej

Odsłonięta została frontowa elewacja kamienicy przy ul. Kilińskiego 26, która w całości poddana jest rewitalizacji. Na ścianie szczytowej zachowano mural, który kilka lat temu stworzył Portorykańczyk Alexis Diaz. - fot. Paweł Łacheta

Kolejna miejska kamienica odsłania piękne oblicze. Rewitalizacja budynku przy ul. Kilińskiego 26

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Odsłonięta została frontowa elewacja kamienicy przy ul. Kilińskiego 26, która w całości poddana jest... więcej

Odnowiona filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 zyskała nowy przydomek „Słówka” - Foto. mat. organizatora

"Słówka" zapraszają. Pierwsza biblioteka wyremontowana za unijne fundusze otwarta

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Sala konferencyjna i projekcyjna, przestrzeń warsztatowa, kącik dla rodzin z dziećmi oraz czytelnia.... więcej

Łódź Stand-up Festiwal, czyli Wielki Roast Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Największe gwiazdy polskiego stand-upu wystąpią w listopadzie w Atlas Arenie podczas pierwszej... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.