Wakacje w Łodzi będą atrakcyjne i bezpieczne

Wakacje zaczynają się już jutro, a od poniedziałku rozpoczynają się zajęcia na półkoloniach, gdzie na uczniów szkół podstawowych czeka prawie 4 tysiące miejsc.

 - fot. Monika Pawlak

Już od czwartku 20 czerwca MOSiR otwiera kąpieliska na Stawach Jana, Stawach Stefańskiego i w Arturówku, a na miejskich pływalniach dzieci do lat 15 i młodzież do lat 20 będą miały w tygodniu bilety tańsze o połowę. Lato w Łodzi zapowiada się ciekawie i co ważniejsze – bezpiecznie nad czym będą czuwać policjanci i strażnicy miejscy.

- Miejsc na półkoloniach właściwie nie ma, ale w niektórych placówkach  można jeszcze znaleźć pojedyncze, poza tym zdarzają się rezygnacje, więc zachęcam rodziców, aby sprawdzali w szkołach na bieżąco – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

Zajęcia na półkoloniach będą od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 17, koszt to 10 zł dziennie, z obiad, a pozostałe atrakcje czyli kino, teatr, pływalnia, muzeum, kręgielnia i mnóstwo innych ciekawych zajęć – gratis.

- Co ważne dzięki uchwale Rady Miejskiej uczniowie uczestniczący w półkoloniach nie płacą za przejazdy komunikacją miejską dzięki czemu rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów – dodała radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

MOSiR już od 20 czerwca dzieciom do lat 15 oraz młodzieży do lat 20 oferuje tańsze bilety na pływalnie – w dni powszednie. Od 20 czerwca bezpłatnie można się kąpać na kąpieliskach w Arturówku, na Stawach Jana i Stawach Stefańskiego, wszędzie badania próbek wody wypadły doskonale, więc jest czysto i bezpiecznie bo ratownicy będą czuwać. Przez cały tydzień będą czynne też przystanie wodne a do dyspozycji grup zorganizowanych MOSiR oddaje hale przy ul. Skorupki i Małachowskiego.

- Pierwszy weekend wakacji będzie dla nas bardzo pracowity z uwagi na wyjazdy wakacyjne, apeluję do kierowców o rozwagę, wypoczynek przed podróżą i pilnowanie pozornych „drobiazgów” czyli zapiętych pasów, sprawnej klimatyzacji oraz odpowiednim zabezpieczeniu w drodze najmłodszych – powiedziała Marzann Boratyńska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. – Oczywiście codziennie do dyspozycji wyjeżdżających autokarami jest nasze stanowisko kontrolne przy aquaprku Fala, zachęcam do korzystania, lepiej sprawdzić i upewnić się, że wszystko jest w porządku zamiast się denerwować.

Marzanna Boratyńska zachęciła także do rozwagi: - Nie ogłaszajmy na portalach społecznościowych kiedy wyjeżdżamy, nie umieszczajmy zdjęć z wakacji, bo to zaproszenie dla złodzieja. W zamian poprośmy zaprzyjaźnionych sąsiadów, aby zwracali uwagę na nasze mieszkanie czy dom, a jeszcze lepiej – odwiedzali je by podlać kwiatki. Nie ma lepszej ochrony niż czujny sąsiad – dodała Boratyńska.

Łódzka Straż Miejska zapowiada, że jak co roku będzie patrolować: rowerami, konno, pieszo i samochodami tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, okolice szkół, gdzie będą najmłodsi, kąpielisk czy pływalni.

- Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, ale także włączamy się do akcji edukacyjnych prowadzonych w czasie wakacji. Chcemy edukować przez zabawę, bo im więcej wiedzy tym większa świadomość co może być niebezpieczne – dodała Joanna Prasnowska z łódzkiej Straży Miejskiej.

Lista organizatorów półkolonii oraz pełna oferta wakacyjna dla uczniów spędzających wakacje w Łodzi jest na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce Lato w mieście.

Polecane aktualności

Łódź Stand-up Festiwal, czyli Wielki Roast Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Największe gwiazdy polskiego stand-upu wystąpią w listopadzie w Atlas Arenie podczas pierwszej... więcej

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Polska EKOstrategia pod kierownictwem Łodzi

Aleksandra Hac / BRP

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich. Będą z niej... więcej

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego

Jolanta Baranowska / BRP

16-letnia Zosia z Seattle kolejny raz zachęcała łódzkie przedszkolaki do nauki języka angielskiego.... więcej

Możliwe będą docelowe wjazdy dla mieszkańców i najemców lokali, z wyłączeniem możliwości parkowania na ulicach - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Stare Polesie. Utrudnienia w ruchu i parkowaniu w związku z realizacją zdjęć filmowych

Łódź Film Commission

Zdjęcia realizowane będą od 22 do 28 lipca na na skrzyżowaniu ulic Legionów z Żeromskiego. więcej

Rozpoczyna się układanie nawierzchni na ul. Nawrot - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Po remontowanych ulicach w centrum Łodzi pojedziemy po wakacjach

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Wykorzystujemy wakacje na intensywne prace na łódzkich ulicach. W centrum, na kolejnej z nich... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.