Warsztaty, spotkania, spacery. Wracamy na osiedla ustalić, jak mają wyglądać inwestycje "Planu dla osiedli"

"Plan dla osiedli" to efekt wielu ubiegłorocznych spotkań prezydent Łodzi z mieszkańcami. Hanna Zdanowska wkrótce rozpocznie kolejną turę spotkań na osiedlach, by ustalić z mieszkańcami, jak w praktyce mają wyglądać inwestycje ujęte w planie.

Hanna Zdanowska zaprasza do udziału w kolejnej turze spotkań. Pierwsze będzie dotyczyło remontu ul. Krakowskiej - fot. Paweł Łacheta / UMŁ
Hanna Zdanowska zaprasza do udziału w kolejnej turze spotkań. Pierwsze będzie dotyczyło remontu ul. Krakowskiej , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zaprasza łodzian do udziału w kolejnej turze spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje sugestie i propozycje odnośnie sposobu realizacji inwestycji ujętych w "Planie dla osiedli". Pierwsze spotkanie powinno dobyć się pod koniec marca, a będzie dotyczyło dokładnego zakresu remontu ul. Krakowskiej. 

- Nadchodzi czas realizacji zadań dla osiedli. Mają one być realizowane wspólnie z mieszkańcami i dlatego od ostatniego tygodnia marca do końca czerwca 2019 r. odbędzie się 15 spotkań, na których będziemy uzgadniali inwestycje zaplanowane na ten rok. Realizację "Plan dla osiedli" rozpoczynamy od remontu ulic Krakowskiej i Minerskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w tych konsultacjach. Dzięki temu będziecie mogli zadecydować m.in. o szerokości ulic, o tym jak będzie wyglądał pas drogowy, którędy poprowadzić drogę dla rowerów. Wasza wiedza o okolicy i lokalnych problemach i potrzebach jest niezbędna do tego, by realizowane inwestycje spełniły oczekiwania mieszkańców - tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Katarzyna Mikołajec z Zarządu Inwestycji Miejskich powiedziała: - Zbliżający się remont ul. Krakowskiej będzie przykładem jak spełnić nie tylko potrzeby okolicznych mieszkańców, ale i mieszkańców całego miasta. Jest to ulica, która przenosi spory, i to nie tylko lokalny, ruch. W tym roku naszym zadaniem jest wykonanie dokumentacji projektowej, ale zanim ogłosimy przetarg i powstania koncepcja przebudowy ul. Krakowskiej, spotkamy się z mieszkańcami, aby przedstawić im wymagania odnośnie przebudowy, ale również po to by, poznać ich oczekiwania i sugestie co do tego jak ulica powinna wyglądać po remoncie. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców co do szerokości drogi, wyglądu chodników czy przystanków autobusowych. Będziemy też rozmawiali o tym, jak wybudować drogę rowerową. Trzeba pamiętać, że wzdłuż tej ulicy są drzewa, a jeśli będziemy chcieli włączyć w pas drogowy więcej elementów, może okazać się, że trzeba będzie zrezygnować z innych. Dlatego zanim zaprojektujemy drogę rowerową, chcemy poznać oczekiwania mieszkańców, czy ma ona powstać kosztem niektórych drzew, czy też ma powstać skromniejsza droga rowerowa, ale z całkowitym zachowaniem zieleni.

Jak poinformowała dyrektor Mikołajec, zakres konsultacji z mieszkańcami będzie bardzo duży, gdyż remont ul. Krakowskiej obejmuje odcinek od ul. Siewnej aż do Minerskiej. Podczas spotkań z mieszkańcami będą obecni pracownicy merytoryczni, aby już podczas spotkania można było omówić i przeanalizować różne sugestie zgłaszane przez mieszkańców. Remont ul. Krakowskiej będzie podzielony na etapy, gdyż natężenie ruchu, jaki się na niej odbywa jest zbyt duże, by ulicę zamknąć na całe jej długości. Łącznie z pracami projektowymi przebudowa Krakowskiej zajmie trzy lata.

Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ dodaje: - "Plan dla osiedli" w 2019 r. to nie tylko ul. Krakowska. W tym roku mamy w budżecie uwzględnionych 61 inwestycji o łącznej wartości blisko 100 mln zł. Każdą z nich będziemy chcieli z mieszkańcami konsultować. Będą spotkania informacyjne o harmonogramie prac, a tam, gdzie jest możliwość będą zmiany dokumentacji. Jest przestrzeń do dyskusji, aby mieszkańcy konsultowali np. takie sprawy jak dosadzenie zieleni, czy nawet rodzaj zastosowanych technologii. Jeśli chodzi o inwestycje na 2020 i 2021 r., planując prace, uwzględniamy spotkania informacyjne oraz etap szerokich konsultacji z mieszkańcami.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019 - fot. z arch. UMŁ

Łódź na podium rankingu Perły Samorządu 2019

Informacja prasowa

W czwartek, 23 maja odbyła się w Gdyni uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia w... więcej

Procedura zgłaszania projektów została maksymalnie uproszczona i odbywała się drogą elektroniczną - fot. CC0 license

Koniec przyjmowania wniosków do miejskiego programu mikrograntów

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

W II edycji miejskiego programu mikrograntów zakończyło się przyjmowanie wniosków. W kolejnym etapie... więcej

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Łódź robi kolorowe poradnie dla dzieci

Jolanta Baranowska / BRP

Pastelowe kolory ścian, naklejki ze zwierzętami i bajkowymi postaciami, stoliki i krzesełka w... więcej

Kolumbia była lepsza

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W swoim pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata FIFA U-20 reprezentacja Polski w grupie... więcej

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki - mat. UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki

Piotr Wasiak / UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki. Powstają już nowe alejki, sadzimy dodatkowe drzewa.... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.