Weekendowe zmiany na drogach

Od piątku do niedzieli odbędzie się kilka wydarzeń, które mają wpływ na zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ITS - ZDiT
 • Z piątku na sobotę przeprowadzone będą awaryjne prace wodociągowe na al. 1 maja
 • W sobotę odbędzie się przemarsz w obronie praw człowieka ul. Piotrkowską
 • W niedzielę na Retkini odbędzie się rajd samochodowy

 

W nocy z 20 na 21 kwietnia w godz. ok. 23:00 – 5:00 przeprowadzone będzie odtwarzanie nawierzchni po awarii wodociągowej na al. 1 maja na skrzyżowaniu z 28 pułku Strzelców Kaniowskich. W związku z pracami będzie zachowany, ale ograniczony przejazd samochodów, a swoją trasę zmieni nocna linia autobusowa N3.

Linia N3 z Teofilowa od al. 1 maja pojedzie Żeligowskiego, Zieloną i Żeromskiego do Próchnika, gdzie wróci na trasę. Objazd tylko w kierunku Instytutu CZMP.

 


W sobotę w godz. 12:00 – 15:00 odbędzie się przemarsz w obronie praw człowieka na trasie ze starego rynku ul. Nowomiejską, placem Wolności i Piotrkowską do ul. Piotrkowskiej 217. Podczas przemarszu pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu na ulicach poprzecznych i czasowe zamknięcie na ul. Piotrkowskiej od Piłsudskiego do Piotrkowskiej 217 (przy Radwańskiej).

Podczas wydarzenia zmienią się trasy komunikacji miejskiej w okolicach placu Wolności, a następnie tramwajów kursujących po Piotrkowskiej.

Zmiany w godz. 11:50 – 13:00:

Linia 4 z Helenówka dojedzie do przystanku Zgierska - Dolna bez zmian, a następnie Zachodnią, Ogrodową i Północną do Kilińskiego gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 59, 73 i 78 zamknięty plac Wolności objadą ulicami Zachodnią, Legionów, Gdańską i Próchnika z powrotem do Zachodniej.

Zmiany w godz. 14:00 – 15:00

Linie 2, 3, 6 i 7 od przystanku Piotrkowska Centrum pojadą Piłsudskiego i Kilińskiego do Przybyszewskiego, gdzie 2, 3 i 7 wrócą na swoją trasę na Dąbrowę i Widzew, a linia 6 pojedzie do placu Reymonta i dalej swoją trasę na Kurczaki. Objazd w obu kierunkach.

Linia 11B od ronda Lotników Lwowskich pojedzie Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Gdańską i Legionów do Zachodniej, gdzie wróci na trasę. Objazd w obu kierunkach.

Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z11 na trasie:

RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH – Pabianicka, Piotrkowska, Radwańska, Żeromskiego, Mickiewicza – KOŚCIUSZKI / MICKIEWICZA

KOŚCIUSZKI – MICKIEWICZA – Kościuszki, Radwańska, Piotrkowska, Pabianicka, Paderewskiego, Zaolziańska, Karpacka, Pabianicka – RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH

 

Również w sobotę dla wydarzeń organizowanych przez harcerzy wzmocnione zostanie kursowanie linii 66. Kurs z ronda Powstańców 1863 r. o godz. 8:20 i kurs z Modrzewia o godz. 17:50 zostaną obsłużone dwoma autobusami.  

 


W niedzielę w godz. 6:00 – 21:00 na Retkini na węźle Waltera-Janke – Maratońska odbędzie się rajd samochodowy Motorsportklub Day III. Podczas wydarzenia zamknięty będzie cały węzeł drogowy Waltera-Janke – Maratońska. Zmienią się również trasy autobusów.

Linia 55 z Dąbrowy dojedzie do skrzyżowania Obywatelska – Waltera-Janke, a dalej Obywatelską do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 65B od dworca Łódź Kaliska pojedzie Bandurskiego, Wyszyńskiego, Retkińska, Maratońską i Obywatelską do Pienistej, gdzie wróci na trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 69A i 69B z Widzewa dojedzie zajezdni Nowe Sady bez zmian, a następnie pojedzie ul. Nowe Sady, Elektronową i Obywatelską do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w dwóch kierunkach.

Linia 86 od dworca Łódź-Kaliska pojedzie Bandurskiego, Wyszyńskiego i Retkińską, do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w dwóch kierunkach.

 

 

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.