Wojowniczka z miasta fabryk bohaterką lutego

Maria Piotrowiczowa, bohaterka Powstania Styczniowego z okolic Łodzi będzie bohaterką miesiąca lutego w ramach projektu Miasta Łodzi "12 bohaterów na 12 miesięcy stulecia Niepodległości".

Marta Gębalska jako Maria Piotrowiczowa. Kostium z zasobow Łódzkiego Centrum Filmowego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Marta Gębalska jako Maria Piotrowiczowa. Kostium z zasobow Łódzkiego Centrum Filmowego , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

24 lutego przypada 155. rocznica bitwy pod Dobrą, jednego z najważniejszych wydarzeń Powstania Styczniowego w regionie łódzkim. W bitwie wzięły udział cztery kobiety, m.in. 24-letnia Maria, ziemianka, wychowana w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych.

Z okresu Powstania Styczniowego zachowało się wiele wizerunków kobiet, ubranych w tradycyjną żałobną czerń oraz biżuterię patriotyczną. Przeważnie żegnają mężczyzn idących do powstania, wyczekują wieści oraz opłakują, tych, którzy polegli. Warto jednak przypomnieć, że były wśród nich prawdziwe wojowniczki, które pełniły służbę czynną, liniową. Maria Piotrowiczowa w bitwie pod Dobrą walczyła wręcz - kosą oraz przy użyciu pistoletu. Strzelała celnie, zabiła jednego z nacierających kozaków, drugiego raniła, pod trzecim zabiła konia. Walczyła do końca mimo propozycji poddania się. Zginęła, a jej ciało zostało okrutnie zmasakrowane przez przeciwników.

- W tym roku chcemy szczególnie podkreślić waleczność Marii Piotrowiczowej, odwagę kobiet, które biorą udział w czynnej służbie ojczyźnie. 23 lutego na mogile małżeństwa Piotrowiczów, na Starym Cmentarzu w Łodzi, kwiaty złożą wyłącznie kobiety, które dziś szczególnie oddane są sprawom obrony ojczyzny - zapowiada Katarzyna Zielińska z Oddziału Imprez Patriotycznych Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi.

Wydarzenie zapowiedziane zostało podczas konferencji w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie dostępna jest wystawa, obrazująca polską drogę do Niepodległości, której duży fragment poświęcony jest Powstaniu Styczniowego. Zobaczyć tu można m.in. obraz "Kobieta w czerni", prawdopodobnie autorstwa Artura Grottgera, biżuterię powstańczą oraz  grafikę Kajetana Saryusza-Wolskiego, przedstawiającą desperacką walkę Marii Piotrowiczowej.

- Powstanie w Łodzi zaczęło się nieco później niż w innych częściach kraju. 31 stycznia powstańcy zebrani w radogoskim lesie wyruszyli w kierunku Łodzi. Zerwali z ratusza carskiego orła oraz przybyli na drzwiach manifest powstańczy. Następnie wyruszyli w stronę lasów pod Łaskiem i Pabianicami, gdzie połączyli się z oddziałem Józefa Oxińskiego - opowiada Sylwia Wielichowska z Muzeum Tradycji Niepodległościowych dodając: - Najważniejszą potyczką była oczywiście bitwa pod Dobrą, która miała miejsce 24 lutego. Poległa w nim Maria Piotrowiczowa oraz na skutek odniesionych ran, również jej mąż Konstanty. 

Wśród wydarzeń patriotycznych, które odbędą się w lutym będą również Dni Józefa Piłsudskiego w Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz wydarzenia w Dobrej m.in. VI Bieg Powstańca.

Powiązane aktualności

Powiązane pliki

Polecane aktualności

Z terenu Łodzi widoczny jest dym unoszący się nad Zgierzem - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pożar składowiska śmieci w Zgierzu. Obecnie nie ma zagrożenia dla Łodzi

Konrad Ciężki / BRPiNM

Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu. Nad... więcej

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.