Wolontariat w Rewitalizacji

Z przyjemnością informujemy, iż od 18. listopada 2021 r. wystartowaliśmy z realizacją usługi, polegającej na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, w szczególności w Projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ). Działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem zadania jest realizacja i koordynacja działań wolontariackich  na obszarze rewitalizacji w obrębie następujących Projektów:

- Projekt 1 – Obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza.
- Projekt 4 – Obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Starym Rynkiem, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r.
- Projekt 7 – Obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów.
- Projekt 8 – Obszar ograniczony ulicami: Gdańską, Ogrodową, Zachodnią, Legionów.

Powyższe działania na rzecz integracji społecznej będą realizowane poprzez: 

- Pozyskanie wolontariuszy
- Przygotowanie wolontariuszy do pracy w funkcjach społecznych – działania szkoleniowo-instruktażowe
- Koordynację działań wolontariackich
- Organizację wolontariatu sąsiedzkiego
- Działania edukacyjno-kulturalne
- Upowszechnianie wolontariatu

Do współpracy zapraszamy organizacje i instytucje, zlokalizowane w obrębie ww. Projektów, które przygotują ofertę i stanowiska pracy dla wolontariuszy oraz kandydatów na wolontariuszy – osoby, które chcą działać na rzecz innych.

Szukamy, zarówno tych, którzy byli już kiedyś wolontariuszami lub stale działają i chcą rozwijać swój gen pomagania, jak i tych, którzy nigdy nie mieli jeszcze styczności z wolontariatem – mieszkańców obszarów rewitalizowanych miasta Łodzi, chcących działać na ich rzecz.

Uczestnicy zadania będę mieli zapewnione wsparcie merytoryczne koordynatora wolontariatu, który pomoże opracować podmiotom ofertę dla wolontariuszy wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju w zakresie zarządzania wolontariatem, natomiast wolontariuszom – wybrać odpowiedni wolontariat. Ponadto, w ramach całego przedsięwzięcia zaplanowane zostały szkolenia podstawowe i profilowane dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, spotkania informacyjne, konsultacje indywidualne, działania edukacyjno-kulturalne oraz sąsiedzkie. Wszyscy otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i szkoleniowych, zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach oraz poczęstunku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.centerko.org/2021/wolontariat-w-rewitalizacji/

Wszystkie osoby, którym bliska jest idea wolontariatu, które chcą działać lokalnie, budować sąsiedzkie więzi oraz chcą czynić dobro w swojej najbliższej okolicy, zapraszamy na spotkania informacyjne. Wolontariat w funkcjach społecznych na obszarach rewitalizacji to szansa na rozwój, na nowe znajomości i na doświadczenie wspólnoty. Świetlice podwórkowe, mieszkania chronione, biblioteki, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze już czekają na ochotników!

Najbliższe terminy spotkań:

- Projekt 1: 27.01 - godz. 18.00 w Stowarzyszeniu „Pomost” ul. Próchnika 7
- Projekt 4: 20.01 - godz. 18.00 w Bibliotece Odyseja przy ul. Wschodnia 42
- Projekt 7: 24.01 - godz. 17.00 w Stowarzyszeniu „Pomost” przy ul. Próchnika 7
- Projekt 8: 26.01 - godz. 17.30 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn.19.01.2022 r., dostępnego na stronie: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexgI87Doe8TSEZFyIJ6dEMhy22sKSHEHEyNf2qgeZv4AwlCQ/viewform 

W razie pytań, służymy pomocą:

• Mariusz Kołodziejski – organizator (mariusz @centerko.org)
• Magdalena Kaźmierczak – główny koordynator wolontariatu (magda.animacje@centerko.org)

Usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa” oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO na zlecenie Miasta Łodzi.

Działanie realizowane jest w ramach projektów: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Mariusz Kołodziejski - kierownik biura

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO w Łodzi

tel.: 42 307 03 72, 513 102 508

www.centerko.orgwww.wolontariat.org.pl/lodzwww.korpussolidarnosci.gov.pl 

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt