Wreszcie remont ul. Wojska Polskiego! Kiedy się rozpocznie? Co się zmieni?

Zarząd Inwestycji Miejskich zawarł umowę na długo wyczekiwaną kompleksową przebudowę ul. Wojska Polskiego, która wraz z torowiskiem tramwajowym ma zostać zmodernizowana od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej.

Ulica Wojska Polskiego - wizualizacja -  mat. prasowe
Tak zmieni się ulica Wojska Polskiego , mat. prasowe

Kontrakt o wartości 133,6 mln zł podpisano z poznańską firmą Torpol. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, zaraz po opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu. Roboty drogowe zaczną się od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Franciszkańską, by jak najszybciej można było przywrócić na nim ruch tramwajów i aby nie blokować komunikacji na tym odcinku.

Co się zmieni na Wojska Polskiego?

Tak ulica Wojska Polskiego wygląda dziś

Potem przyjdzie pora na przebudowę układu drogowego ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego (wyłączonego z użytkowania w 2019 r. ze względu na katastrofalny stan techniczny). Tory zostaną położone na nowo, a wzdłuż zmodernizowanej ulicy powstaną nowe chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Wzdłuż ulicy pojawi się nowe oświetlenie, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach nowy systemem sygnalizacji świetlnej.

Wybudowane zostaną nowe przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe. Powstaną na nich wysokie perony ułatwiające pasażerom wsiadanie do pojazdów.

W ramach tej samej inwestycji częściowo zmodernizowana zostanie także ul. Zmienna, która ma obsługiwać ruch pojazdów w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Inflancką. Powstanie tam swoisty plac publiczny z ciągiem pieszo-jezdnym i miejscami postojowymi dla aut.

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Marynarskiej po remoncie

Szersza, lecz nadal zielona ulica

Remont ul. Wojska Polskiego będzie wymagać wyburzenia trzech kamienic: przy ul. Franciszkańskiej 39 oraz przy ul. Wojska Polskiego 41 i 47. Umożliwi to budowę torowiska tramwajowego wydzielonego z jezdni, co poprawi drożność ruchu na skrzyżowaniu i płynność przejazdu.

Przebudowę ulicy poprzedzi wymiana podziemnych sieci: kanalizacji ogólnospławnej, gazociągu i wodociągu. Przy okazji powstanie nowe odwodnienie drogi. 

Ul. Wojska Polskiego ma zachować swój zielony charakter. ZIM planuje zasadzenie tam 800 drzew (klonów, lip, dębów) oraz ponad 12 tys. krzewów i kwiatów.

Realizacji całości inwestycji należy spodziewać się w 2023 r.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są... więcej

Szczepienia bez zapisów w weekend

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W najbliższą sobotę i niedzielę (2-3 października) przed Atlas Areną (aleja ks. bp. Władysława... więcej

DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM konferencja metodyczna

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Jak skutecznie otwierać drzwi do zasobów kultury wszystkim? Skąd u animatorów, twórców i artystów... więcej

Kontakt