Wybory 2020: pismo wiceprezydenta Adama Wieczorka do Joanny Pieńkowskiej, komisarza wyborczego w Łodzi

Pismo skierowane przez wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka do pani Joanny Pieńkowskiej, komisarza wyborczego w Łodzi w sprawie postanowienia o utworzeniu obwodów głosowania w miejskich szpitalach oraz domach pomocy społecznej, w których przebywają m.in. seniorzy.

Wybory -  fot. Paweł Łacheta / Archiwum UMŁ

Pani
Joanna Pieńkowska
Komisarz Wyborczy
w Łodzi I

 

 Z ogromnym niedowierzaniem zapoznałem się z treścią wydanego przez Panią w dniu 6 kwietnia br. Postanowienia Nr 15/2020 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – tym samym utworzyła Pani 19 obwodów głosowania w zakładach leczniczych, 12 obwodów w domach pomocy społecznej, 2 w zakładach karnych i 1 w areszcie śledczym.

Kodeks wyborczy stanowi, że tworzenie obwodów odrębnych jest obligatoryjne, jeżeli w dniu wyborów w placówce będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. Przewiduje również w uzasadnionych przypadkach nieutworzenie obwodu na wniosek osoby kierującej jednostką.

W dniu 30 marca br. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów przekazała na Pani ręce wystąpienia jednostek, o których mowa wyżej, dotyczące obwodów odrębnych. Z załączonej korespondencji wynika, iż kierownicy jednostek w zdecydowanej większości rekomendowali/wnioskowali o nietworzenie obwodów odrębnych w ich placówkach. Uzasadnienie było jedno: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pensjonariuszom, personelowi medycznemu i pracownikom, a także członkom obwodowych komisji wyborczych w związku ze stanem epidemii wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę podkreślić, że szpitale oraz domy pomocy społecznej objęte są ścisłym reżimem epidemiologicznym, który obejmuje: zakaz wstępu na oddziały przez osoby postronne, w tym odwiedzające oraz zakaz opuszczania przez pacjentów i personel medyczny oddziałów za wyjątkiem konieczności jego opuszczenia powodowanej względami procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Do tego wstęp na teren z zewnątrz jest możliwy tylko po poddaniu się odpowiednim badaniom  i przeprowadzeniu wywiadu na temat zdrowia przez uprawniony personel.

Wydawać by się mogło, że przyczyny przedstawione Pani we wnioskach o nietworzenie obwodów głosowania w tych placówkach okażą się wystarczające, tak jak wystarczające by były dla każdego wyrażającego troskę o innych i dbającego o zdrowie i życie drugiego człowieka.

Stan zagrożenia życia i zdrowia łodzianek i łodzian nadal jest realny, a prognoza co do przyszłości jest niepewna.

Powinna mieć Pani świadomość, że wydając Postanowienie Nr 15/2020 bierze Pani tylko i wyłącznie na siebie odpowiedzialność za ryzyko utraty zdrowia lub życia nie tylko przez członków obwodowych komisji wyborczych, ale także – a właściwie przede wszystkim – za zdrowie i życie pacjentów oraz pensjonariuszy, którzy stanowią zbiorowość objętą najdalej idącą formą wsparcia społecznego z uwagi na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

W tej sytuacji, apeluję o uchylenie postanowienia Pani Komisarz i odstąpienie przez Panią od tworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Łodzi w szpitalach i domach pomocy społecznej.

                                                                                                            WICEPREZYDENT MIASTA
Adam WIECZOREK

Powiązane pliki

Polecane aktualności

Zabytkowy park Helenów, założony w latach 80. XIX wieku, zostanie zrewitalizowany -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Odnowa parku Helenów. Wróci restauracja, pojawi się kino plenerowe

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zabytkowy park Helenów, założony w latach 80. XIX wieku, zostanie zrewitalizowany. Miasto otrzymało... więcej

Dawna willa karolewskiego fabrykanta Karola Plihala (ul.Krzemieniecka 2a) przechodzi metamorfozę. -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Kończą się prace budowlane w zabytkowej willi Karola Plihala

Małgorzata Loeffler / ZIM

Dawna willa karolewskiego fabrykanta Karola Plihala przechodzi metamorfozę. W odrestaurowanym... więcej

Po remoncie ul. Przybyszewskiego Śródmieście zostanie połączone z widzewskimi osiedlami nowoczesną linią tramwajową. -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź przebuduje ul. Przybyszewskiego

Aleksandra Hac / BRP

Trzy kilometry przebudowanych jezdni, torowisk i chodników oraz zbudowane od nowa wiadukty. Łódź... więcej

Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka -  fot. Monika Pawlak

Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół

Monika Pawlak / BRP

Zaledwie 163 uczniów z klas I - III zjawiło się dziś w szkołach po długiej przerwie spowodowanej... więcej

Pomnik Martyrologii Dzieci tzw. „Pękniętego Serca”, upamiętnia tragiczny los dzieci i młodzieży przebywających w czasie II wojny światowej w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi.  -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pamięć pękniętego serca

Edyta Glińska

Pomnik Martyrologii Dzieci tzw. „Pękniętego Serca”, upamiętnia tragiczny los dzieci i młodzieży... więcej

Kontakt