Wybory prezydenckie 2020. Ważne informacje dla wyborców

28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z racji panującej epidemii będą to inne niż dotąd wybory, szczególnie w przypadku głosowania korespondencyjnego.

 -  fot. Archiwum UMŁ
28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. , fot. Archiwum UMŁ

W niedzielę 28 czerwca br. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca, w tych samych lokalach wyborczych, również w godzinach 7.00 – 21.00.

Głosowanie korespondencyjne

Witold Fontner, zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UMŁ mówi: - W czasie tych wyborów możliwe będzie również głosowanie korespondencyjne. Jednak ustawa z dn. 2 czerwca 2020 r. wprowadziła zmiany w tym zakresie. Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać każda osoba na terenie gminy, w której jest wpisana do spisu wyborców. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić ustnie, pisemnie lub za pomocą formularza elektronicznego e-PUAP udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z wyjaśnienia przekazanego przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że nie ma prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego. Mimo panującej pandemii, aby ustnie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego, należy osobiście zgłosić się do urzędu i podać urzędnikowi swoje dane osobowe. Nie ma również możliwości wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną. Natomiast forma pisemna oznacza wysłanie wypełnionego formularza pocztą.

Dyrektor Witold Fontner zwraca uwagę, że interpretacja przekazana przez PKW godzi w wyborców niepełnosprawnych oraz, mimo panującej pandemii, zmusza wyborców chcących głosować korespondencyjnie do wizyt w urzędach. Stwarza to sytuację, gdy przez ręce urzędników będą przechodziły dokumenty nadesłane przez wyborców. – Przypomnijmy, że wcześniejsze regulacje dopuszczały możliwość telefonicznego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego. Obecna interpretacja PKW wyklucza taką możliwość – podkreśla Dyrektor Witold Fontner.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upłynął 16 czerwca. Od tej zasady jest wyjątek dotyczący osób w kwarantannie lub izolacji. Dla tych osób obowiązuje termin 23 czerwca. Gdyby po tym terminie ktoś znalazł się w kwarantannie, to chęć korespondencyjnego udziału w wyborach można zgłosić do 26 czerwca. Przez internet zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce 

Jak informuje dyrektor Witold Fontner, osoby, które zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego otrzymają pakiety wyborcze do 23 czerwca, a osoby w kwarantannie do 26 czerwca. Pakiety będą przekazywane na wskazany adres, do skrzynki pocztowej. Istnieje również możliwość osobistego odbioru pakietu w urzędzie. Przewidziana jest możliwość dostarczenia pakietów wyborczych osobom niepełnosprawnym bezpośrednio do domu.

Wyborcy głosujący korespondencyjnie mogą dostarczyć pakiet zwrotny do urzędu gminy do 26 czerwca (piątek). Można też pakiety zwrotne wrzucić do skrzynki pocztowej lub dostarczyć osobiście, w dniu i godzinach głosowania, do obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca głosuje.

Dopisywanie do spisu wyborców

Lila Hebel, kierownik Oddziału Ewidencji Ludności UMŁ dodaje: - Osoby mieszkające w Łodzi z zameldowaniem na pobyt czasowy lub bez zameldowania mogą do 23 czerwca br. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można dokonać tego drogą elektroniczną na platformie e-PUAP lub wypełniając wniosek i wrzucając je do skrzynek ustawionych w jednej z 4 lokalizacji:

  • Zachodnia 47,
  • Politechniki 32,
  • Krzemienieckiej 2b,
  • Piłsudskiego 110.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoby zameldowane w Łodzi, które w dniu wyborów będą przebywały poza miastem, mogą zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do głosowania na terenie całego kraju. – Urząd wydaje je do dnia 26 czerwca, a w przypadku ewentualnej drugiej tury wyborów - do 10 lipca  – dodaje Lila Hebel.

 

Więcej informacji o wyborach: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/wybory/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzone-na-dzien-28-czerwca-2020/

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

 -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

TUVIM – najpiękniejsza łódzka biblioteka

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

W centrum Łodzi przy ul. Tuwima 46 powstała supernowoczesna biblioteka miejska z zielonym patio i... więcej

Katarzyna Dyzio, z-ca dyr. Biura do Spraw Partycypacji Społecznej UMŁ i Damian Raczkowski – przewodniczący komisji ds. budżetu obywatelskiego -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Ostatni weekend na składanie projektów w budżecie obywatelskim

Agnieszka Rutkowska / BRP

Już tylko do poniedziałku można składać projekty w tegorocznej edycji Łódzkiego Budżetu... więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców umorzone z urzędu. Na jakich warunkach można skorzystać ze wsparcia?

Anna Janocha / BKSiDŁ

Mikroprzedsiębiorcy mają powody do zadowolenia. Udało się zlikwidować biurokratyczne formalności.... więcej

Wybory prezydenckie w Łodzi. Ważne informacje dla wyborców przed II turą głosowania

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zbliża się druga tura wyborów prezydenta RP, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca, w godz. 7.00 –... więcej

Piotrkowska Otwarta – z kulturą w podwórkach

Daria Głowacka / ŁCW

Po wymagającym czasie epidemii, Łódzkie Centrum Wydarzeń wraca z organizacją imprez na żywo. Pod... więcej

Kontakt