Zarząd Województwa wciąż blokuje łódzkie inwestycje w gospodarkę komunalną

W następstwie konferencji prasowej radnych sprzed kilku tygodni (26.08), Zarząd Województwa Łódzkiego wycofał projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). Niestety, jego znowelizowany projekt wciąż nie zawiera łódzkich projektów, o które wnioskowali radni. Urząd Marszałkowski kontynuuje politykę blokowania konkurencji na rynku odpadów w województwie łódzkim i, tym samym, powoduje wzrost cen śmieci w naszym mieście.

Tomasz Kacprzak, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Wnioski te dotyczyły m. in. wprowadzenia do Planu budowy biogazowni oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli spalarni przy ul. Sanitariuszek. Nie zostały uwzględnione również wnioski dotyczące zmiany technologii instalacji komunalnej planowanej przy ul. Zamiejskiej. Wszystkie te wnioski są bardzo ważne, ponieważ, dzięki wpisaniu tych zadań do WPGO, byłaby możliwość pozyskiwania środków publicznych z UE czy to WFOŚiGW. Dzisiaj trwa pewien spór z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, czy biogazownia, która jest planowana przy ul. Zamiejskiej spełnia wymogi instalacji do recyklingu i czy można, bez wpisu do WPGO, korzystać z tych środków. Czekamy na informację ze strony ministra Kurtyki, niemniej jednak, gdyby ta biogazownia, która jest planowana i która powstanie, była wpisana – a jest to tylko zwykły zapis w dokumencie – nie byłoby żadnych dylematów, można by było od razu stwierdzić, że można aplikować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pieniądze, a mówimy tu o kilkudziesięciu milionach zł. Tym bardziej że Fundusz wstępnie jest zainteresowany finansowaniem tego typu inwestycji. Pamiętajmy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego, wzrastają ceny energii, dlatego bardzo ważne jest, aby gospodarka odpadami była przygotowana w sposób nowoczesny, aby nasze odpady wykorzystywać do produkcji energii niskoemisyjnej, bo energia z odpadów jest energią czystszą i tańszą niż ta, która dzisiaj pochodzi z węgla.

Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska, radna Rady Miejskiej w Łodzi: – Ja bym chciała zapytać Pana Marszałka, dlaczego tak bardzo nie kocha łodzian. Dlaczego powoduje swoimi decyzjami, że mieszkańcy Łodzi będą musieli dokonywać wyborów, które może nie są dla niego oczywiste. Dlaczego pani Krysia będzie musiała zdecydować, czy ma zapłacić za śmieci czy za leki? Dlaczego rodzina Kowalskich nie będzie miała placu zabaw dla swoich dzieci? Ponieważ nie będziemy mogli, jako samorząd, skorzystać ze środków zewnętrznych i będziemy musieli zbudować te instalacje ze środków własnych.

Marcin Bugajski, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego: – Od początku tej kadencji marszałek Grzegorz Schreiber (PiS), Zarząd Województwa i pisowska większość w sejmiku prowadzą politykę, która ogranicza konkurencję na rynku, zmniejsza liczbę instalacji, które mogłyby konkurować o pieniądze za zagospodarowanie odpadów komunalnych z Łodzi. To powoduje, w oczywisty sposób, wyższe ceny – do dziś musimy wywozić odpady do woj. dolnośląskiego, to jest wiele tysięcy kilometrów i wiele tysięcy ton, jeśli się patrzy na cały rok, a transport nie jest tani. Dziwimy się, że Pan Marszałek nie chce uwolnić konkurencji na rynku, bez tych instalacji śmieci będą coraz droższe i będzie to wina marszałka.

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są... więcej

Szczepienia bez zapisów w weekend

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W najbliższą sobotę i niedzielę (2-3 października) przed Atlas Areną (aleja ks. bp. Władysława... więcej

DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM konferencja metodyczna

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Jak skutecznie otwierać drzwi do zasobów kultury wszystkim? Skąd u animatorów, twórców i artystów... więcej

Kontakt