Zbuduj wulkan, który będzie dymił i wybuchnie. Oto nowe atrakcje i warsztaty w CNiT EC1

Nowe przestrzenie w Centrum Nauki i Techniki EC1 to nie tylko kilkadziesiąt stanowisk w czterech nowych strefach, ale również profesjonalne laboratoria chemiczne. Będzie można z nich korzystać na dwa sposoby: gości indywidualnych Centrum Nauki EC1 zaprasza na warsztaty laboratoryjne, zaś szkoły - w niedalekiej przyszłości - do współpracy dydaktycznej.

Nowe laboratoria chemiczne w Centrum Nauki i Techniki EC1 - mat. prasowe
Nowe laboratoria chemiczne w Centrum Nauki i Techniki EC1 , mat. prasowe

Laboratoria Centrum Nauki i Techniki EC1 to kolejne przestrzenie, w których goście Centrum będą mogli realizować swoje marzenie o staniu się, choć na chwilę, naukowcem lub odkrywcą. Składają się one z trzech sal laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku dawnej rozdzielni elektrycznej, oznaczonych symbolami L1, L2 i L3 - zupełnie tak, jak trzy fazy prądu przemiennego, który przed laty z budynku rozdzielni właśnie wyruszał w świat do mieszkańców Łodzi. Nawet kolorystyka zainstalowanych tu nowoczesnych, mebli laboratoryjnych koresponduje z kolorami szynoprzewodów, którymi niegdyś płynął prąd elektryczny. Czwarte laboratorium to przestrzeń prac koncepcyjnych, przygotowań zajęć, kompletowania zestawów doświadczalnych.

Laboratoria będziemy sukcesywnie wyposażać w nowoczesne sprzęty niezbędne do eksperymentalnego odkrywania tajników przyrody. Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny, nakierowany na proces badawczy oraz radosne odkrywanie świata. W ten sposób można się bardzo wiele nauczyć, nie tracąc jednak przyjemności i frajdy, która może i powinna temu towarzyszyć.

Działanie laboratoriów inaugurujemy warsztatami zatytułowanymi "Wulkan Energii". Przez około 1,5 godziny nasi Goście nie tylko dowiedzą się wiele o wulkanach, ale też sami zbudują modele i doprowadzą nawet do erupcji! Oczywiście wszystko jak zwykle w sposób niezwykle bezpieczny, choć oczywiście nie pozbawiony emocji.

Kiedy: Warsztaty "Wulkan energii" będą odbywać się w lutym i marcu 2019 r. W weekendy zaczynamy o godz. 11:00, 13:30, 16:00, w okresie ferii dodatkowo od wtorku do piątku o godz. 11:00 i 15:00. W okolicach Walentynek możliwe są zmiany terminów - przygotowujemy coś specjalnego!

Bilety: Dostępne w kasach EC1 Łódź w dwóch wersjach:

 • dla gości posiadających bilet do Centrum Nauki i Techniki EC1: 10,00 zł / os.
 • dla gości przychodzących tylko na warsztaty: 20,00 zł / os.

Gdzie: Centrum Nauki i Techniki EC1, wejście główne od ul. Wojciecha Jerzego Hasa (od strony dworca Łódź Fabryczna). Miejscem zbiórki uczestników warsztatów jest kawiarnia "Roz/dzielnia" mieszcząca się na poziomie 2 koło turbogeneratora i kuli Kina Sferycznego.

Polecane aktualności

Łódź stawia na rehabilitację - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W Łodzi powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji

Jolanta Baranowska / UMŁ

Łódź stawia na rehabilitację. W mieście powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji, które... więcej

Można wylicytować przedmioty zagubione czy porzucone przez właścicieli - mat. BRZ

Aukcja Biura Rzeczy Znalezionych. Na sprzedaż rowery, narzędzia, portfele i inne

Adam Góra / WZKzM

8 maja o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153... więcej

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.