Poniżej znajdują się wykazy wniosków wraz z ich skanami oraz skanami kart analiz. Kolorowe numery ID oznacza rekomendację Zespołu lub Doraźnej Komisji lub ds. Budżetu Obywatelskiego:

 • czerwony - negatywna,
 • zielony - pozytywna,
 • żółty - wniosek odesłany do ponownej analizy.

Poznaj wnioski Ponadosiedlowe zgłoszone do BO 2017/2018

LP ID WNIOSKU WNIOSEK KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ
1.  L0001 Piesze metro.
Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
2. L0002

Rowerem wzdłuż Kopcińskiego - umożliwienie przejazdu wzdłuż ulicy na skrzyżowaniach, wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego, skrzyżowania z Narutowicza, Nawrot.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (2).

  karta analizy
3. L0003 Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
Lokalizacja - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
  karta analizy
4. L0004 Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ul. Nawrot.
Lokalizacja - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Nawrot wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Nawrot i ulicy Kopcińskiego.
  karta analizy
5. L0005 Park Julianowski - dla pieszych i rowerzystów.
Lokalizacja - chodnik i pasy zieleni po północnej stronie i jezdnię na działkach B26-551/12 i B26-551/13.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
6. L0006 Przyjazny Park Julianowski dla rowerzystów i pieszych.
Lokalizacja - Park Julianowski.
 karta analizy
7. L0007

Przyjazny Las Łagiewnicki dla rowerzystów i pieszych.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.

  karta analizy
8. L0008 Przejazd dla rowerów przez al. Śmigłego-Rydza w ciągu ul. Przybyszewskiego.
Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Śmigłego-Rydza oraz ul. Przybyszewskiego.
WNIOSEK
WYCOFANY PRZEZ
 WNIOSKODAWCĘ
9. L0009 Łódź buduje strzelnicę!
Lokalizacja - P16-33/6 Park na Zdrowiu. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
karta analizy (2)
10. L0010 Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa.
Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.
  karta analizy
11.  L0011 Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od ul. Narutowicza do Ronda.
Lokalizacja - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Kopcińskiego.
  karta analizy
12. L0012 "Zarybienie" podwójnych okien w autobusach MPK - plastikowe rybki w zalanych wodą oknach.
Lokalizacja - Autobusy MPK z podwójnymi szybami.
  karta analizy
13. L0013 Tramwaj bez korków na rondzie Solidarności.
Lokalizacja - Ulica Pomorska przy rondzie Solidarności. Strona wschodnia: na wysokości posesji Pomorska 106. Strona Zachodnia: na wysokości posesji Pomorska 107/113, 115, 115a, 117.
  karta analizy
14. L0014 Tandemy do Łódzkiego Roweru Publicznego - dwuosobowy rower dostępny dla każdego.
Lokalizacja - Rowery będą funkcjonować na terenie całego miasta, w stacjach które już są ustawione przez Zarząd Dróg i Transportu. Zatem będą wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę.
  karta analizy
15. L0015 Pracownia Tomatisa - modernizacja gabinetu logopedycznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi.
Lokalizacja - ul. Roosevelta 11/13, 90-056 Łódź.

 karta analizy

16. L0016 Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie stawu III: postawienie fontanny, postawienie mostu dla ruchu pieszego, zagospodarowanie i aranżacja terenu.
Lokalizacja - Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty - Łagiewniki.
  karta analizy
17. L0017 Wystawa psów nierasowych.
Lokalizacja - ul.Piotrkowska/ Pasaż Schillera.
  karta analizy
18. L0018 Planeta Łodzian - Festiwal Akcji Międzygalaktycznych.
Lokalizacja - EC1/Nowe Centrum Łodzi.
  karta analizy
19. L0019

Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla Dzieci z Pałacu Hospicjum Stacjonarnego.
Lokalizacja -  PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.

  karta analizy
20. L0020 Pozwól mi żyć — arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
karta analizy
21. L0021 www.wyszukaj.xyz - szybki dostęp do (pod)miejskich stron internetowych poprzez zmianę w przeglądarce internetowej strony startowej.
Lokalizacja - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia", Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Bałucki Ośrodek Kultury "Rondo", Centrum Kultury Młodych, Centrum Kultury Młodych - Klub "Dąbrowa" - filia, Dom Kultury "502", Dom Kultury "Ariadna", Dom Kultury "Widok", Łódzki Dom Kultury, Urząd Miasta Łodzi, Delegatury, CIT-y, PUP-y.
  karta analizy
22. L0022 Park Helenów powrót do XIX w.
Lokalizacja - Park Helenów.
  karta analizy
23. L0023 Tańczące czerwone światło przy „Stajni Jednorożców".
Lokalizacja - Dowolnie wybrane przejście dla pieszych w okolicy „Stajni Jednorożców".
  WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
24. L0024 Chodnikowa sygnalizacja świetlna na ul. Piotrkowskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z ulicami na długości od „Stajni Jednorożców" do pl. Wolności.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
25. L0025

Ul. Admiralska - zakup i montaż lustra drogowego prostokątnego.
Lokalizacja -  Skrzyżowanie ul. Admiralskiej z ul. Gibalskiego 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU 

 WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
26. L0026 Budowa sygnalizacji świetlnej - bezpieczna droga do szkoły i pracy.
Lokalizacja - W obrębie skrzyżowania ulic Lutomierskiej i Piwnej. Właściciel działki Łódź-Miasto na prawach powiatu. Władającym jest Zarząd Dróg i Transportu. 
  karta analizy
27. L0027 Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną.
Lokalizacja -  ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
 karta analizy (2)
28. L0028 Pomnik Hanny Zdanowskiej.
Lokalizacja - Przy bramie starego Lunaparku w parku na Zdrowiu. 
  karta analizy
29. L0029 Sosny na Sosnowej - bezpiecznej i nowej.
Lokalizacja - Otoczenie Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9 - sąsiadujące ze szkołą ulice: Senatorska, Milionowa, Szczucińska, działki nr: G3-30/4, G3-30/6, część działki G3-30/2, część działki G3-41/7, część działki G3-41/4, część działki G3-42/4, część działki G3-42/3, część działki G3-47/5, część działki G3-47/6, część działki G3-47/7.
  karta analizy
30. L0030 Wygońmy smog z naszej Łodzi.
Lokalizacja - Łódź.
  karta analizy
31. L0031

Remont i modernizacja podjazdu.
Lokalizacja - 3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36. 

  karta analizy
32. L0032 Budowa boiska wielofunkcyjnego w XXIII LO.
Lokalizacja - XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, al. Piłsudskiego 159. 
  karta analizy
33. L0033 Psi Park.
Lokalizacja - Park im. Baden-Powella, działka nr W15-5/10.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU 
  karta analizy
34. L0034 Remont Pasażu Schillera - wymiana nawierzchni, ustawienie kolorowych lamp.
Lokalizacja - Pasaż Schillera.
  karta analizy
35. L0035 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej jezdni ul. J. Dąbrowskiego-Etap I.
Lokalizacja - Projektowana ścieżka położona będzie wzdłuż północnej jezdni ul. J. Dąbrowskiego, pomiędzy al. Gen. Rydza - Śmigłego, a ul. Podhalańską. 
  karta analizy
36. L0036 Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Kopcińskiego 29, Łódź-Sródmieście. 
  karta analizy
37. L0037

Biegówki na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego. 

  karta analizy
38. L0038 Święto San Escobar.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska.
  karta analizy
39. L0039 Grota Solna w kształcie maski Dartha Vadera otoczona przez szturmowców. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem
  karta analizy
40. L0040

Utworzenie łódzkiej platformy cyfrowej do nauki programowania komputerowego dla dzieci dostępnej on-line.
Lokalizacja - EC1 - Nowe Centrum Łodzi lub inne miejsce. 

  karta analizy
karta analizy (2)
41. L0041 Książki dla Górnej - zakup książek dla czytelników bibliotek na Górnej.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna wraz z podległymi filiami, Łódź, ul. Paderewskiego 11a. 
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
42. L0042 Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego - wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego od wiaduktu do ul. Lodowej.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego od wiaduktu do ul. Lodowej. 
  karta analizy
43. L0043 Animal Patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt.
Lokalizacja - Łódź.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
44. L0044 Zajezdnia Muzealna Brus - zakup ławek dla zwiedzających.
Lokalizacja - ul. Konstantynowska 115. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
45. L0045 Poznaj przyjaciół z dzieciństwa - rozbudowa i promocja szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa".
Lokalizacja - działka nr S2-281/8 lub S2-285. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU 
  karta analizy
46. L0046 Ankieta dotycząca zakresu i przebiegu Trasy Karskiego na Starym Polesiu.
Lokalizacja - Mieszkańcy Miasta Łodzi.
karta analizy
47. L0047 Wybudowanie strefy „Drop Off" przed żłobkiem nr 13 oraz miejsc parkingowych w ciągu ulicy Tagorea.
Lokalizacja - Ulica Tagorea. 
  karta analizy
48. L0048 Grembach - Ocalić od zapomnienia
Lokalizacja - Widzew, Niciarniana, Czechosłowacka, Kresowa, Pograniczna. 
  karta analizy
49.  L0049 Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
50.  L0050 NA RATUNEK SZYBKO l SPRAWNIE - zakup specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW ŁÓDŹ.
Lokalizacja - Całe miasto. 
  karta analizy
51.  L0051 Skróćmy czas realizacji interwencji- zakupmy samochody dla Straży Miejskiej.
Lokalizacja - Miasto Łódź. 
  karta analizy
52.  L0052 Stacja Roweru Publicznego.
Lokalizacja - Łódź, ul. Rydzowa 22/24 obręb CH - Ryneczku Osiedlowego. 
  karta analizy
rekomendacja uzupełniająca
53.  L0053 Budowa (adaptacja) budynku na łaźnię dla osób bezdomnych w Łodzi.
Lokalizacja - Budynek w okolicy: Nawrot, Kilińskiego, Legionów, Zachodnia, Pułku Strzelców Kaniowskich. Usytuowania w centrum miasta, nie peryferia, nie Piotrkowska. 
  karta analizy
54.  L0054 Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi. 
  karta analizy
55. L0055 Ścieżka rowerowa w Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa, działki 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8 w obrębie B-16. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
 karta analizy
56. L0056 Centrum przesiadkowe Łódź - ul. Północna - ożywienie i wykorzystanie pętli tramwajowej w Parku Staromiejskim.
Lokalizacja - Łódź, ul. Północna - Park Staromiejski. 
  karta analizy
57. L0057 System Informacji Smogowej - prewencyjny informator antysmogowy.
Lokalizacja - Łódź. 
  karta analizy
58. L0058 Programowanie jako język przyszłości - szkolenia z programowania dla szkół podstawowych.
Lokalizacja - Łódź. 
  karta analizy
59. L0059 Przejezdna ul. Włókniarzy - poprawa organizacji jazdy.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Włókniarzy, Konstantynowska, Legionów. 
  karta analizy
60. L0060

Przejezdna droga do szkoły pracy wykonanie nakładki asfaltowej na nieutwardzonych fragmentach ulic Listopadowa Obłoczna Hyrna.
Lokalizacja - ul. Hyrna od Dębowskiego do Listopadowej - 440mb; ul. Obłoczna od Listopadowej do Kamykowej oraz do wjazdu na drugie osiedle Hyrna - 490mb. Ul. Listopadowa do bloków nr 1 do istniejącego asfaltu przy Czecha - 980mb.

  karta analizy
61. L0061

Konkurs na projekt Starego Rynku.
Lokalizacja - Stary Rynek.

  karta analizy
62. L0062

Montaż odświeżaczy powietrza w pojazdach komunikacji miejskiej.
Lokalizacja - miasto Łódź.

  karta analizy
63. L0063

Czarodziejskie podwórko.
Lokalizacja - Więckowskiego 32.

  karta analizy
64. L0064

Utworzenie przystanku tramwajowego dla Politechniki i ZSP nr 19, na alei Politechniki przy ulicy Żwirki.
Lokalizacja - al. Politechniki przy ulicy Żwirki w miejscu obecnego przejścia dla pieszych, działka nr P28-7/10.

  karta analizy
65. L0065

Dodatkowe miejsca do siedzenia przy przystanku tramwajowym - Gdańska - Struga.
Lokalizacja - Miejsce obok przystanku tramwajowego - Gdańska-Struga.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU 

  karta analizy
66. L0066

Wiata przystankowa na rogu Struga/Gdańska.
Lokalizacja - Róg Struga/Gdańska, działka nr P19-256/10.

  karta analizy
67. L0067

Rekreacja i wypoczynek w Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja  - Las Łagiewnicki.

  karta analizy
68. L0068

Modernizacja nawierzchni na ul. Telefonicznej.
Lokalizacja - Telefoniczna od ul. Czorsztyńskiej do ul. Weselnej, obręb W13, działka nr 29/37 i działka nr 29/33.

  karta analizy
69. L0069

Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne.
Lokalizacja - MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.

  karta analizy
70. L0070

Podwórzec Staromiejski - woonerf i trasa rowerowa od ul. Zachodniej, przez Stary Rynek do Parku Ocalałych.
Lokalizacja - ul. Drewnowska na odcinku od ul. Zachodniej do Starego Rynku, ul. Bojowników Getta Warszawskiego, na odcinku od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej, aleja wzdłuż południowej strony ul. Wojska Polskiego przy ogródkach działkowych od istniejącej ścieżki rowerowej u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i Źródłowej.

  karta analizy
71. L0071 Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
Lokalizacja - ul. Drużynowa 3/5, Łódź.
  karta analizy
72. L0072

Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
Lokalizacja - ul. Lniana 9, Łódź.

  karta analizy
73. L0073 Łodzianie grają w bule.
Lokalizacja -  Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ulicy Zgierskiej obok istniejących już boisk do tenisa i siatkówki lub boiska do koszykówki.
  karta analizy
74. L0074 Budki dla kotów wolno żyjących.
Lokalizacja - Łódź.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
75.

L0075

Kameralna Skierniewicka.
Lokalizacja - Ulica Skierniewicka od nr. 1- 13 na odcinku od ul. Przędzalnianej do al. Śmigłego Rydza. 

  karta analizy
76. L0076 Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami przeciwpożarowymi.
Lokalizacja - DPS im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
  karta analizy
77. L0077 Ćwiczyć po Łódzku - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.
Lokalizacja - Łódź - obiekty sportowe i rekreacyjne, parki.
  karta analizy
78. L0078 Jemy zdrowo kolorowo w pałacowych wnętrzach.
Lokalizacja - nr działki: P20-116/7, Żeromskiego 105 Łódź.
  karta analizy
79. L0079 Wstydliwy Lublinek?
Lokalizacja - Dworzec PKP Lublinek.
  karta analizy
80. L0080 "Fabryczny" - dworzec dostępny dla pieszych.
Lokalizacja - Między wschodnim wyjściem z Dworca Łódź Fabryczna, a ulicą Nowotargową.
  karta analizy
81. L0081 Radość dziecka II.
Lokalizacja - ul. Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, 90-559 Łódź teren Szkoły Podstawowej nr 152.
  karta analizy
82. L0082 Ogród Różany w wiktoriańskim stylu. Wg istniejącego projektu.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.
  karta analizy
83. L0083 Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii i do Parku Źródliska.
Lokalizacja - Fragment   placu   Zwycięstwa   -   ulica   łącząca   ul.   Targową   z   al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2.
  karta analizy
84. L0084 Parking w Centrum Łodzi + 20 drzew + nowe miejsca do parkowania.
Lokalizacja - Plac Komuny Paryskiej – parking.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
karta analizy (2)
85. L0085 Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap l (plac zabaw).
Lokalizacja - Przy ulicy Józefa. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
86. L0086 Ścieżka rowerowa przy ulicy Rąbieńskiej.
Lokalizacja - ul. Rąbieńska od Krakowskiej do Szczecińskiej (3400m).
  karta analizy
87. L0087 Kajaki na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.
  karta analizy
88. L0088 Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Rojnej 18a.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.
  karta analizy
89. L0089 Modernizacja nagłośnienia na lodowisku „Bombonierka".
Lokalizacja - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 - Łódź Lodowisko „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
90. L0090 Monitoring występowania zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród dzieci i młodzieży Łodzi.
Lokalizacja - Cała Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
karta analizy (2)
91. L0091 California od nowa! Budowa skateparku i rewitalizacja terenu/zieleni w obrębie Parku Podolskiego.
Lokalizacja - Teren dawnego skateparku "California". Ulokowany w pobliżu ulic Władysława Strzemińskiego i Zapadłej, przy Parku Podolskim. Dzielnica: Widzew Nr działki: W30-54/9 Nr działki GUS: 106106 9.0030.54/9.
  karta analizy
92. L0092 Język obcy nie taki obcy - ćwiczenia i zadania edukacyjne na tablicy multimedialnej.
Lokalizacja - Przedszkole Miejskie Nr 71 w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r nr 19.
  karta analizy
93. L0093 Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
karta analizy (2)
94. L0094 Wyspa dla lemurów wari.
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU 
  karta analizy
95. L0095 Zdrowe zęby - piękny uśmiech - profilaktyka wykrywania próchnicy i wad zgryzu łódzkich dzieci realizowana przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna" w Łodzi.
Lokalizacja - Miejskie  Centrum   Medyczne  „Górna"  w  Łodzi  z  siedzibą  Łódź,   ul.   Felińskiego  7. Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Łodzi.
  karta analizy
96. L0096 Termomodernizacja schroniska dla kobiet i dzieci w Łodzi.
Lokalizacja - ul. Kwietniowa 2/4, Łódź.
  karta analizy
97. L0097 Nowe ławeczki – estetyczny amfiteatr w Parku im. J. Piłsudskiego.
Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.
  karta analizy
98. L0098 Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego.
Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.
  karta analizy
99. L0099 Specjalistyka w Łodzi dostępna od zaraz.
Lokalizacja - Łódź.
  karta analizy
100. L0100 Boisko Wielofunkcyjne i wyposażenie Siłowni hali sportowej „Anilana”.
Lokalizacja - ul. Sobolowa 1 – Hala „Anilana”.
  karta analizy
101. L0101 Parklet wraca na Andrzeja!
Lokalizacja - ul. Andrzeja Struga, na odcinku pomiędzy Piotrkowską, a al. Kościuszki.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
102. L0102 Program „Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych działań".
Lokalizacja - Miasto Łódź.
  karta analizy
103. L0103 „Od juniora do seniora" - mały kompleks rekreacyjno-sportowy.
Lokalizacja - Mały kompleks rekreacyjne - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga24 w Łodzi.
  karta analizy
104. L0104

Badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta pod kątem przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży.
Lokalizacja - Staw przy ul. Przędzalnianej.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU

  karta analizy
105. L0105

Zagospodarowanie zieleni na skwerze przy dworcu Łódź-Kaliska.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Bandurskiego, al. Włókniarzy i ul. Karolewskiej.

  karta analizy
106. L0106 Remont Chodnika.
Lokalizacja - ul. Lipowa, od ul. 6 Sierpnia do A. Struga.
  karta analizy
107. L0107 WORKOUT PARK WIDZEW - instalacja kalisteniczna.
Lokalizacja - Środkowa część parku Baden Powella w pobliżu górki.
  karta analizy
108. L0108 Ekrany akustyczne dla autostrady Al na odcinku Stryków - Tuszyn.
Lokalizacja - Działka numer 287/29 w obrębie W-38 położona bezpośrednio przy nowym odcinku autostrady Al na odcinku Stryków-Tuszyn na wysokości całej dzielnicy Łódź-Widzew.
  karta analizy
109. L0109 WORKOUT PARK JULIANOWSKI - instalacja kalisteniczna.
Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza (Julianowski) - wydzielony plac zabaw z urządzeniami fitness w północnej (leśnej) części parku. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
110. L0110 Kamienie Pamięci. Pomnik łodzian ofiar II wojny światowej.
Lokalizacja - Śródmieście - rejon ul. Próchnika, Piotrkowskiej, Pomorskiej, Wólczańskiej.
  karta analizy
111. L0111 Hospicjum dla Łodzian. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na teranie przy ul. Pojezierska 45/51.
  karta analizy
karta analizy (2)
112. L0112 Wczesne wykrywanie i korygowanie wad postawy u małych dzieci.
Lokalizacja - Żłobki Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
  karta analizy
113. L0113 Zieleń na skrzyżowaniu Marszałków.
Lokalizacja - Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul. Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków.
  karta analizy
114. L0114 Wielkie szaleństwo - festiwal zabawy dla najmłodszych.
Lokalizacja - Plac Dąbrowskiego.
  karta analizy
115. L0115 Kosmiczny Fabryczny.
Lokalizacja - Front dworca fabrycznego od ulicy Kilińskiego.
  karta analizy
116. L0116 Prosto Milionową.
Lokalizacja - Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do Urzędu Pracy.
  karta analizy
117. L0117 Budowa parkingu Kolorowego Centrum.
Lokalizacja - Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, Łódź ul. Żabia 10/12.
  karta analizy
118. L0118 Upiększmy Łódź - edycja 2 (ulepszona).
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
karta analizy
119. L0119 Łódzki podróżnik - figurka podróżnika przed dworcem Łódź Fabryczna.
Lokalizacja - Wejście do dworca od strony ulicy Kilińskiego.
  karta analizy
120. L0120 Nowoczesna al. Schillera.
Lokalizacja - al. Schillera.
  karta analizy
121. L0121 Śmieci do kosza - stop rozlepianiu ulotek na mieście!
Lokalizacja - Całe miasto.
  karta analizy
122. L0122 SMOG w Łodzi Łódzki Alarm Smogowy.
Lokalizacja - Obok dworca Łódź Fabryczna oraz EC1 gdzie mieści się Centrum Nauki i Techniki.
  karta analizy
123. L0123 Mobilne wspracie interwencyjne.
Lokalizacja - MOPS w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102A.
  karta analizy
124. L0124 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej obejmujące pracowników MZŻ w Łodzi oraz rodziców/opiekunów dzieci.
Lokalizacja - Szkolenia dla rodziców/opiekunów i pracowników 30 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przeprowadzone będą na terenie Łodzi w salach zapewnionych przez organizatora.
  karta analizy
125. L0125 Bracia i Siostry - program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Lokalizacja - Warsztaty będą realizowane w szkołach, świetlicach środowiskowych na terenie Łodzi, w instytucjach kultury takich jak: Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, w przestrzeni publicznej, w parkach.
  karta analizy
126. L0126 Z wirtualu do realu - gry w terenie dla młodzieży.
Lokalizacja - Łódź i okolice Łodzi - w odniesieniu do miejsca realizacji zajęć, dzielnica Bałuty - w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników -szczególnie uczniowie i absolwenci ze SP nr 48, SP nr 54, SP nr 55, SP nr 56, SP nr 71, SP nr 101, SP nr 116, SP nr 120, SP nr 122, SP nr 142, SP nr 153, SP nr 166.
  karta analizy
127. L0127 Obywatel Rodzic - przystanki z łamigłówkami dla dzieci.
Lokalizacja - Wybrane przystanki MPK (co najmniej 50 szt).
 WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
128. L0128 Obywatel Rodzic - z dzieckiem na święcie Łodzi.
Lokalizacja - Teren Święta Łodzi (np. pasaż Schillera i pasaż Rubinsteina).
  karta analizy
129. L0129 Łódzka przystań motocyklowa.
Lokalizacja - ul. Maratońska (obok C.H. RETKINIA).
  karta analizy
130. L0130 Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży.
Lokalizacja - Całe miasto - szkoły.
  karta analizy
131. L0131 "Akademia Wolontariatu Seniora".
Lokalizacja - Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
132. L0132 Animacja Społeczna na ulicach Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
133. L0133 JUŻ DOBRZE - JESTEM ! - opiekunki dla dzieci z Domu Dziecka dla Dzieci Chorych.
Lokalizacja - Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi" ul. Wierzbowa 13.
  karta analizy
134. L0134 "Kusocińskiego - wygodna i bezpieczna" - dodatkowe parkingi i przejścia dla pieszych, uspokojenie ruchu.
Lokalizacja - ul. Kusocińskiego od pawilonów handlowo-usługowych do ul. Hufcowej.
  karta analizy
135. L0135 "Deptak Botanik" - Droga pieszo-rowerowa Hufcową - Retkińską przy Ogrodzie Botanicznym.
Lokalizacja - Droga gruntowa wzdłuż południowego ogrodzenia "Ogrodu Botanicznego" łącząca ulice Hufcową i Retkińską równolegle do Kusocińskiego.
  karta analizy
136. L0136 Lumumbowo OdNowa.
Lokalizacja - ul. Patrice Lumumby - od Pomorskiej do Porannej (około 130 metrów).
  karta analizy
137. L0137 Miejskie Centrum Aktywnego Seniora.
Lokalizacja - Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
   karta analizy 
138. L0138 Wykonanie szybu windowego wraz z obsługą geodezyjną w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi.
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi, ul. Siarczana 29/35.
  karta analizy
139. L0139 Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Niciarnianej.
Lokalizacja - Boisko przy ul. Niciarnianej pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Małachowskiego.
  karta analizy
karta analizy (2)
karta analizy (3)
140. L0140 Witacz Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138.
Lokalizacja - Teren pomiędzyy torami tramwajowymi na al. Piłsudskiego na wysokości stadionu miejskiego przy Piłsudskiego 138.
  karta analizy
karta analizy (2)
141. L0141 Łódzka woda najlepsza - poidełka.
Lokalizacja - Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła). 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
142. L0142 Utwardzenie parkingu pod cm. Zarzew od strony ul. Lodowej - etap 1.
Lokalizacja - Parking przy cmentarzu na Zarzewie wzdłuż ul. Lodowej - od Papierniczej do stoisk handlowych przy głównym wejściu.
  karta analizy
143. L0143 Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja - Łódź, ul. Wycieczkowa 77.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
144. L0144 Całoroczna hala łukowa nad kortem tenisowym.
Lokalizacja - SP nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9.
  karta analizy
145. L0145 Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej.
Lokalizacja - Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (2).
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (3).
  karta analizy
karta analizy (2)
karta analizy (3)
146. L0146 Budowa oświetlenia w alei Zdrowie od krańcówki tramwajowej do ul. Jarzynowej w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
   karta analizy 
147. L0147 NOWE "stare" ścieżki w Parku na Zdrowiu - utwardzenie i oświetlenie drogi do Strefy Rekreacji i Wypoczynku.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
karta analizy
148. L0148 Ulica Kopcińskiego - rowery na buspasy.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ronda Solidarności.
  karta analizy
149. L0149 W POKOLENIACH SIŁA - place zabaw i siłownie plenerowe w Parku Baden-Powella w Łodzi.
Lokalizacja - Park Baden-Powella, działka nr W15-5/10, Stoki.
  karta analizy
150. L0150 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR Łódź, ul. Popiełuszki 13b. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
151. L0151 Remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na Lodowisku Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR Łódź, ul. Popiełuszki 13b.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
152. L0152 Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym.
Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
153. L0153 Aktywne wakacje - zajęcia w czasie wolnym podczas wakacji - kolonie.
Lokalizacja - 33 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kusocińskiego 116.
  karta analizy
154. L0154 Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), dla studentów i nie tylko.
Lokalizacja - Przystanek autobusowy Żeromskiego - szpital im. WAM (1519).
  karta analizy
155. L0155 Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot?. Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz?
Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.
  karta analizy
156. L0156 Utworzenie linii autobusowej wzdłuż ulicy Drewnowskiej, łączącej osiedla: Zdrowie-Mania, Mireckiego, Złotno z okolicami Manufaktury.
Lokalizacja - Trasa: Złotno - Krakowska - Biegunowa - Solec - Drewnowska - Zachodnia Zachodnia - Ogrodowa - Kasparzaka* - Długosza* - Włókniarzy - Drewnowska - Solec - Borowa - Siewna - Złotno.
  karta analizy
157. L0157 Budowa drogi rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ulicy Waltera-Janke na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej.
Lokalizacja - ulica Waltera Janke od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej.
  karta analizy
158. L0158 Budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka i Plocka.
Lokalizacja - Ulice: Pienista, Maczka, Sołtyka i Plocka.
  karta analizy
159. L0159 Basen dla Chojen.
Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Powszechna 15.
  karta analizy
160. L0160 Poznajmy naszych idoli - spotkania z autorytetami i idolami dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Jedno z centrów handlowych w centrum Łodzi, bądź przestrzeń publiczna (na przykład Stary Rynek).
WNIOSEK ZŁOŻONY 
NIEZGODNIE
Z WYMOGAMI
FORMALNYMI
161. L0161 Laweta dla Straży Miejskiej.
Lokalizacja - Łódź.
  karta analizy
162. L0162 Kaczkomat - zdrowy pokarm dla kaczek.
Lokalizacja - Park im. Reymonta.
  WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
163. L0163 „Wyjście z cienia" - ośmielenie uczniów i rozwijanie kreatywności poprzez teatralną edukację artystyczną.
Lokalizacja - ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
  karta analizy
164. L0164 Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na wysokości ulic: Hubala oraz Tomaszewicza.
Lokalizacja - W pasie drogowym al. Wyszyńskiego.
  karta analizy
165. L0165 „Roboty na kłopoty" - kreatywne rozwijanie umiejętności informatyczno - technicznych poprzez warsztaty z programowania i robotyki.
Lokalizacja - ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
  karta analizy
166. L0166 LOVELAS - z mapą po Lesie Łagiewnickim.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki - północna część, na północ od ul. Okólnej. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
167. L0167 Budowa hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i c.o. oraz utwardzeń. 
Lokalizacja - Sp nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", ul. Łanowa 16.
  karta analizy
168. L0168 "Łódź w obrazku" Fotoksiążka dokumentująca klimat śródmieścia Łodzi przed rewitalizacją.
Lokalizacja - Łódź.
  karta analizy
169. L0169 "Pit stopy dla rowerów".
Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).
  karta analizy
170. L0170 Szkoła pod chmurami.
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 , 92-207 Łódź, ul. Niciarniana 2a.
  karta analizy
171. L0171 Dostosowanie auli do potrzeb poszerzenia oferty edukacyjnej i kulturalnej Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
Lokalizacja - aI. Wyszyńskiego 86 Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.
  karta analizy
172. L0172 Modernizacja ulicy Obywatelskiej odcinek Nowe Sady - Waltera Janke.
Lokalizacja - ulica Obywatelska od ulicy Nowe Sady do Waltera Janke.
  karta analizy
173. L0173 Orientacyjne tablice informacyjne na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza oraz S. Żeromskiego.
Lokalizacja - Przejście podziemne na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza oraz S. Żeromskiego między przystankami zlokalizowanymi na tymże węźle komunikacyjnym.
  karta analizy
174. L0174 Uniwersytecka odNOWA. Etap I: remont chodników od Ronda Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach.
Lokalizacja - ul. Uniwersytecka: strona nieparzysta (nry 19/21, 23, 25, 27, 29/31, 33, 35) oraz parzysta (od placu Pokoju i posesji przy Wierzbowej 16, Uniwersytecka 38/40, 42/44 oraz 46/48).
  karta analizy
175. L0175 Uniwersytecka 19/21 - 23/35: podwórko odNOWa.
Lokalizacja - ul. Uniwersytecka 19/21, 23, 25, 27, 29/31, 33, 35.
  WNIOSEK
WYCOFANY PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ
176. L0176 Kwarcowa odNOWA: woonerf na Kwarcowej.
Lokalizacja - ul. Kwarcowa na całej długości.
  karta analizy
karta analizy (2)
177. L0177 Led Latarnie - bardziej naturalne i energooszczędne światło z latarni miejskich na ul. Piotrkowskiej.
Lokalizacja - ul.Piotrkowska na odcinku od Placu Wolności do ul. Rewolucji 1905r. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
178. L0178 Antysmogowa, zielona i ekologiczna trasa WZ - pokrycie antysmogowym mchem, trawą betonowych zapór i torowiska!
Lokalizacja - betonowe zapory tunelu ul. Piłsudskiego od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej - strony od chodników.
  karta analizy
179. L0179 Posiłki zawieszone dla potrzebujących - promocja zawieszonych posiłków wśród potrzebujących i mieszkańców.
Lokalizacja - całe miasto.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
180. L0180

ReMurale: odnowienie łódzkich starych murali - wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego.

Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), www.murale.mnc.pl/m_069.htm).


KARTA ZMIAN WE WNIOSKU
  karta analizy
181. L0181 Akademia Bezpiecznego Rowerzysty - krótkie kursy w stacjach roweru miejskiego.
Lokalizacja - stacje roweru miejskiego.
  karta analizy
182. L0182 Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej na Radogoszczu.
Lokalizacja - działka nr B4-51/27, u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
  karta analizy
183. L0183 "Koty na Kocim Szlaku" - nowa atrakcja turystyczna Księżego Młyna.
Lokalizacja - nowy koci szlak i tereny do niego przylegające, działki nr : W25-91/2, W25-89/1, W25-84/2.
  karta analizy
184. L0184 Likwidacja barier architektonicznych -  montaż windy wewnętrznej dla pacjentów Przychodni CEREO - MED. ul. Zbocze 18a.
Lokalizacja - NZOZ CEREO - MED., ul. Zbocze 18A, działka nr W12-398/26.
  karta analizy
185. L0185 CICHA NOC - ograniczeni prędkości ciężarówek w nocy do 30 km/h w celu zmniejszenia hałasu drogowego w Łodzi.
Lokalizacja - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie Łodzi.
  karta analizy
186. L0186 Depresja - dostrzegam, rozumiem, pomagam!
Lokalizacja - wybrane (chętne) szkoły podstawowe- klasy 6 i 7, gimnazja - klasy 2 i 3).
 karta analizy 
187. L0187 Park Golf  Łódź.
Lokalizacja - Teren pomiędzy ulicami : Konstantynowska-Kusocińskiego, Błonia Łódzkie.
  karta analizy
188. L0188 Nowy przystanek tramwajowy i bezpieczne przejście na jezdnię.
Lokalizacja - Piotrkowska 293/305.
  karta analizy
189. L0189 Alkomaty w stacjach roweru miejskiego - trzeźwi rowerzyści i kierowcy.
Lokalizacja - stacje roweru miejskiego.
  karta analizy
190. L0190 Zakup automatycznej toalety.
Lokalizacja - teren obiektu rekreacyjnego Arturówek w Łodzi.
  karta analizy
191. L0191 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych  oraz autokarów.
Lokalizacja - teren obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
192. L0192 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kopcińskiego 54 w Łodzi.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 54.
  karta analizy
193. L0193 Remont ulicy Krakowskiej od ulicy Złotno do Biegunowej.
Lokalizacja - ul. Krakowska od ulicy Złotno do Biegunowej.
  karta analizy
194. L0194 Budowa przejścia i ścieżki rowerowej nad rzeką Bałutką.
Lokalizacja - Rejon skrzyżowania ulic Siewna, Krakowska, Złotno równoległe do mostu na ulicy Siewnej.
  karta analizy
195. L0195 Przebudowa ulicy Traktorowej na odcinku między ulicą Aleksandrowską, a ulicą Rojną.
Lokalizacja - ciąg jezdny ul. Traktorowej na odcinku między ul. Aleksandrowską, a ul. Rojną.
  karta analizy
196. L0196 Kolorowe przedszkole miejskie nr 123 w Łodzi.
Lokalizacja - Rojna 24, oś. Teofilów, Batuty.
  karta analizy
197. L0197 Nie czekaj! Postaw na MŁODYCH ŁODZIAN. Projekt wsparcia dla młodych osób w pierwszym biznesie.
Lokalizacja - Łódź.
  WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
198. L0198 Świetlisto-muzyczne kamienice - koncerty muzyczne z pokazami świetlnymi.
Lokalizacja - Kamienice miejskie najlepiej przy ul. Piotrkowskiej lub przecznicach przy niej.
  karta analizy
199. L0199 Modernizacja Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (dawnego więzienia politycznego przy ul. Gdańskiej) - przygotowanie dokumentacji.
Lokalizacja - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Siedziba Główna, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
  karta analizy
200. L0200 Odnowa "Muszli Koncertowej" w Parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski).
Lokalizacja - Park Julianowski (park im. Adama Mickiewicza), Radogoszcz Łódź. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
201. L0201 15x10 - zakup 15 namiotów typu harcerskiego dla ZHR w Łodzi dla 100 dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Siedziba ZHR w Łodzi - 90-276 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r nr 9 lok 35 (z namiotów korzystać będą dzieci i młodzież z wszystkich dzielnic miasta, a namioty przekazane będą opiekunom, których drużyny działają w różnych dzielnicach).
  karta analizy
202. L0202 Stworzenie siłowni szkolnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.
Lokalizacja - Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi ul.Drewnowska 171.
  karta analizy
203. L0203 Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
204. L0204 Oświetlenie w Parku im. A. Mickiewicza - rejon altany oraz al. od ul. Zgierskiej do Folwarcznej.
Lokalizacja - Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ulicy Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
  karta analizy
205. L0205 Rewitalizacja ul. Kamińskiego.
Lokalizacja - Ulica Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905r.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
karta analizy (2)
206. L0206 Przycięcie drzew wzdłuż ul. Szczecińskiej na Bałutach.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Zadraż do granicy ze Zgierzem.
  karta analizy
207. L0207 Nowoczesna toaleta publiczna w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
  karta analizy
208.

L0208

Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark inaczej": Wzgórze 3 Wież ze Zjeżdżalniami.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
  karta analizy
209. L0209 Wielofunkcyjna maszyna do przesadzania drzew dla Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (2).
  karta analizy
karta analizy (2)
210. L0210 Upamiętnienie Łódzkich Włókniarek.
Lokalizacja - Skwer przy ulicy Paryskiej. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
211. L0211 Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Łodzi.
Lokalizacja - 90 do 120 placówek oświatowych, Szkoły Tańca należące do Polskiego Związku Tańca Freestyle, Teatr, Hale, sale taneczne.
  karta analizy
karta analizy (2)
212. L0212 Chcemy mural #MuremZaHanką.
Lokalizacja - Na nawierzchni przystosowanej pod wykonanie muralu, według uznania Miasta.
WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
213. L0213 Poleska Szkutnia.
Lokalizacja - Lokalizacja wskazana przez właściwy wydział Urzędu Miasta Łodzi w dalszym etapie realizacji
  WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
214. L0214 Scalmy ze sobą drogi rowerowe!
Lokalizacja - Ulice: Kopcińskiego od Piłsudskiego do Pomorskiej, Pałki od Pomorskiej do Telefonicznej, Jaracza od Kopcińskiego do Wierzbowej, park im. Stanisława Staszica, ulica Uniwersytecka od parku im. Stanisława Staszica do Narutowicza, ulica Traugutta od Kilińskiego do Piotrkowskiej, Ulica 6 Sierpnia od Piotrkowskiej do Żeligowskiego.
  karta analizy
215. L0215 Koszykówka w przedszkolu.
Lokalizacja - Jedno przedszkole w każdej dzielnicy.
  karta analizy
216. L0216 Organizacja miejskiego sylwestra 2017/2018.
Lokalizacja - Plac w centrum Łodzi.
  karta analizy
217. L0217 Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na Obiekcie Sportowym przy ul. Karpackiej 61.
Lokalizacja - teren Obiektu Sportowego przy ul. Karpackiej 61.
  karta analizy
218. L0218 Przebudowa ulicy Sztormowej - Osiedle, Pienista Retkinia. 
Lokalizacja - ulica Sztormowa od rondo 32A, od przejazdu PKP przy ul. Obywatelskiej do nr 32A.
  karta analizy
219. L0219 MPK dla lepszych widoków.
Lokalizacja - Łódź.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
  karta analizy
220. L0220 Jasne i praktyczne nazwy przystanków MPK.
Lokalizacja - np. istniejące przystanki na ulicy Tuwima.
  WNIOSEK
WYCOFANY PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ
221. L0221 Pasy nie dla rowerów.
Lokalizacja - Łódź.
  karta analizy
222. L0222 Zbiorcza 11 na nowo!
Lokalizacja - ul. Zbiorcza, blok - Zbiorcza 11, osiedle Stary Widzew.
  karta analizy
223. L0223 Tężnie solankowe w parku „Nad Jasieniem".
Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
  karta analizy
224. L0224 Rewitalizacja Parku „Nad Jasieniem" etap 1 - nowe aleje.
Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
  karta analizy
225. L0225 Boisko wielofunkcyjne w parku „Nad Jasieniem".
Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
  karta analizy
226. L0226 Chcemy w Łodzi pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po 1989r. premiera wolnej Polski. Badanie opinii społecznej.
Lokalizacja - Nie dotyczy.
  karta analizy
227. L0227 Chcemy możliwości negatywnego głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego!
Lokalizacja - Nie dotyczy.
  karta analizy
228. L0228 Stop budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają szerokość jezdni! Badanie opinii społecznej.
Lokalizacja - Nie dotyczy.
  karta analizy
229. L0229 Stop tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian.   
Lokalizacja - Nie dotyczy.
  karta analizy
230. L0230 Wiaty na rowery na osiedlach.
Lokalizacja - Różne lokalizacje, całe miasto. Osiedla mieszkaniowe składające się z bloków lub kamienic bez wind.
  karta analizy
231. L0231 "Nowoczesne twórcze przedszkole" - interaktywna pracownia mobilna dla każdego przedszkola.
Lokalizacja - Wszystkie łódzkie przedszkola.
  karta analizy
232. L0232 Pasy rowerowe - Miejsce roweru jest na jezdni - edycja 3.
Lokalizacja - Ulice w całej Łodzi.
  karta analizy
karta analizy (2)
233. L0233 "Tymienieckiego od nowa 1" - Przebudowa ul. Tymienieckiego odc. Piotrkowska - pos. 10.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku Piotrkowska (bez skrzyżowań) - posesja 10 włącznie (ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza) oraz działka przed posesją nr 10.
  karta analizy
234. L0234 "Tymienieckiego od nowa 2" - Przebudowa ul. Tymienieckiego odc. pos. 12 do końca wjazdu do Lidla.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr 12 do końca wjazdu do Lidla włącznie oraz działka przed budynkiem Tymienieckiego 16. 
  karta analizy
235. L0235 "Tymienieckiego od nowa 3" - Przebudowa ul. Tymienieckiego odc. Pos. 16D - ul. Kilińskiego.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr. 16D do ul. Kilińskiego bez skrzyżowania wraz z zieleńcem na północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania oraz zieleńcem przed pos. 16D.
  karta analizy
236. L0236 Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim.
Lokalizacja - Park Podolski - Łódź Zarzew.
  karta analizy
237. L0237 Razem dla Osiedli - Samoobsługowe Automaty Biletów Kolejowych na Dworcu PKP Łódź Kaliska.
Lokalizacja - Dzielnica: Polesie, Nr działki: P17-15/61, Nr działki GUS: 106104_9.00I7.15/61,  Powierzchnia: 0,0316 ha.
  karta analizy
238. L0238 Modernizacja (remont) drogi osiedlowej, utwardzenie (uporządkowanie) miejsc parkingowych.
Lokalizacja - Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej nr 39/41, 45/47, 49/51 i ulica Ossowskiego 10,12,14.
  karta analizy
239. L0239 Parking i postój taxi dla Złotna.
Lokalizacja - Osiedle Złotno, skrzyżowanie ulicy Złotno/Fizylierów. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
  karta analizy
karta analizy (2) 
240. L0240 Podjazd dla wózków dziecięcych na kładce.
Lokalizacja - Kładka nad torami łącząca ulicą Maratońską z ulicą Czerwonego Kapturka i Sztormową.
  karta analizy
241. L0241 Światło dla Zdrowia cz1. - czyli uzupełnienie oświetlenia przy Rondzie Orlicz-Dreszera w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
  karta analizy
242. L0242 Razem dla osiedli - poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym Doły.
Lokalizacja - Dzielnica: Bałuty, Nr działki: B53-4.
karta analizy
243. L0243 Remont ulicy Fabrycznej wraz z chodnikami.
Lokalizacja - ul. Fabryczna na odcinku od Przędzalnianej do Kilińskiego.
karta analizy
244. L0244 Montaż "zegarów" czasowych na światłach sygnalizacji miejskiej.
Lokalizacja - Łódź (cale miasto).
 karta analizy
245. L0245 Dinozaurowy Park ( edukacyjna aglomeracja) z możliwością odpoczynku.
Lokalizacja - Łódź, jeden z parków wyznaczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz przez Urząd Miasta w Łodzi. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
 karta analizy
246. L0246 Remont skrzyżowania.
Lokalizacja - Remont skrzyżowania ul. Przybyszewskiego/Kilińskiego.
 karta analizy
247. L0247 Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Brukowej 22.
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi (dzielnica Bałuty) przy ul. Brukowej 22. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
 karta analizy
248. L0248 Słowiańska Inspiracja - gra terenowa.
Lokalizacja - Nad Nerem.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (1). 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU (2). 
 karta analizy
249. L0249 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lutomierskiej i Piwnej. 
Lokalizacja - skrzyżowanie ulic Lutomierskiej i Piwnej 229/27 ,działka nr B46. 
karta analizy
250. L0250 Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Wycieczkowej. 
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa od ul. Warszawskiej do ul. Strykowskiej. 
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU. 
karta analizy
251. L0251 Nowych chodnik na Jarzynowej.
Lokalizacja - Osiedle Montwiłła –Mireckiego ulica Jarzynowa.
KARTA ZMIAN WE WNIOSKU.
karta analizy

 

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.