Podział środków między osiedla

Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)

Podział środków z budżetu obywatelskiego między osiedla

Rejon Nazwa osiedla Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach w/g stanu na 30.06.2016 r. Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)
BAŁUTY Bałuty Centrum 47.128 1.850.000
Bałuty Doły 42.241 1.680.000
Bałuty Zachodnie 6.819 440.000
Julianów-Marysin-Rogi 11.536 600.000
Łagiewniki 1.695 260.000
Radogoszcz 31.284 1.290.000
Teofilów-Wielkopolska 45.187 1.780.000
Wzniesień Łódzkich 1.307 250.000
GÓRNA Chojny 32.446 1.330.000
Chojny-Dąbrowa 49.014 1.900.000
Górniak 18.905 860.000
Nad Nerem 1.086 240.000
Piastów-Kurak 20.174 910.000
Rokicie 17.301 800.000
Ruda 11.394 600.000
Wiskitno 3.333 320.000
POLESIE Karolew-Retkinia Wschód 37.497 1.510.000
Koziny 10.456 570.000
Lublinek-Pienista 5.097 380.000
Montwiłła-Mireckiego 1.665 260.000
Retkinia Zachód-Smulsko 26.767 1.140.000
Stare Polesie 34.609 1.410.000
Zdrowie-Mania 3.135 310.000
Złotno 7.577 460.000
ŚRÓDMIEŚCIE Katedralna 38.429 1.540.000
Śródmieście-Wschód 18.626 850.000
WIDZEW Andrzejów 5.583 400.000
Dolina Łódki 2.011 270.000
Mileszki 1.807 260.000
Nowosolna 3.865 340.000
Nr 33 777 230.000
Olechów-Janów 20.906 930.000
Stary Widzew 22.531 990.000
Stoki-Sikawa-Podgórze 10.777 580.000
Widzew Wschód 38.595 1.550.000
Zarzew 20.503 920.000
       
SUMA KOŃCOWA   652.063 30 010 000
Kontakt