Projekty dopuszczone do głosowania w ŁBO 2019/2020

B001BC Fontanna Mieszkańców.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Inne
Lokalizacja projektu: Skwer Michaliny Wisłockiej.
Opis projektu: Remont lub budowa fontanny na Skwerze Michaliny Wisłockiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, remont istniejących i ułożenie nowych chodników wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze).
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73525/3835/B001BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73525/3836/kB001BC.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73525/3926/ZB001BC.pdf
B003LA Skwer mieszkańców Osiedla Łagiewniki.
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej).
Opis projektu: Budowa skweru dla mieszkańców Osiedla Łagiewniki, objęłaby budowę placu zabaw z przylegającym miejscem rekreacji dla seniorów. Dla najmłodszych zaplanowano urządzenia zabawowe typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe takie jak tuby, pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw będzie uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim jak: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Dla seniorów: stół do gry w szachy, dwie ławki, kosz na śmieci. Działka B11-81/17 została wskazana przez Naczelnika Leśnictwa Miejskiego jako możliwe miejsce realizacji zadania. Działka ma prawie 7 tys m. kw. i znajduje się na niej kamienica z trzema mieszkaniami komunalnymi. Na potrzeby skweru dla mieszkańców należy wydzielić i ogrodzić około 2500 m kw. działki i oddzielić teren od ww. kamienicy „zieloną ścianką" np. z iglaków. Mieszkańcy osiedla potrzebują wspólnego miejsca spotkań i nawiązywania relacji sąsiedzkich. Utworzenie skweru dla mieszkańców na Osiedlu Łagiewniki umożliwi integrację dzieci, jak i seniorów osiedla.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73528/3835/B003LA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73528/3836/kB003LA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73528/3838/Uchwała - Łagiewniki.pdf
B004LA Aktywne przejście dla pieszych na ul. Łagiewnickiej (przy ul. Jaskółczej).
Nazwa osiedla: Łagiewniki
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: ul. Łagiewnicka 305 (przejście przy Leśnictwie).
Opis projektu: Aktywny znak D-6 ma poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ulicy Łagiewnickiej 305 (róg Jaskółczej). „Aktywność" polega na tym, że gdy pieszy zbliża się do przejścia, nad znakiem zaczynają migać dwa pomarańczowe światła. Sygnalizacja LED-owa jest zasilana solarnie, dzięki czemu jest niezależna od sieci energetycznej. Wyżej wspomniane przejście dla pieszych jest słabo widoczne zwłaszcza dla kierowców nadjeżdżających od strony Zgierza. Migające światła pomogłyby kierowcom zachować większą czujność, przydatną zwłaszcza po zmroku. Z przejścia tego korzystają dzieci, dojeżdżające do rejonowej szkoły podstawowej.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73529/3835/B004LA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73529/3836/kB004LA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73529/3838/Uchwała - Łagiewniki.pdf
B005RA Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ZSO nr 4, ul. Stawowa 28.
Opis projektu: Szatnie w obecnym kształcie to stare, metalowe boksy, stara lamperia na ścianach i lastrico na podłodze. Znajdują się na samym wejściu do szkoły i dają przygnębiający obraz dla wszystkich odwiedzających szkołę. Projekt remontu szatni zakłada demontaż istniejącej zabudowy, zakup i montaż nowych szafek na książki, ubrania i buty dla uczniów, położenie terakoty na podłodze oraz pomalowanie ścian i wymianę okien. Całość wpłynęłaby na podniesienie estetyki wnętrza stając się przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci miejscem. Szkoła udostępnia swoje pomieszczenia dla dzieci z całego osiedla i nie tylko ponieważ mieści się tu także Szkoła Języków Obcych Wawrzonek, Bałucki Dom Kultury, a na hali sportowej odbywają treningi dzieci z Akademii Młodych Orłów. Hala sportowa wynajmowana jest prywatnym firmom , Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację zawodów. Współpracujemy także z przedszkolem, Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnotami mieszkaniowymi z Radogoszczy, ZNP i innymi instytucjami wynajmując im swoje pomieszczenia na organizowane przez nich imprezy i wydarzenia.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73530/3835/B005RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73530/3836/kB005RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73530/3838/Uchwała - Radogoszcz.pdf
B006RA Remont i modernizacja hali sportowej.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ZSO nr 4, ul. Stawowa 28.
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną naszego Zespołu, dzieci z Akademii Młodych Orłów oraz inne osoby i instytucje, które wynajmują halę w celu uprawiania sportu. Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie hali sportowej w budynku ZSO nr 4 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Stawowej 28. Remont będzie obejmował: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów, wymianę siedzisk, wymianę szyb oraz naprawę kotar. Hala ta powstała w 1994 roku i od tego czasu nie była remontowana tylko poddawana drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak modernizacji spowodował zniszczenia parkietu sali gimnastycznej, siedzisk , kotar oddzielających sektory. Odświeżenia wymagają także ściany i sufity.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73531/3835/B006RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73531/3836/kB006RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73531/3838/Uchwała - Radogoszcz.pdf
B007BD Weź i czytaj! Nowości dla Biblioteki przy ul. Marynarskiej.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.
Opis projektu: Projekt zakłada zakupienie książek wydanych tradycyjnie oraz audiobooków dla Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Książki pozwoliłyby na wzbogacenie oferty Biblioteki o nowości, które są najbardziej, poszukiwane w księgozbiorach bibliotecznych. Oprócz bestsellerów zakupione byłyby także lektury szkolne, których wykaz z powodu reformy szkolnictwa przygotowany przez Ministerstwo Oświaty zmienił się. W Bibliotece na Marynarskiej brakuje niektórych tytułów wymienionych w wykazie, lub też jest ich zbyt mało egzemplarzy. Audiobooki natomiast cieszą się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Takich osób na terenie naszego osiedla jest sporo i z pewnością będą zadowoleni z możliwości skorzystania w Bibliotece z poszerzonej oferty tytułów książek do słuchania.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73533/3835/B007BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73533/3836/kB007BD.pdf
B008BC Lifting ul. Kołodziejskiej.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: ul. Kołodziejska.
Opis projektu: Zadanie zakłada „mini remont" ul. Kołodziejskiej. W skład zadania wchodzi wymiana latarni, nasadzenie nowych drzew w miejscu wyciętych na przestrzeni lat (oznacza to w części przypadków usunięcie starego pnia lub zdjęcie położonych płyt chodnikowych) oraz w nowych lokalizacjach, rekultywację trawnika oraz unormowanie parkowania wzdłuż ulicy poprzez ustawienie słupków ograniczających wjazd na chodnik, zostawiając dla pieszych nie mniej, niż 1,5 metra, oraz ustawienie ich po stronie zachodniej na trawnikach.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73534/3835/B008BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73534/3836/kB008BC.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73534/3837/kB008BC 1.pdf
B009BC II edycja "Letnich Pokazów Filmowych" w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Opis projektu: Zadanie zakłada organizację II edycji „Letnich Pokazów Filmowych", których pierwsza edycja była zwycięskim projektem w budżecie obywatelskim 2017/2018. Projekt przewiduje organizację 9 pokazów filmowych w piątki od 3 lipca do 28 sierpnia 2020 roku w godzinach wieczornych (po zmroku) w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73535/3835/B009BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73535/3836/kB009BC.pdf
B011BC Siłownia plenerowa w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Opis projektu: Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z wykonaniem podłoża gumowego celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek oraz latarni solarnych.Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z wykonaniem podłoża gumowego celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek oraz latarni solarnych.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73537/3835/B011BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73537/3836/kB011BC.pdf
B012TW Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych.
Nazwa osiedla: Teofilów-Wielkopolska
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Aleksandrowska - Bielicowa (0014)(0012), Aleksandrowska - Traktorowa (0010)(0016), Limanowskiego - Pułaskiego (0450)(0436), Włókniarzy - Lutomierska (1315)(1306), Włókniarzy - Żubardzka (1316)(0305).
Opis projektu: Zadanie zakłada montaż 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. W przypadku zbyt wysokiej kwoty przedstawionej przez oferentów w przetargu zadanie zakłada rezygnację z tablic Aleksandrowska – Traktorowa (0010)(0016). Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73538/3835/B012TW.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73538/3836/kB012TW.pdf
B013JM Oświetlenie terenu rekreacyjnego „Staw Wasiaka".
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: „Staw Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej).
Opis projektu: Postawienie latarni (12 szt.) przy ścieżkach, pomiędzy ławeczkami, na terenie rekreacyjnym „Staw Wasiaka" poprawi bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Latarnie powinny być zasilane energią słoneczną, dzięki czemu uniknęłoby się zniszczenia istniejącej już infrastruktury. Teren jest dobrze nasłoneczniony, więc nie byłoby problemu z zasilaniem. Inwestycja to wpłynie pozytywnie na wizerunek niedawno zagospodarowanego miejsca do rekreacji i wypoczynku.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73539/3835/B013JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73539/3836/kB013JM.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73539/3838/Uchwała - Julianów-Marysin-Rogi.pdf
B014JM Strefa gier i nowe nasadzenia na „Stawach Wasiaka".
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: „Stawy Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej).
Opis projektu: Stworzenie dwóch stref do gier zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, wpłynie pozytywnie na relacją między mieszkańcami, przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, a także pozwoli mieszkańcom osiedla na wspólnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Każda ze stref powinna zawierać po jednym betonowym stoliku do gier (szachy, chińczyk, tenis stołowy, piłkarzyki) oraz kosz na śmieci. Urządzenia należy umieścić na wzmocnionym podłożu (jak np.: nawierzchnia mineralna), do którego prowadzić będzie utwardzona ścieżka (np.: z nawierzchni mineralnej bądź kostki brukowej). Jedna ze stref powinna powstać w zachodniej części Stawów Wasiak, tj. przy ulicy Kryzysowej - najlepiej w pobliżu istniejących zadrzewień, natomiast druga - przy ulicy Deczyńskiego (wschodnia część terenu) i w tej strefie zaplanowane zostały nasadzenia. Nowe nasadzenia powinny również powstać przy istniejącym już placu zabaw dla dzieci, tak by stanowiły osłonę przed słońcem dzieciom i ich rodzicom w upalne i słoneczne dni. Teren ten warto by również doposażyć w kosze na psie odchody. Ponadto na istniejącym już boisku do piłki siatkowej należałoby zamontować piłkochwyty, co mogłoby zapobiec wypadkom samochodowym.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73540/3835/B014JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73540/3836/kB014JM.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73540/3838/Uchwała - Julianów-Marysin-Rogi.pdf
B015BC Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Limanowskiego - Klonowa (0440)(0447), Limanowskiego - Sierakowskiego (0441)(0446), Limanowskiego - Piwna (0442)(0445).
Opis projektu: Zadanie zakłada montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73541/3835/B015BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73541/3836/kB015BC.pdf
B017BC Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż ul. Zachodniej.
Opis projektu: Zadanie zakłada mini remont wyeksploatowanych części Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Podczas realizacji zadania: zostanie zrekultywowany trawnik na ul. Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Zgierskiej (wszystkie miejsca przy torowisku, na których znajduje się trawnik), wzdłuż całej ul. Zachodniej zostanie wyczyszczony tłuczeń, zostaną przebudowane przystanki przy Manufakturze (1998) (1997), na których oprócz wymiany płyt chodnikowych pojawia się wiata przystankowa wzdłuż całego peronu, podobna do tych znajdujących się na przystanku wielostanowiskowym Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna, oraz udrożnione zostaną odpływy wodne, zostaną wyremontowane najbardziej zniszczone przez czas przystanki tramwajowe (wymiana wiaty przystankowej, płyt chodnikowych) Zachodnia-Lutomierska (1392)(1398).
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73543/3835/B017BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73543/3836/kB017BC.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73543/3837/kB017BC 1.pdf
B020BC Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz wymiana chodnika.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68.
Opis projektu: Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej (długość ok. 430 m, średnia szerokość ok. 3,60 m) wraz z wymianą krawężników. Wymiana chodników (ok. 300 m2) w obrębie bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27 i 25.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73547/3835/B020BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73547/3836/kB020BC.pdf
B024BD Wybieram bibliotekę -zakup książek i audiobooków do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.
Opis projektu: Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych. Celem aplikowania do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest dofinansowanie biblioteki, które umożliwi większe zakupy nowości wydawniczych (książki i audiobooki). Przyczyni się to do sprostania oczekiwaniom czytelników, powiększy i uatrakcyjni zasoby biblioteki. Uzyskana dotacja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego realizowania działań biblioteki na w zakresie kultury i edukacji na rzecz mieszkańców osiedla i miasta Łodzi.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73554/3835/B024BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73554/3836/kB024BD.pdf
B030RA Razem dla Radogoszcza - tężnia solankowa.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Sport i rekreacja
Lokalizacja projektu: B-8 345/20
Opis projektu: Budowa tężni solankowej z ławkami oraz elementami małej architektury, dostępna dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73572/3835/B030RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73572/3836/kB030RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73572/3838/Uchwała-Radogoszcz.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73572/3926/ZB030RA.pdf
B031BD Zakup książek do biblioteki przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska, Filia nr 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7.
Opis projektu: Zakup nowości dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Uzupełnienie księgozbioru o nowy kanon lektur szkolnych. Zakup książek z dużym drukiem dla osób słabo widzących.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73584/3835/B031BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73584/3836/kB031BD.pdf
B032BD Łodzianie grają w bule.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park Ocalałych od strony ulicy Wojska Polskiego 83.
Opis projektu: Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Przy placu postawione zostaną ławeczki,stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są prace ziemne i budowlane polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry w bule oraz zagospodarowanie terenu.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73586/3835/B032BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73586/3836/kB032BD.pdf
Skan karty analizy 2: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73586/3837/kB032BD 1.pdf
B033JM Łodzianie grają w bule.
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej na nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa.
Opis projektu: Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku obok stołów do ping-ponga, boisk do siatkówki, koszykówki. Przy placu postawione zostaną ławeczki, stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są prace ziemne i budowlane polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry w bule oraz zagospodarowanie terenu.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73587/3835/B033JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73587/3836/kB033JM.pdf
B034BC Zakup książek do Biblioteki Filia nr 2.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: ul. Łagiewnicka 118.
Opis projektu: Zakup książek do biblioteki.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73591/3835/B034BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73591/3836/kB034BC.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73591/3926/ZB034BC.pdf
B035RA Czytający Radogoszcz-Zachód!
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska, Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79.
Opis projektu: Zakup nowości i audiobooków dla dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10 w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73650/3835/B035RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73650/3836/kB035RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73650/3838/Uchwała - Radogoszcz.pdf
B036RA Park nad Sokołówką -MONITORING.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, Liściasta, św. Teresy, al. Włókniarzy.
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników Parku Julianowskiego poprzez postawienie masztów i zainstalowaniu od 1 do 3 punktów kamerowych (w zależności od kosztów) systemów monitoringu miejskiego. Każdy z punktów wyposażony będzie w co najmniej 1 kamerę obrotową i/lub co najmniej 1 kamerę statyczną. Kamery przesyłać będą obraz na żywo i wy posażone będą w system obrazu nocnego - noktowizja. Punkty kamerowe podłączone będą do serwerów SMM za pomocą linii światłowodowej lub innego dogodnego systemu przesyłania obrazu. Maszty z kamerami postawione będą w następujących lokalizacjach (kolejność odpowiada pierwszeństwu do realizacji): 1. obok miejsca na grilla bliżej stacji DJ; 2. wzdłuż chodnika pomiędzy statkiem pirackim a stacją DJ; 3. na łuku stawu obok miejsca do grilla. Dokładne lokalizacje uzgodnione będą z Władzami Miasta biorąc pod uwagę warunki i możliwości budowy na tym terenie oraz przyłączy.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73651/3835/B036RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73651/3836/kB036RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73651/3838/Uchwała - Radogoszcz.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73651/3926/ZB036RA.pdf
B037RA Wyciszenie ul. Zgierskiej wzdłuż ścieżki rowerowej przy Parku nad Sokołówką.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Teren wzdłuż ul. Zgierskiej od ul. św. Teresy do ul. Liściastej.
Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń krzewów (rodzimych gatunków, dobrze wpisujących się w krajobraz doliny rzecznej i istniejącą zieleń wysoką) w celu dogęszczenia istniejącej zieleni wysokiej w pasie pomiędzy torowiskiem tramwajowym a ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zgierskiej. Dzięki temu zmniejszy się uciążliwość hałasowa od strony ul. Zgierskiej, poprawi komfort użytkowania Parku nad Sokołówką oraz korzystania ze ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Zgierskiej.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73653/3835/B037RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73653/3836/kB037RA.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73653/3926/ZB037RA.pdf
B040JM KOLOROWY JULIANÓW cz. 2.
Nazwa osiedla: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski): od ul. Zgierskiej do ul. Folwarcznej.
Opis projektu: Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu w którym to posadzono 21 drzew o kolorowych liściach w Parku Julianowskim po jego zachodniej części. W tej edycji czas zadbać i urozmaicić wschodnią część Parku Julianowskiego. Tegoroczny projekt zakłada zakup i posadzenie kolejnych 31 nowych, kolorowych drzew i krzewów Główną ideą jaka przyświeca temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę (drzewa i krzewy kolorowych liściach) oraz zdrowie - rośliny to naturalne filtry powietrza. Proponuje się zakup drzew: Metasekwoja chińska, Judaszowiec chiński. Jodła koreańska; krzewów: Rutewka Delavaya, Wierzba japońska. Jałowiec wirginijski. Dereń biały Elegantissima, Pigwowiec japoński.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73662/3835/B040JM.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73662/3836/kB040JM.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73662/3838/Uchwała - Julianów-Marysin-Rogi.pdf
B041BZ Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie.
Nazwa osiedla: Bałuty Zachodnie
Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Lokalizacja projektu: Odcinek drogi rozpoczynający się przy posesji Czerwonych Maków 2 do CzerwonychMaków 12 a następnie skręcając w lewo do posesji Białych Róż 12. Droga dojazdowa do ulic Czerwonych Maków, Normandzkiej, Białych Róż.
Opis projektu: Utwardzenie 240 metrowego odcinka drogi gruntowej będącego dojazdem do ulic: Czerwonych Maków (część mieszkalna), Normandzkiej oraz Białych Róż z której korzystają codziennie mieszkańcy ponad 50 posesji ww. ulic. Prace polegające na wykorytowaniu drogi i położeniu płyt ażurowych typu jumbo. Sugerowana szerokość pasa drogowego 5 m.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73674/3835/B041BZ.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73674/3838/Uchwała - Bałuty Zachodnie.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73674/3926/kB041BZ.pdf
B042BD Plac zabaw - modernizacja.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 9, ul. Bracka 51a.
Opis projektu: Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i odpoczynku dla dzieci. Podkreślić należy jednak, że zabawa nie jest jedynie rozrywką, ale formą aktywności, która kształtuje rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Zabawy na świeżym powietrzu, w których dzieci mogą uczestniczyć na palcu zabaw mają ogromny wpływ na ich prawidłowy rozwój. Stworzenie miejsca, które będzie skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy telefonem komórkowym jest dziś kluczowym zadaniem. Zależy nam by stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły rozwijać się ruchowo oraz intelektualnie - uczyć się współdziałać w zespole, poznawać zasady fair play, pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać świadomość ekologiczną. Zależy nam, aby nasz osiedlowy plac zabaw zintegrował różne pokolenia, dlatego chcemy zaprosić do współpracy seniorów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym. Założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom jak bawili się „ nasi dziadkowie". Projekt placu zabaw zakłada stworzenie dwóch sektorów: sektor Gier i Zabaw oraz sektor Eko.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73699/3835/B042BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73699/3836/kB042BD.pdf
B043BD Park Helenów powrót do XIX w.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Park Helenów.
Opis projektu: Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku Parkowi Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie odnowienie altany (groty), wraz z oświetleniem altany, która wymaga remontu z uwagi na stan techniczny.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73700/3835/B043BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73700/3836/kB043BD.pdf
Skan karty zmian: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73700/3926/ZB043BD.pdf
B044TW Więcej nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Żubardzkiej 3.
Nazwa osiedla: Teofilów-Wielkopolska
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Filia nr 19 Biblioteki Miejskiej.
Opis projektu: Projekt zakłada regularny zakup nowych książek oraz audiobooków do filii bibliotecznej przy ul. Żubardzkiej 3. Udostępnianie swoich zbiorów to podstawowe zadanie biblioteki. Więcej nowości w bibliotece to więcej czytelników.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73701/3835/B044TW.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73701/3836/kB044TW.pdf
B045RA Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy.
Nazwa osiedla: Radogoszcz
Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo
Lokalizacja projektu: Biblioteka Miejska, Filia nr 18, ul. Wodnika 7.
Opis projektu: Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73702/3835/B045RA.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73702/3836/kB045RA.pdf
Skan opinii Rady Osiedla: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73702/3838/Uchwała - Radogoszcz.pdf
B047BC Korytarze OdNowa - Remont korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ul. Wojciecha Kilara 3/5.
Opis projektu: Korytarze w Zespole Szkół Samochodowych wymagają remontu. Nie były remontowane od początków szkoły. Remont piętra „Administracyjnego" zakończył się, lecz reszta korytarzy w dalszym ciągu wymaga modernizacji, ponieważ na popękanych, połatanych ścianach znajduje się stara boazeria, a na suficie widać plamy po zalaniu. Lampy są popękane z zimnym kolorem świetlówek. Najwyższa pora to zmienić, pora odświeżyć wizerunek szkoły - Najlepszej Samochodówki w Polsce!
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73705/3835/B047BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73705/3836/kB047BC.pdf
B048BC Nowe ogrodzenie upiększa szkołę - Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Samochodowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ul. Wojciecha Kilara 3/5.
Opis projektu: Część ogrodzenia w ZSS przeszła przebudowę (Część od strony łącznika ul. Hipotecznej z ul. Kilara) przy pomocy funduszy z Rady Osiedla Bałuty - Centrum, jednakże wciąż zostało do przebudowania prawie 500 m ogrodzenia oraz wymiana bram/furtek. Szkoła już wypiękniała z zewnątrz lecz szpecące ją ogrodzenie z czasów PRL-u wszystko psuje, najwyższa pora dokończyć to, co zostało rozpoczęte!
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73706/3835/B048BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73706/3836/kB048BC.pdf
B049BC Bo mechanik silny musi być - Montaż siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Samochodowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ul. Wojciecha Kilara 3/5.
Opis projektu: Zespół Szkół Samochodowych potrzebuje silnych oraz sprawnych uczniów - mechaników. Niestety mają oni tylko małą siłownię wewnętrzną, która nie jest używana latem i wiosną z powodu wysokiej temperatury panującej w czasie upałów. Chcemy to zmienić, tak aby uczniowie mogli ćwiczyć na siłowni także wtedy, gdy na zewnątrz jest ciepło. Siłownia na boisku będzie mogła być wykorzystywana także przez społeczność lokalną do ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73707/3835/B049BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73707/3836/kB049BC.pdf
B050BC Dobra znajomość języka angielskiego to podstawa! - Remont pracowni języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: ul. Wojciecha Kilara 3/5.
Opis projektu: Obecnie sala do języka angielskiego jest w opłakanym stanie i wymaga remontu. Nie sprzyja efektywnej nauce języka! Utrudnieniem jest również brak tablicy interaktywnej co nie pozwana na wyświetlanie anglojęzycznych filmów, czy też prezentacji co utrudnia prowadzenie ciekawych lekcji. Oświetlenie w pracowni nie stwarza dobrych warunków do prowadzenia zajęć. Po remoncie sala mogłaby być dodatkowo wykorzystywana przez zainteresowanych mieszkańców Osiedla do nauki języków i spotkań.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73709/3835/B050BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73709/3836/kB050BC.pdf
B051BC Kolorowy plac zabaw w PM 43.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: PM 43 ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy ulicami Obornicką, Malinową, Wolną.
Opis projektu: Planujemy stworzyć zupełnie nowy plac zabaw dla naszych przedszkolaków. Wybór elementów zaplanowanych do renowacji placu zabaw w naszym przedszkolu nie był przypadkowy. Ogród został podzielony na tereny, które przyporządkowano każdej z funkcjonujących w placówce grup. Zaplanowane elementy ogrodu dostosowano do wieku dzieci a tym samym do ich umiejętności motorycznych. Szczególną uwagę podczas wyboru elementów składowych placu zabaw zwracano na bezpieczeństwo przedszkolaków. Na terenie najmłodszych dzieci nie znajdą się trudne do przejścia mostki i równoważnie, a sprawiające radość bujaki i zjeżdżalnie. Kolejne tereny są coraz bardziej zaawansowane by właściwie kształtować prawidłowy rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie w przypadku starszych dzieci zmiana miejsca zabawy może być sposobem na jeszcze większą frajdę i odkrywanie placu zabaw na nowo i na nowo.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73711/3835/B051BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73711/3836/kB051BC.pdf
B052BC Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Lokalizacja projektu: PM 43, ul. Obornicka 6 - chodnik wzdłuż ulicy za ogrodzeniem od strony ul. Obornickiej oraz chodnik prowadzący od furtki do schodów wejściowych.
Opis projektu: Przedmiotem zadania jest remont chodników przy PM 43. Chodnik od ul. Obornickiej: od strony ulicy Obornickiej miałby powstać chodnik rozpoczynający się od ogrodzenia o szerokości ok 1,5 m, bez wolnych przestrzeni, które umożliwiają gromadzenie się wody i błota - tym samym bezpieczny dla przedszkolaków. Chodnik wykonany z płyt chodnikowych o wymiarach 25x25 oraz po bokach dwie opaski z kostek granitowych zgodne ze standardami wymiany chodników w Łodzi. Następnie powinny się znaleźć miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5m. Samochody miały by nadal parkować częściowo na nowych płytach ażurowych częściowo na jezdni. Chyba, że możliwe będzie wykonanie pełnych miejsc parkingowych. Chodnik wewnątrz terenu przedszkola: nowe, równe i estetyczne płyty chodnikowe o wymiarach 25x25 oraz po bokach dwie opaski z kostek granitowych zgodne ze standardami wymiany chodników w Łodzi.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73716/3835/B052BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73716/3836/kB052BC.pdf
B053BC Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń żłobka.
Nazwa osiedla: Bałuty Centrum
Kategoria projektu: Edukacja dzieci i młodzież
Lokalizacja projektu: Żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16.
Opis projektu: Projekt polega na wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń gdzie przebywają dzieci uczęszczające do żłobka.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73722/3835/B053BC.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73722/3836/kB053BC.pdf
B056BD Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego.
Nazwa osiedla: Bałuty-Doły
Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska
Lokalizacja projektu: Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - Głowackiego -Sucharskiego.
Opis projektu: Projekt zakłada remont Skweru Gdańskiego poprzez wymianę zniszczonych płyt chodnikowych na nowe, dostawienie nowych ławek, nowe zasadzenia. Celem projektu jest stworzenie bardziej przyjaznej i bezpiecznej strefy relaksu dla okolicznych mieszkańców.
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (T/N): Tak
Skan projektu: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73734/3835/B056BD.pdf
Skan karty analizy: uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73734/3836/kB056BD.pdf

Wykaz projektów:

Kontakt