Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

B0029BC - Zakup książek i audiobooków dla MBP.
lokalizacja: Filia nr 2, 91-471 Łódź, ul. Łagiewnicka 118 c
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0033 - Toalety w Arturówku
lokalizacja: Arturówek, teren wokół stawów kąpielowego i kajakowego. Osiedle Łagiewniki
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Opis - Zadanie ma na celu zapewnienie obsługi sanitarnej Arturówka - miejsca masowego wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Planowane jest wystawienie 4 toalet sanitarnych (przenośnych kabin WC) w rejonie stawu kąpielowego i kajakowego oraz rozbiórka 2 starych, nieczynnych toalet zlokalizowanych w lesie po południowej stronie ul. Bażanciej.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0034TW - Zaczytaj się na Żubardzkiej.
lokalizacja: MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3 w celu poprawy atrakcyjności oferty bibliotecznej oraz promocji czytelnictwa.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0035 - Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.
lokalizacja: Filia nr 18, 91-498 Łódź, ul. Wodnika 7
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Opis - Zakup zestawu komputerowego (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym) oraz urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner + komplet zapasowych tuszy). Zakup książek, w tym audiobooków.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0038BD - Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego.
lokalizacja: ul. Jonschera, (809/15), ul. Niemojewskiego (809/10)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0039 - „Multi-Senior” – rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37, w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Organizacji WiN 37
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczne
opis: Zakupu następujących sprzętów: sprzęt nagłaśniający, odbiornik TV, uchwyt do mocowania telewizora na ścianie, laptop, statyw do laptopa, router, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0039TW - Zakup książek dla czytelników MBP filia nr 7.
lokalizacja: MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych i wzbogacą ofertę biblioteki skierowaną do czytelnika dorosłego oraz dzieci i młodzieży.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0042 - Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury palców zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut
lokalizacja: tereny zielone Bałut
rejon: Bałuty
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Zadanie przewiduje budowę lub przebudowę (rewitalizację) niewielkich miejsc na terenie dzielnicy Bałuty, które wykorzystywane są jako place zabaw, lecz są pozbawione odpowiednich atrakcji dla najmłodszych oraz elementów tzw. małej architektury dla osób dorosłych. Proponowane place zabaw miałyby być niewielkie tak by nie były zbyt kosztowne w budowie i utrzymaniu, a jednocześnie łatwe do umieszczenia wśród ciasnej zabudowy dzielnicy
edycja budżetu - rok: 2013/2014
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51794/2364/plac zabaw.jpg
Pokaż na mapie
B0042BD - Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP.
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci jak i młodzieży, a także dla starszych do rekreacji czy ćwiczeń związanych z street-workoutem.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0042BD - Zaczytana Marynarska - zakup książek i audiobooków do biblioteki.
lokalizacja: Filia nr 6, 91-803 Łódź, ul. Marynarska 9
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0044 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33
lokalizacja: Rojna 33
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w odpowiedni osprzęt, zaplecze sanitarne, szatnie, ogrodzenie, oświetlenie terenu oraz wykonanie ewentualnego odwodnienia i drenażu. Boisko łączy w sobie kilka funkcji. W skład kompleksu będzie wchodzić boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną, boiska do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal z nawierzchnią syntetyczną.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0044 - Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
lokalizacja: realizacja zadania merytorycznego na terenie Teofilowa. Realizacja przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych Plaster
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Opis - Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych w miesiącach letnich. Projekcje na boisku ELTY przy basenie "Wodny Raj" odbywać się będą raz w tygodniu po zmroku. Przed każdym seansem wyświetlane będą etiudy filmowe i organizowane będą konkursy z nagrodami dla publiczności.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0044LA - Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej.
lokalizacja: przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i ul. Kuropatwiej (B11-7/35, 7/60)
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0045LA - Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki
lokalizacja: działki nr 25/25, 78/27, 78/26, 168/5, 78/29, 164/3, 139/18, 120/8, 96/10, 96/8, 78/55, 306/5, 306/3 obręb B-11 oraz 162/4, 111, 27/5 obręb B-10
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0048 - Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów
lokalizacja: --
rejon: Bałuty
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zadanie obejmuje zakup i montaż 21 elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwaju oraz o utrudnieniach na trasie danej linii
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0048 - Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów
lokalizacja: Zadanie nie zostało zrealizowane. Zarząd Dróg i Transportu dwukrotnie ogłosił przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W obu przypadkach jedynym oferentem była firma Sprint S.A. o/Bydgoszcz, która złożyła ofertę na kwotę 682 908, 00 zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż wynoszą środki budżetowe przeznaczone na ten cel. Jednocześnie wyjaśniam, iż ze względu na fakt, że w przypadku obu przetargów do Zarządu Dróg i Transportu wpłynęły oferty na realizację inwestycji, nie ma możliwości zlecenia zadania w trybie bezprzetargowym, np. poprzez zamówienie z wolnej ręki. ZDiT przeanalizuje możliwość realizacji zadania w najbliższych latach jako część innego zadania związanego z modernizacją infrastruktury przystankowej, co może wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji. Powyższa informacja została również przekazana wnioskodawcy pismem z dnia 19.12.2014 r., znak: ZDiT-TT.40200.165.2014.
rejon: Bałuty
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zadanie obejmuje zakup i montaż 21 elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwaju oraz o utrudnieniach na trasie danej linii
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0048WL - Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.
lokalizacja: ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20
rejon: Bałuty
osiedle: Wzniesień Łódzkich
kategoria: Inne
opis: Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0049TW - Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńcową.
lokalizacja: południowa strona skrzyżowania ul. Aleksandrowska/ul. Kaczeńcowa (B35-79/72)
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0050 - Utworzenie parku między Lutomierską i Drewnowską
lokalizacja: Zieleniec między Lutomierską i Drewnowską
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Zadanie obejmuje położenie chodników, śmietników, zasadzenie drzew i kwiatków oraz postawienie ławek. Etapy realizacji zadania: ogłoszenie przetargu, wyłonienie zwycięzcy przetargu, zlecenie wykonania zadania, odbiór techniczny.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0052BD - Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
lokalizacja: MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych. Zakup antyram i sztalug (trójnogów) w celach wystawienniczych.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
Kontakt