Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

B0055RA - Zakup książek i audiobooków dla filii nr 10 MBP.
lokalizacja: Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zakup nowości książkowych i audiobooków zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10 w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0056LA - Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli.
lokalizacja: ul. Łagiewnicka/ul. Czapli (B14-7/60)
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0057BC - Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55.
lokalizacja: Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Generalny remont szatni szkolnej- wymiana podłogi, ławek, wymiana ścianek działowych boksów (20), malowanie pomieszczeń szatni.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0057RA - Radogoszcz czyta - zakup książek i audiobooków.
lokalizacja: Filia nr 16, 91-362 Łódź, ul. Motylowa 13
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0058 - Razem dla Radogoszcza " Zdrowo bo sportowo" - SP 184 i G 16 - Syrenki 19a
lokalizacja: Syrenki 19a
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria:
opis: Przebudowa pawilonu sportowego mieszczącego się w kompleksie szkolnym przy ul. Syrenki 19a, ma na celu modernizację i generalny remont trzech sal sportowych oraz zaplecza sanitarnego
edycja budżetu - rok: 2014/2015
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51680/2364/Syrenki szkola.jpg
Pokaż na mapie
B0062BD - Siłownia na wolnym powietrzu
lokalizacja: działka nr 568/77 obręb B-49(Czarnieckiego-Zbożowa-Marysińska)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0063TW - Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. Lokalizacja - Działka nr 71.
lokalizacja: Rojna 58c
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0066BC - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. Lokalizacja - Działka nr B28-200/10
lokalizacja: Pojezierska 10
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0067 - Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty Centrum.
lokalizacja: Limanowskiego/Urzędnicza, Limanowskiego/Sierakowskiego, Limanowskiego/Klonowa,Limanowskiego/Włókniarzy
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: Opis - Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle Bałuty-Centrum. Projekt zakłada rozmieszczenie około 15 kamer w miejscach uznawanych za niebezpieczne, działających zarówno w dzień, jak i w nocy oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z już istniejącymi kamerami- nie tylko miejskimi, ale i instalowanymi prywatnie, przez mieszkańców, przedsiębiorców, radę osiedla, czy wspólnoty mieszkaniowe.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52052/2364/monitoring.jpg
Pokaż na mapie
B0068 - Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy
lokalizacja: ul. Liściasta
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: W ramach tego zadania wnosimy o remont nawierzchni jezdni ulicy Liściastej na odcinku od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0069 - Pozwól mi żyć – arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych
lokalizacja: Szpital Kliniczny, ul. Sporna 36
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zajęcia dla dzieci – pacjentów onkologicznych, prowadzone przez profesjonalnego plastyka, muzykoterapeutę oraz aktora animującego lalkę terapeutyczną
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0069 - Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie
lokalizacja: ul. Rydzowa
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Przebudowa ul. Rydzowej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, nowych zieleńców, zatok autobusowych z przystankami oraz zatok parkingowych.
edycja budżetu - rok: 2014/2015
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51714/2364/Rydzowa.jpg
Pokaż na mapie
B0071 - Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty.
lokalizacja: Stadion przy ul. Górniczej 5 Hala zapaśnicza przy ul. Krzyżowej 5 Hala sportowa przy ul. Brukowej 22 (obiekty administrowane przez Klub Sportowy Budowlani-Łódź)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży zamieszkującym dzielnicę Bałuty, zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0072 - Razem dla Radogoszcza: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód
lokalizacja: Zieleniec przy ul. Łososiowej (część wschodnia)
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Opis - Zadanie będzie polegało na powiększeniu istniejącego terenu zieleńca przy ul. Łososiowej o część działki nr 321/1 w obr. B-8, o pow. 1 ha. Część prac urządzeniowych, szczególnie w zakresie zieleni zostanie przeprowadzona na terenie „starej" i „nowej" części zieleńca miejskiego przy ul. Łososiowej.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52098/2364/radogoszcz plac zabaw.jpg
Pokaż na mapie
B0073TW - Światło w Parku Piastowskim - workout park i siłownia.
lokalizacja: Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Jedna latarnia oświetlająca plac na którym znajdują się: Plac street workout i siłownia plenerowa.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0074 - Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, ul. Żubardzka 26
lokalizacja: Żubardzka 26
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Opis - W skład zadania budowy kompleksu sportowego wejdzie wielofunkcyjne boisko o wymiarach 24x44 m. Dodatkowo zmodernizowany zostanie kompleks do siatkówki plażowej, który zyska elementy poprawiające estetykę i bezpieczeństwo. Kompleks ma być ogólnodostępny i nowoczesny z całą infrastrukturą zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0074TW - Szkoła XXII wieku.
lokalizacja: SP71, ul. Rojna 58c
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Szkoła XXII wieku to miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne dla uczniów. Szkoła w której uczniowie poznają szybko rozwijający się świat w przyjaznej atmosferze i bezpiecznym środowisku. Realizując nasze marzenia o szkole XXII w. planujemy instalację nowoczesnych urządzeń informatycznych. Zamierzamy przeprowadzić modernizację pracowni, pomieszczeń i korytarzy stawiając na ergonomię i bezpieczeństwo. Wszystko to będzie inspirować do nauki i wspierać rozwój dzieci.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0076JM - Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym.
lokalizacja: Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym o nowoczesnej nawierzchni akrylowej z zadaszeniem - hala balonowa trójwarstwowa, na konstrukcji stalowej, ogrzewana propan butanem z kontenerowym budynkiem socjalnym (szatnie, łazienka) - połączonej tunelem z budynkiem szkoły. Wyposażenie hali w ławki, słupki do tenisa, badmintona, piłki siatkowej wraz z siatkami, oświetlenie, sprzęt do pielęgnacji nawierzchni.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0081RA - Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 184, ul. Syrenki 19 a.
lokalizacja: Syrenki 19 a
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0084 - Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach
lokalizacja: ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego /ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: montaż koszy na ul. Wrocławskiej 5 szt w miejscach widocznych, a na terenach zielonych po 3 kosze wraz z woreczkami
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
Kontakt