Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

W0059AN -Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
lokalizacja: Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0059ST - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej.
lokalizacja: Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34.
rejon: Widzew
osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Propozycja przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej (bez wydzielonych lewoskrętów) sterowanej pętlami indukcyjnymi na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Inwestycja ułatwi ruch komunikacji miejskiej (linie 12 i 58), usprawni ruch w relacji wschód- zachód na osiedlu oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0061 - Naprawa ul. Tołstoja
lokalizacja: ul. Tołstoja
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Frezowanie ulicy i położenie nakładki asfaltowej. Deklarowana pomoc mieszkańców ul. Tołstoja w pracach porządkowych.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0063OJ - Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku.
lokalizacja: Park Źródła Olechówki
rejon: Widzew
osiedle: Olechów-Janów
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Budowa tężni (inhalatorni solankowych) wzorowanych na ciechocińskich w Parku Źródła Olechówki. Zadanie ma na celu stworzenie mikroklimatu leczniczego w mieście.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0066 - Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka
lokalizacja: remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: zadanie winno uwzględniać: remont nawierzchni wraz z chodnikami
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0066OJ - Led latarnie - na ul. Zakładowej
lokalizacja: Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.
rejon: Widzew
osiedle: Olechów-Janów
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zadanie zakłada wymianę istniejacych opraw oswietlenia drogowego na oprawy LED.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0067 - Bajkowa szkoła dla sześciolatków SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a
lokalizacja: Tatrzańska 69a
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Opis – Zadanie obejmuje adaptację wolnostojącego budynku na potrzeby sześciolatków. Budynek ma być podwyższony o l m oraz wyremontowany wewnątrz jak i na zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie na powrót do jednozmianowości w szkole, co w przypadku klas integracyjnych jest ważne. Nowoczesny wyremontowany budynek da możliwość uczenia się w nim osobno dzieci sześcioletnich, polepszy bezpieczeństwo oraz uzupełni bazę szkoły.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
W0070OJ - Chodniki dla Hetmańskiej.
lokalizacja: ul. Juranda ze Spychowa, działka W35-52/3.
rejon: Widzew
osiedle: Olechów-Janów
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: Zadaniem ma być wybudowanie chodnika łączącego skrzyżowanie Zagłoby/Hetmańska/Juranda ze Spychowa z osiedlem mieszkaniowym przy Hetmańskiej 20/22/24 oraz galerią handlową i blokiem mieszkalnym przy Hetmańskiej 18 i 16, wzdłuż ulicy Juranda ze Spychowa po obu jej stronach.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0073 - Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a
lokalizacja: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Opis – Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego niepełnosprawnych w obrębie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych oraz zlikwidowanie barier architektonicznych przy wejściu do budynku. Projekt obejmuje przebudowę wejścia głównego polegającą na dobudowaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich, remoncie nawierzchni schodów i wejścia oraz wybudowanie w pasie zieleni oddzielającym jezdnię od budynku miejsc postojowych dla samochodów dowożących podopiecznych do DDP dla ON.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
W0073 - Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim
lokalizacja: działki nr 29/54, 29/51 obręb W-20
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Utworzenie skateparku z betonu szlifowanego, w którym znalazłyby się: funbox z grindboxem i manualpadem (element centralny), quarter pipe, bank ramp, elementy betonowe takie jak schody czy murki, poręcze, elementy zielone, tj. drzewka, krzewy, ławeczki, kosze na śmieci oraz oświetlenie.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0074SW - Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I.
lokalizacja: Park Źródliska I, istniejący plac zabaw w parku od strony ul. Fabrycznej.
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2016/2017
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52497/2364/plac zabaw park zrodliska copy.jpg
Pokaż na mapie
W0075 - Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Piwnika „Ponurego”
lokalizacja: ul. Przybyszewskiego / ul. Piwnika „Ponurego”
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Infrastruktura rowerowa
opis: Wymalowanie przejazdu rowerowego prze ul. Piwnika ,,Ponurego" jako uzupełnienie ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym. Przejazd oznaczony odpowiednim oznakowaniem poziomym i pionowym - czerwona farba gruboziarnista.
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
W0076 - Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczne
opis: Zakup: fotela do masażu, bieżni magnetycznej, masażera karku, materacy gimnastycznych, piłek rehabilitacyjnych (duże – 6 szt.), piłek rehabilitacyjnych dłoni (jeżyki – 6 szt).
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0078MI - Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.
lokalizacja: Osiedle Mileszki
rejon: Widzew
osiedle: Mileszki
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0078SW - Zmiana nazw przystanków MPK.
lokalizacja: Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Uzupełnienie opisu przystanków o trzeci człon. Zmiana z dotychczasowego opisu Piłsudskiego/Konstytucyjna na Piłsudskiego/Konstytucyjna/WI-MA.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0079NO - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie rynku Nowosolna.
lokalizacja: Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.
rejon: Widzew
osiedle: Nowosolna
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: Posadowienie kamer SMM w 2 newralgicznych miejscach. Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego, które pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM. Podana łączna kwota pozwoli na zakup i zainstalowanie 10 kamer (8 statycznych i 2 obrotowych) w 2 lokalizacjach (punktach kamerowych) w rejonie skrzyżowania w taki sposób, że widoczne będą wszystkie wloty ulic skrzyżowania Nowosolna wraz z położonymi przy nich zabudowaniami. W przyszłości możliwe będzie wybudowanie dodatkowych punktów kamerowych w tym obszarze.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0080 - Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie- strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.
lokalizacja: Park Podolski przy al. Śmigłego-Rydza.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Opis – Zadanie polega na stworzeniu na terenie Parku Podolskiego, strefy do ćwiczeń korekcyjno ruchowych oraz gimnastycznych, pomiędzy dwoma ważnymi osiedlami mieszkaniowymi: Zarzew i Dąbrowa.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52099/2364/DSC_6567.jpg
Pokaż na mapie
W0080 - Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: ks. Wujaka, Ćwiklińskiej, Gorkiego (ob. Sacharowa) i Gogola
lokalizacja: ulice: Wujaka, Ćwiklińskiej, Gorkiego (ob. Sacharowa) i Gogola
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Usunięcie spękanego i dziurawego dywanika asfaltowego na wskazanych odcinkach ulic i położenie nowego dywanika asfaltowego. Nie przewiduje się konieczności naprawy czy wymiany krawężników.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51824/2364/Cwiklinskiej.jpg
Pokaż na mapie
W0081 - Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33 - Lermontowa 7
lokalizacja: Lermontowa 7
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Inwestycja zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego, składającego się z dwóch boisk : do gry w piłkę nożną o wymiarach 35 m x 25 m ze sztuczną nawierzchnią(sztuczna trawa) oraz boiska o wymiarach 10 m x 10 m przeznaczonego do rzutów do kosza.
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
W0082DL - Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem.
lokalizacja: Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87
rejon: Widzew
osiedle: Dolina Łódki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską zapewniającego bezpieczny zjazd/wyjazd z tych ulic. Niezbędna jest budowa dojść - chodników do 2-ch przystanków MPK, wycinka drzew ograniczających widoczność oraz nich pojazdów na tym skrzyżowaniu, zamontowanie 2-ch lamp na istniejących słupach energetycznych.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
Kontakt