Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

W0083AN - Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie.
lokalizacja: Filia nr 54, ul. Szaniawskiego 5A
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0083ZA - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP 193.
lokalizacja: Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, którego głównym zadaniem jest odmalowanie ścian, wymiana lub renowacja nawierzchni sali, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana starych drzwi wejściowych i pomieszczenia zaplecza sali oraz doposażenie sali w sprzęt sportowy i rekreacyjny niezbędny do realizacji pracy szkoły jako placówki oświatowej jak również realizującej potrzeby środowiska lokalnego.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0084NR - WYGODNY PRZYSTANEK.
lokalizacja: Zakładowa/Dyspozytorska, Działka nr 83/27 obręb W37.
rejon: Widzew
osiedle: Nr 33
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Modernizacja przystanku autobusowego Zakładowa-Dyspozytorska (1414) wraz z wymianą wiaty oraz przebudową peronu przystankowego w tym jego podwyższenie. Poprawa komfortu podróżowania komunikacją miejską dla mieszkańców osiedla nr 33.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0085 - Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr 5/55, nr 9/65, nr 3/225 położonych w obrębie W20. Lokalizacja – rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwiklińskiej
lokalizacja: Czajkowskiego 14
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Wykonanie uproszczonego projektu zagospodarowania terenów biologicznie czynnych i sportowych, wykonanie projektu usytuowania i przyłączenia zakupionego zaplecza szatni i łazienki do instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSO 1 przy ul. Czajkowskiego, zakup, montaż i przyłączenie kamer wizyjnych do funkcjonującej instalacji monitorującej w placówkach SP 34 i ZSO 1. Realizacja zadania w oparciu o przygotowany projekt zagospodarowania terenów biologicznie czynnych oraz projekt usytuowania i przyłączenia zakupionego zaplecza szatni i łazienki.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0088ZA - Trzeźwa myśl
lokalizacja: Działka W31 -4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Wyposażenie sali terapeutycznej w dwie sofy/kanapy, 2 fotele, 2 biurka, filmy tematyczne dla mieszkańców DPS biorących udział w grupie wsparcia psychologicznego oraz w mityngach AA - a także dla mieszkańców Widzewa zmagających się z problemem alkoholowym i chcących uczestniczyć w mityngach anonimowych alkoholików.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0089ZA - Piknik integracyjny
lokalizacja: Działka W31 -4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zorganizowanie pikniku mającego na celu integrację osób zamieszkałych w dzielnicy Łódź-Widzew i naszych podopiecznych. Piknik ten połączony jest z występami artystycznymi. W programie przewidywane są następujące punkty: zabawa taneczna przy muzyce na żywo; występy artystyczne np. kabaret, występy dzieci z sąsiadujących placówek; rekreacja przy muzyce; gry i zabawy muzyczne i muzyczno-ruchowe; poczęstunek.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0090 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki.
lokalizacja: istniejący plac zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43
rejon: Widzew
osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Modernizacja placu zabaw (demontaż istniejącego placu, demontaż ogrodzenia, przygotowanie podłoża, budowa nowego placu zabaw).
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0094 - Kompleks sportowo-edukacyjno-przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a
lokalizacja: Tatrzańska 69a
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Wybudowanie dwuczęściowego kompleksu podzielonego na część sportową z wielofunkcyjnym oraz część edukacyjno – przyrodniczą z trzema strefami: stacją meteorologiczną, kącikiem relaksacyjnym i ogródkiem warzywno-ziołowym.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0099ZA - Szkoła carska z 1913 r. - renowacja zatartego historycznego napisu frontowego.
lokalizacja: Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zabytkowa szkoła carska z 1913 roku to niepozorny budynek na drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to najstarszy zachowany budynek na Zarzewie. Jedyne co obecnie świadczy o jego poprzednim przeznaczeniu i historii to ledwo już widoczny napis na froncie budynku. W ramach tego zadania profesjonalny konserwator zabytków powinien napis odnowić tak, by nie zginął bezpowrotnie.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51506/2364/szkola carska 1.jpg
Pokaż na mapie
W0100SW - Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników Biblioteki przy Wilczej.
lokalizacja: Filia nr 55, ul. Wilcza 7
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0100ZA - Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa.
lokalizacja: ul. Papiernicza
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zarzew jako wieś powstał już w 1584 roku. Do Łodzi włączono go dużo później .W XVIII w. znajdował się tu m.in. dworek posesora szlacheckiego Załęskiego. Niestety po historycznym Zarzewie nie pozostało praktycznie nic, poza zabytkową szkołą. Zadanie dzięki badaniom ma pomóc znaleźć pozostałości historycznego Zarzewa wraz z dworkiem by poszerzyć wiedzę o historii naszego pięknego osiedla.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0101OJ - Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita.
lokalizacja: ul. Ziemowita. Działki W35-217/1 i 71/28.
rejon: Widzew
osiedle: Olechów-Janów
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: Wybudowanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych we wskazanych we wniosku dwóch lokalizacjach, remont istniejących chodników na odcinku od ul. Zakładowej (dz. 71/28) do ul. Ziemowita 23 (szczyt budynku) po obu stronach.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0101ZA - Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu najstarszego na Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji.
lokalizacja: Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Zabytkowa szkoła carska z 1913 r. to niepozorny budynek na drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to najstarszy zachowany budynek na Zarzewie. Sprawdźmy w jakim jest stanie, co należy zrobić żeby go zachować w jak najlepszym stanie, czy można go odnowić oraz do jakich celów mógłby służyć w przyszłosci - z poszanowaniem dla obecnych jego użytkowników.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51507/2364/szkola carska 2.jpg
Pokaż na mapie
W0107AN - Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11
lokalizacja: Gajcego 7/11
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0109 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ulicy Pomorskiej 437 w Łodzi
lokalizacja: Pomorska 437
rejon: Widzew
osiedle: Mileszki
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Opis – Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość składać się będzie z: boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 43m x 32m (boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki), boiska trawiastego do gry w piłkę nożną. Obok boiska znajdować się będzie bieżnia ze skocznią do skoku w dal oraz stół do tenisa stołowego.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
W0109 - Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34 - Ćwiklińskiej 9
lokalizacja: Ćwiklińskiej 9
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Sala gimnastyczna wymaga: wymiany parkietu 340 m? x 135 zł, naprawy i malowania ścian i sufit – 960 m? x 13 zł, wymiany oświetlenia, zainstalowania systemu wentylacyjnego - 40000,00 zł. Dodatkowo planowany jest zakup sprzętu sportowego oraz przyrządów do ćwiczeń ułatwiających prowadzenie zajęć
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
W0110MI - Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.
lokalizacja: Tereny osiedla Mileszki i okolic
rejon: Widzew
osiedle: Mileszki
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Aktywizacja mieszkańców osiedla Mileszki (w tym seniorów) poprzez nieodpłatne całoroczne, cotygodniowe profesjonalne zajęcia nordic walking z instruktorem oraz opieką dietetyka (1 raz w miesiącu podczas trwania projektu). Uczestnicy ok. dwugodzinnych zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0111ST - Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. Lokalizacja - Ul. Giewont 28
lokalizacja: Giewont 28
rejon: Widzew
osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0111WW - Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12.
lokalizacja: ul. Jurczyńskiego 1/3.
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Modernizacja szatni szkolnej z zakupem indywidualnych szafek i ławeczek dla uczniów, remontem podłóg, malowaniem, wymianą drzwi, instalacji wody zimnej i ciepłej, oświetlenia i zabudową rur oraz odnowieniem ciągów komunikacyjnych. Stworzenie estetycznej i przyjaznej dzieciom oraz ich rodzicom strefy szkolnej. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, i podręczników uczniów oraz utrzymana porządku i czystości w pomieszczeniach narażonych na szczególne zabrudzenie.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0112 - Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 - ul. Janosika 136
lokalizacja: Janosika 136
rejon: Widzew
osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Naprawa obejmuje: demontaż starej podmurówki i wykonanie nowej; postawienie dwóch bram i dwóch furtek; podwójne malowanie ogrodzenia.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
Kontakt