Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

W0115 (Zadanie realizowane z innych środków niż BO) - Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – plac zabaw, otwarta siłownia, dodatkowe nasadzenia oraz nowe meble parkowe.
lokalizacja: Park Podolski między ul. Zapadłą a al. Śmigłego-Rydza.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2013/2014
obraz: https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51813/2364/D75_1037.jpg
Pokaż na mapie
W0119 - Wiosenne porządki - likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych
lokalizacja: Osiedle Nowosolna
rejon: Widzew
osiedle: Nowosolna
kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
opis: jednodniowa zbiórka odpadów z terenów zielonych otaczających osiedle Nowosolna z Zaangażowaniem dzieci z SP 202 oraz ich rodziców. Akcja zaczyna się i kończy na terenie OSP i jest uwieńczona festynem oraz nagrodami dla dzieci w nią zaangażowanych. Odbiór śmieci z miejsc zbiórek zorganizuje Stowarzyszennie Ochrony Przyrody Nowosolna wraz z WGK UMŁ
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0120AN - Mini siłownia na powietrzu
lokalizacja: działka nr 656/1 obręb W-41(ul. Serenady 10)
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0120ZA - Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa.
lokalizacja: Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: W parku Podolskim zbudujemy tężnię podobną do tej działającej w Ciechocinku tylko mniejszą. Długość ok. 9,5 m, szerokość ok. 1,3 m i wysokość ok. 3,85 m. Czyste, zdrowe powietrze unoszące się wokół tężni poprawi zdrowie mieszkańców Zarzewa. Wokół tężni postawione zostaną ławki i posadzona zieleń, aby każdy mógł odpocząć wdychając czyste powietrze oraz mini zdrój z wodą pitną.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0124ZA - Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź Widzew.
lokalizacja: MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW.
rejon: Widzew
osiedle: Zarzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Nowe książki dla Biblioteki (kryminały, romanse) itp.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0125DL - Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska.
lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4
rejon: Widzew
osiedle: Dolina Łódki
kategoria: Inne
opis: Zadanie obejmuje budowę na poboczach przystankowych w obrębie skrzyżowania ulic Brzezińska/Olkuska dwóch energooszczędnych latarni z oprawami typu LED oraz dwóch wiat przystankowych typ ORION ST (wąska cofnięty słupek) lub innych o zbliżonej funkcjonalności.
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0126DL - Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej.
lokalizacja: ul. Beskidzka 172
rejon: Widzew
osiedle: Dolina Łódki
kategoria: inne
edycja budżetu - rok: 2016/ 2017
Pokaż na mapie
W0130MI - Uczymy się świata. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.
lokalizacja: Jugosłowiańska 2
rejon: Widzew
osiedle: Mileszki
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0131 - Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7
lokalizacja: Lermontowa 7
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Projekt obejmuje zakup, dostawę oraz kompletny montaż urządzeń – sprzętu ogrodowego (karuzela, urządzenie linearne ”pajęczyna”, huśtawki, mostek łańcuchowy, drążki gimnastyczne, równoważnia łamana).
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
W0143NR - Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33.
lokalizacja: Teren osiedla nr 33 / Teren osiedla Stary Widzew
rejon: Widzew
osiedle: Nad Nerem
kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0155MI - Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki.
lokalizacja: Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.
rejon: Widzew
osiedle: Mileszki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie zatoczek - chodników, chodników, spowalniajacego ruch samochodów przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki. Powstanie ok.100 mb. zatoczek, 90 mb. chodnika z trawnikiem i nasadzeniami np. tawułą, wzdłuż ul. Pomorskiej w Mileszkach.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0157OJ - Rower Miejski na Olechowie i Janowie.
rejon: Widzew
osiedle: Olechów-Janów
kategoria: Infrastruktura rowerowa
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0158SW - Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie.
lokalizacja: MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Kultura i dziedzictwo
opis: Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup książek dla Czytelników Biblioteki na Księżym Młynie. Z wnioskowanej kwoty będzie można zakupić w ciągu roku ok. 200 voluminów (w przeliczeniu 1 volumin za cenę ok. 25 zł.). Zakup przewidujemy raz w miesiącu, co daję kwotę 416,66 zł. Liczba miesięcy do realizacji zadania - 12.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0167SW - Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11
lokalizacja: Szpitalna 9/11
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0167WW - Budowa tężni solankowej
lokalizacja: Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.
rejon: Widzew
osiedle: Widzew-Wschód
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Zagospodarowanie terenu ok. 450 m2 poprzez zmianę układu ścieżek, budowę utwardzonego placu, montaż 22 ławek, instalacja wod-kan i elektryczna oraz ogrodzenie. Budowa tężni 20,5m x 1,3m x 3,66m.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0170DL - Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej
lokalizacja: Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.
rejon: Widzew
osiedle: Dolina Łódki
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej: montaż 15 słupów oświetleniowych w odległości 40 m
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0171AN - Dzieciom też się coś należy! Wesoły plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej.
lokalizacja: Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Bezpieczny, kameralny, kolorowy plac zabaw zlokalizowany na Skautów Łódzkich 1/3 sprawi, że Twoje dziecko nie będzie musiało przekraczać ul. Rokicińskiej za każdym razem, gdy zechce pobawić się na dworze. Zadanie: Uprzątnięcie i ogrodzenie terenu 10xl0m, utwardzenie podłoża oraz wysypanie piasku, instalacja 1 huśtawki, 2 bujaków, piaskownicy, modułu integracyjnego ze zjeżdżalnią, 2 ławek oraz kosza na śmieci. Dzieciaki liczą na Twój głos!
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
W0171SW - Pracownia językowa w SP 29. Lokalizacja - W25-136
lokalizacja: Przędzalniana 70
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0174SW - Szafki szkolne dla uczniów PG 28. Lokalizacja - Działka W23-14/3.
lokalizacja: Kopcińskiego 54
rejon: Widzew
osiedle: Stary Widzew
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
W0179AN - Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58.
lokalizacja: Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.
rejon: Widzew
osiedle: Andrzejów
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Chodnik zniszczony - płyty popękane, w okolicy przystanku autobusowego chybotliwe, nie utwardzone w czasie kopania TOYI i gazu. Pochyłość chodnika w stronę jezdni powoduje poślizgi w dni mokre i minusową temperaturę powietrza. Woda w okolicy chodnika przez większą część roku.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
Kontakt