Mapa projektów

Projekty realizowane z BO 5 lat

B0084BD - "Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski.
lokalizacja: ul. Nowomiejska (B47-351/40)
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0085 - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej w Lesie Łagiewnickim
lokalizacja: Las Łagiewnicki
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Wykonanie napraw nawierzchni dróg i ścieżek leśnych; wykonanie nowych elementów Zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, ławostołów, tablic informacyjnych, itp.); remont istniejących elementów zagospodarowania rekreacyjnego w szczególności deszczochronów.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0087TW - Cyfrowa pracownia językowa w SP 3.
lokalizacja: SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Wyposażenie i remont pracowni językowej: multibox cyfrowy z oprogramowaniem - 1 szt., słuchawki z mikrofonami - 25 szt., rejestrator dźwięku (magnetofon cyfrowy) - 1 szt., tablica multimedialna - 1 szt., projektor multimedialny z okablowaniem - 1 szt., notbook dla lektora - 1 szt., stół uczniowski 2-osobowy - 12 szt., krzesła szkolne - 24 szt., biurko lektora - 1 szt., fotel dla lektora - 1 szt. Remont sali: malowanie, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0096 - Odnowa Teofilowa: Sport, Relaks i zabawa w Parku im. S. Żeromskiego
lokalizacja: Park przy ul. Urody Życia, Kaczeńcowej, Rojnej, Łanowej
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia chodników na kostkę brukową. Ponadto zostanie stworzony duży, ogrodzony plac zabaw z nowoczesnymi i różnorodnymi przyrządami dla dzieci z podłożem piaszczysto-trawiastym. W parku pojawią się nowe obiekty małej architektury.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0098 - Stwórzmy Nowy Symbol Osiedla w miejsce byłego samolotu
lokalizacja: Park przy ul Urody Życia, Kaczeńcowej, Rojnej, Łanowej
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Inne
opis: Konkurs na nowy symbol osiedla Teofilów zakłada zaprojektowanie obiektu przestrzennego o charakterze trwałym i odnowienie cokołu, na którym zostanie on ustawiony.
edycja budżetu - rok: 2013/2014 r.
Pokaż na mapie
B0098LA - Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. Lokalizacja - Działka nr 62.
lokalizacja: Okólna 183
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0103BD - Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12.
lokalizacja: Filia nr 12, 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0105 - Odnowa Teofilowa modernizacja przystanków tramwajowych
lokalizacja: ul. Rydzowa (B35-79/45) ul. Kaczeńcowa (B35-79/36) ul. Traktorowa (B34-84/7)
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
opis: Modernizacja przystanków tramwajowych polegająca na ich podwyższeniu do poziomu pierwszego stopnia w tramwaju wraz z przebudową chodnika przylegającego do każdego z przystanków.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0106BC - "Język obcy dobrze znać" - multimedialna pracownia językowa. Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12.
lokalizacja: Brzóski 23
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
edycja budżetu - rok: 2016/2017
Pokaż na mapie
B0107BD - Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego.
lokalizacja: Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Zdegradowany i niesprzątany teren zielony woła o pomstę do nieba. Zadanie polega na rewaloryzacji zieleni, montażu ławek (10), koszy na śmieci (5), wiaty na rowery (1), altanki (1), nowych alejkach i nasadzeniach, montażu słupków zapobiegających parkowaniu na trawnikach, a także sprzątaniu terenu.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0109 - Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach.
lokalizacja: Park A Mickiewicza
rejon: Bałuty
osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
opis: Utwardzenie trasy dookoła stawu w jego południowo-wschodniej części; remont obszaru rekreacyjnego położonego w północno-wschodniej części parku.
edycja budżetu - rok: 2013/2014/2015
Pokaż na mapie
B0109 - Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta
lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi ul. Helenówek 7
rejon: Bałuty
osiedle: Radogoszcz
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Pomoc materialna w zakupie glukometrów- 5 sztuk, profesjonalnego ciśnieniomierza oraz podstawowych materiałów i środków higieny osobistej
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0109BC - Budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne i mieszkańców osiedla.
lokalizacja: ul. Wspólna 5/7.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Przebudowa boiska szkolnego z wykonaniem skoczni, boiska do piłki nożnej i koszykowej z założeniem siatek ochronnych i 120 siedzisk.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0113 - Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Rojna 52
rejon: Bałuty
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
opis: Urządzenie kącika rehabilitacyjnego - zakup roweru treningowego
edycja budżetu - rok: 2014/2015
Pokaż na mapie
B0116 - Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem łączącym te pomieszczenia w Żłobku nr 27 w Łodzi
lokalizacja: ul. Franciszkańska 167/171 91-852 Łódź
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
opis: Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 lat
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
B0116BD - „Modernizacja boiska przy SP 58".
lokalizacja: SP 58, ul. Młynarska 42/46.
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty-Doły
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Modernizacja boiska - wykonanie boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego, do: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz bieżni wraz z ogrodzeniem. Elementy składowe: podbudowa; ułożenie nawierzchni syntetycznej; ciągów pieszych i systemu odwodnienia boiska; zakup i montaż oprzyrządowania do gier; ogrodzenie wysokości 4 m na długości 150 m i wysokości 1,70 m na słupkach z kształtowników -132 m; zakup i montaż: bramy i furtki, siedzisk z PCV - 80 sztuk, koszy na śmieci - 4; monitoring wizyjny - l i trawnik - 70 m2.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0117 - Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116
lokalizacja: Ratajska 2/4
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Zachodnie
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Opis - Zadanie polega na zakupie piłek sportowych na wyposażenie sali gimnastyczne w SP 116.
edycja budżetu - rok: 2015/2016
Pokaż na mapie
B0117LA - Remont i modernizacja kuchni i stołówki w SP 61.
lokalizacja: ul. Okólna 183.
rejon: Bałuty
osiedle: Łagiewniki
kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
opis: Szkoła jest placówką publiczną, skupiającą dzieci z różnych środowisk o różnym stopniu zamożności. Z obiadów wydawanych przez kuchnię szkolną korzysta 85% ogółu uczniów. Wśród nich jest liczna grupa korzystająca z dofinansowania Mops-u i Caritasu. W świetle nowej reformy liczba uczniów znacznie się zwiększy. W kuchni i stołówce należy wykonać remont techniczny pomieszczeń i wyposażyć je w meble i urządzenia gastronomiczne odpowiadające standardom unijnym i HACCAP.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0125WL - Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!
lokalizacja: Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice
rejon: Bałuty
osiedle: Wzniesień Łódzkich
kategoria: Sport i rekreacja
opis: Aktywizacja mieszkańców osiedla Wzniesień Łódzkich (w tym seniorów) poprzez nieodpłatne całoroczne, cotygodniowe profesjonalne zajęcia nordic walking z instruktorem oraz opieką dietetyka. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć nieodpłatne kije.
edycja budżetu - rok: 2017/2018
Pokaż na mapie
B0128 - Zakup nowego pianina. Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10
lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10
rejon: Bałuty
osiedle: Bałuty Centrum
kategoria:
opis: Zakup nowego pianina.
edycja budżetu - rok: 2013/2014
Pokaż na mapie
Kontakt